Kereső toggle

A tét egy neobarokk palota

Könyvtári keringő

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A kilencvenes években még egy sztrájkbizottságba "tömörültek" mint szakszervezeti vezetők, ma éppen egymással szemben állnak. Egyikőjük miniszter lett, másikuk szakszervezetis maradt. "Szárnysegédeik": egy több évtizedes munkaviszonnyal rendelkező szakszervezeti titkár és egy 31 éves államtitkár. Polgári miliőt árasztó könyvtár Fotó: OMKK

A több mint százéves múltra tekintő Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárat (OMIKK) az oktatási tárca össze akarja vonni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) könyvtárával. Az OMIKK mostani Múzeum utcai helyén, a Károlyi-palotában számítógépes diákcentrumot hoznának létre a nagy fővárosi állami egyetemek mellett deklaráltan a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem diákjai számára. Az első hivatalos terv szerint pedig az OMIKK a lágymányosi egyetemvárosba költözne közös épületbe a BMGE könyvtárával. 

Érdi Márta, az OMIKK szakszervezeti csoportjának vezetője szerint – az egyik, az intézményében közszájon forgó indok – egyszerűen megtetszhetett "valakiknek" a patinás, neobarokk épület. Tavaly ugyanis egy protokolleseményre bérbeadták. Tudomása szerint sem az ELTE, sem a Pázmány Egyetem "diákvezetői" nem tudtak a tervről. 

Vadász János, a Közgyűjtemények és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) elnöke lapunknak elmondta: ő ilyet nem fogalmazhat meg, azonban mindenképpen beszédes az, hogy "a miniszter ugyan még januárban aláírja az OMIKK új – korábbi státusát helybenhagyó – alapító okiratát, és rá pár hónapra radikális változtatást jelentenek be az intézmény életében". 

A szakszervezeti vezető szerint – aki egykoron egy sztrájkbizottságban tevékenykedett az akkor még szintén szakszervezeti vezető Pokorni Zoltánnal – ez jelzi, hogy nem szakmai-koncepcionális kérdéssel, hanem politikai döntéssel állnak szemben. Vadász János azt is hangsúlyosnak tartja, hogy nem látott komoly elemzést arról, miként működne a diákcentrum, és arról sem, hogy statikailag bírná-e az épület a megnövekedett használatot. 

Egyébként is sajnálatosnak tartja, hogy a szakszervezetet nem vonták be az előkészületekbe, miközben ez törvényi követelmény lett volna. Hétfőn egyébként minderről nyílt levelet adott ki, melyben ezek mellett a költöztetés előkészületeinek azonnali leállítását követelte, és írásos előterjesztés alapján hivatalos érdekegyeztetést. 

Érdi Márta elmondta, hogy az OMIKK vezetősége és a szakszervezet együttesen egy úgynevezett "B"-tervet támogat, ami azt jelentené, hogy egyes részlegek átköltöztetésével helyet szorítanának a diákcentrumnak. ( Az OMIKK-nak a főváros II. kerületében van egy részlegesen kihasznált telephelye.) Az e hétre ígért döntést a minisztérium vezetői átcsúsztatták a jövő hétre. 

Az Oktatási Minisztérium sajtóosztályán arról tájékoztatták lapunkat, hogy valóban módosult a döntés időpontja. Felhívták figyelmünket a KKDSZ állításaira reagáló közleményükre: "A minisztérium az OMIKK átszervezése és fejlesztése kapcsán eddig is kész volt és a továbbiakban is kész a szakmai érvekkel alátámasztott álláspontok egyeztetésére, mind a közvetlenül érintett intézmények vezetőivel, mind a szakszervezet, mind pedig a meghatározó felhasználói körökkel. Ugyanakkor határozottan viszszautasítja és az együttműködés lehetőségét megnehezítő lépésnek tekinti Vadász János KKDSZ-elnök nyílt levelét, mivel az abban foglalt állítások nem felelnek meg a tényeknek és csúsztatásokon alapulnak.

Annak ellenére, hogy Pokorni Zoltán oktatási miniszter Vadász úrnak írott levelében jelezte, majd Gál András Levente közigazgatási államtitkár személyes telefonbeszélgetésük során több ízben megerősítette a tárca közvetlen tárgyalási szándékát, Vadász úr – az ügyet politikai kérdésnek beállítva – az államtitkári szint? egyeztetést visszautasította. Elhangzott nyilatkozatával ellentétben a KKDSZ elnöke nem juttatta el a tárcához az ígért jogi szakvéleményét, a faxon érkezett nyílt levél – megítélésünk szerint – nem nevezhető annak. Idő előtti a végleges előterjesztés számonkérése is, hiszen a tárgyalások folyamatban vannak. Az elkészült anyagokat – eredeti szándéka szerint is – az Oktatási Minisztérium egyeztetni fogja az érintettekkel, köztük a KKDSZ elnökével. A tárca leszögezi, hogy intézkedései során az OMIKK szolgáltatásait átvilágító 2001. január 15-én lezárult vizsgálat megállapításaiból kiindulva a műszaki, tudományos, kutatási és felsőoktatási információ-szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó stratégiája szerint jár el, és minden eszközzel törekszik arra, hogy a hangulatkeltő próbálkozások ellenére higgadt érveléssel, az érintett szakmai körökkel egyeztetve mindenki hasznát szolgáló fejlesztés valósuljon meg.


Múlt és jelen

Az épület, amelyet az Országos Műszaki Könyvtár 1957-ben "birtokba vett", a múlt század második felében épült, gróf Károlyi István főúri palotája volt. A barokk palotát az osztrák Fellner Ferdinánd és a német Helmer Hermann építészek tervezték 1881-ben. A két m?építész neves alkotásai Európa számos városában ma is fellelhetőek, mint például a bécsi Városi Színház (1872), a budapesti egykori Népszínház (1874-1875) és a mai Vígszínház 1896-ban befejezett épülete. A palota korabeli méltatói különösen annak belső, udvari részét tartották értékesnek, de általános tetszést aratott az angolos stílusú hall, amely a kiváló magyar m?asztalos, Thék Endre művészi munkáját dicséri, az emeletre vivő, gyönyör? faragású falépcsővel együtt. Az 1883-ban megalapított OMIKK – akkor még Magyar Királyi Technológiai Múzeum – a legutóbbi kormányváltásig az Országos Fejlesztési Bizottság felügyelete alá tartozott, annak megszűnése után az "anyaminisztérium" tavaly "átadta" a Oktatási Minisztériumnak. Az intézmény a szakemberek szerint páratlan műszaki adatbázisával és a kutatóknak biztosított ingyesen online szolgáltatásaival a hazai műszaki fejlesztés egyik legfontosabb háttérintézménye. A KKDSZ mellett a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Könyvtáros Egyesület is tiltakozik a költöztetés ellen.

Olvasson tovább: