Kereső toggle

Hátrálásból győzelem

Görgei Artúr, a szabadságharc megmentője

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Kossuth agyon akarta lövetni, de aztán inkább tábornokként csatába küldte, ő pedig minden esély dacára kétszer is megfordította a veszni látszó szabadságharc ügyét. Görgei Artúr és Egy hátráló hadsereg útja a gyáva megfutamodástól a dicsőséges tavaszi hadjáratig.

Egyetlen emberem maradt. Egy félig rokkant, kiszolgált katona – így írta le Görgei Artúr a visszaemlékezéseiben, hogyan futamodott meg a háta mögött a teljes magyar derékhad a ma Bécs külvárosának számító, schwechati harcmezőn. Egy hónappal a fényes pákozdi diadal után „bécsi testvéreik” megmentésére siető büszke népfelkelő ezredek 1848. október 30-án úgy hátráltak meg az osztrák ágyútűzben, hogy előtte még egy lövést sem adtak le az ellenségre. „Ide, magyar! Itt a zászlód, itt dögölj meg!” – ordított rájuk dühösen a nemzetőrség egyik századosa és bátran az ellenség sorvonala elé tűzte a nemzeti trikolórt. Hiába. Harminc-negyven bajtársán kívül senki nem mert a hazájáért a kartácstűzbe rohanni. Görgei szerint a dicső honvédsereg, mint „egy idomtalan, elnyúló óriáskígyó” rohant a magyar határt jelző Lajta irányába, mit sem törődve az osztrák fővárosban továbbra is ellenálló forradalmi Diáklégióval. A történelmi esély, hogy a magyarok a bécsi felkelőkkel együtt megdöntsék a Habsburg-házat, a hosszas politikai tétovázás után a csatatéren is elveszett. Ezt a szégyenteljes menekülést látva, az alig harmincéves ifjú tiszt annyira elkeseredett, hogy már azt a „jótékony golyót várta, ami lesodorja lováról”.

Vesztett csaták, csúfos bukások

A  szégyentől megváltó dicső halál azonban nem adatott meg aznap Görgeinek, így személyesen kellett beszámolnia Kossuth Lajosnak arról, miért mondott csődött a frissen felállított magyar honvédség. A vereség súlyát mutatja, hogy a Országos Honvédelmi Bizottmány frissen megválasztott elnöke egyenesen belebetegedett a kudarcba, amit nemcsak táviratok útján, hanem személyesen is átélt, mert kíséretével együtt maga is követte a Bécs felmentésére irányuló sikertelen akciót. A rövid, de sorsfordító találkozást a lázas betegségből lábadozó Kossuth egy személyes élménnyel nyitotta meg: „Mikor új lovakat fogattam be, a köztes időt arra használtam, hogy a kocsim mellett tovaözönlő tömeghez beszédet intézzek és megállítsam őket. Mindhiába! Barátságosan kalapot emelve megéljeneztek néhányszor, majd nyugodtan tovább szaladtak!” Az elnök különösen büszke volt a toborzásban csodákra képes szónoki karizmájára, így a Lajta hídjánál megtapasztalt gyávaság egyenesen szíven ütötte.

A  higgadt Görgei világossá tette Kossuth számára, hogy – Petőfi szavaival élve – a márciusi forradalom „hiába támasztotta fel a tengert”, a víz csak akkor lesz úr Windisch-Grätz csapatai felett, ha végre rendes kiképzést és katonai fegyelmet kap. A díszmagyarkodást és üres patriotizmust élesen bíráló tiszt végül nem büntetést, hanem tábornoki pálcát kapott az elnöktől, amiben az is közrejátszott, hogy rajta kívül a pozíciót – a Felvidéki Hadtest irányítását – senki nem fogadta el. Ennek oka, hogy bár Görgei honvédelmi karrierje látszólag szemet kápráztató volt – alig négy hónap alatt egyszerű századosból tábornok lett –, kollégái számára mégis úgy tűnt, hogy a megtisztelő kinevezés csak egy osztrák bitófára lesz elég.

Az 55 ezer fős császári főerővel szemben pusztán egy 28 ezres, javarészben frissen fölállított nemzeti hadsereg állt a rendelkezésére, amivel elméletben a teljes nyugati határt meg kellett volna védenie. Görgei szívós munkával vetette bele magát a lehetetlen feladatba: „Hogy a köz hiányt ne szenvedjen, engem kímélnetek nem szabad” – utasította segédtisztjeit annak érdekében, hogy minden jelentéktelennek tűnő információt az asztalára tegyenek és ha kell, rövidke álmából is felverjék, ha felderítőktől vagy a központból táviratot kapnak. Abban a reményben, hogy a közelgő télre való tekintettel az osztrákok tavaszig kivárnak az offenzívával, nekilátott átszervezni és feltölteni a siralmas állapotban lévő honvédezredeket, hogy a következő csatájuk már ne csak az első puskalövésig tartson.

1848. december közepén azonban a munka hirtelen félbeszakadt, mert V. Ferdinándot – állítólagos elmebeli problémáira hivatkozva – elmozdították a császári trónról és helyére Ferenc Józsefet állították, aki rögtön utasította parancsnokát, Windisch-Grätz tábornagyot, hogy erővel számolja fel a korábban pont a bécsi udvar által szentesített magyar államiságot. A befagyott Kárpátokon egy időben nyolc különálló osztrák császári hadtest indított támadást, akikkel szemben a tapasztalatlan és rosszul felszerelt magyar honvédség nem volt képes hatékonyan ellenállni. A realista Görgei ezért meg sem kísérelte az ellenállást, hanem először Pozsonyt, majd pedig Győrt is átengedte az ellenségnek. Ezzel bár megmentette morálisan és fizikailag is kimerült csapatait a pusztulástól, Kossuth belé vetett bizalmát elvesztette, mivel az országos lelkesedést fenntartó dicső győzelmek helyett csak a folyamatos visszavonulásról írt a magyar sajtó.

„Vesztett csaták, csúfos futások! Bármerre nézek, mást nem látok...” – írta le az ország hangulatát Petőfi, aki hangosan követelte, hogy a hadvezetés mossa le a „nemzet arcába sárként fröccsenő szégyent” és végre szálljon szembe a Buda és Pest felé masírozó osztrák főerővel. Görgei kollégája, Perczel Mór hamar meghallotta a nép szavát, így amikor megkapta Kossuth híres „Valami győzelmecskét, édes Móricom! Különben az örökös retiráda lever minden bátorságot a nemzetben” című utasítását, minden józan észt félretéve magára hagyta Görgeit és vakmerően nekiment Jelasics horvát bán vérteseinek. Az előnyös sík terepen rohamra induló nehézlovasság elől a honvédek a móri erdőbe futottak, egyharmaduk pedig sose tért már vissza a századához. Perczel a remélt bátorság helyett meggondolatlan hazafias buzgóságával csak további félelmet öntött a nemzetbe.

A magányos tábornok

Az 1849-es újév első napjaiban Pest kiürített városába ellenálás nélkül masíroztak be Windisch-Grätz fehér zubbonyos császári ezredei. Az utcák, amik egy éve még a Nemzeti Dalt visszhangozták, most osztrák vezényszavaktól harsogtak, ahogy a harminchétezer sorkatona, hatezer lovas és több mint kétszáz ágyú átkelt a Dunán, tábort verve a gödöllői dombságon. Míg az országgyűlés vasúton menekült Debrecenbe, Görgei fáradt csapataival a Felvidék szűk hágói felé vette az irányt, hogy bányavárosok láncolatán keresztül csatlakozzon a Felső-Tiszánál gyülekező, egyesített magyar főerőhöz. Bár ezzel elterelte a császári vezérkar figyelmét – akik zavarukban heteken keresztül nem mozdultak ki Pest vonzáskörzetéből –, a hol olvadozó, hol pedig jegesre fagyó hegyvidéki utak rendesen próbára tették a Görgei-hadtest állóképességét. A bekerítésére kiküldött harcedzett ellenséggel szemben pedig a didergő és puskát csak frissiben kapott újoncok továbbra is rendre megfutamodtak.

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: