Kereső toggle

Történelemértelmezők az utcai demonstrációk kapcsán is

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Évek óta nem szűnik hangot kapni azon vélekedés, miszerint Hazánk 1945-ös
felszabadulása a fasiszta iga alól legfeljebb megszabadulásként, de inkább
megszállásnak értékelhető. Szerintem is jogos annak szorgalmazása, hogy ezen
sorsfordító eseményünk könyvelése összhangba kerüljön a tényekkel. Hogy
valójában mi történt 1945-ben, nem függhet attól, ki mit érzett, ez csak a
tényektől függ. A társadalom ténybarát történelmi tudatát szolgáló kommunikáció
eredményessége érdekében a következő ötletemet fűzöm fel e gondolatmenetre.

Szervezzük meg a szólásszabadság minél hatékonyabb érvényesülését! A
kivitelezés igen egyszerű. Csupán markánsan elkülönítjük a népességben lappangó,
ide kapcsolódó fő felfogásokat, amelyeket – értelemkifejező rövidítésekkel –
megjeleníteni ajánljuk az állampolgárok ruházatán. Most ezeket javasolnánk:

F45 = gallérjukon, hajtókájukon, mellrészükön, kalapjukon-sapkájukon stb. ezt
azok viselik, akik a dicső magyar hon szovjetek általi 1945-ös elfoglalását nem
átallanak felszabadításnak tekinteni;

M45 = azok hordják, akik csak megszabadultak a náci Németország legyőzésével;

†45 = ez azoké, akiknek 1945 kizárólag romlást, nemzeti tragédiát jelent(ett);

F90 = azok jelvénye, akik a rendszerváltással, a Kádár-rezsim felszívódásával
szabadultak fel;

M90 = azok teszik fel, akiknek szabadsága kimerül az aluljáróban stb. alvás
jogában, illetve a szegényes fogyasztás kényszerében; az ő alapvető
rendszerváltó érzésük a kudarc;

†90 = azok tündökölnek így, akik a rendszerváltást igaztalan hatalmi vereségnek
és/vagy teljes körű értékválságnak, kulturális tragédiának élték meg.

A fenti stilizáció többféle haszonnal jár.

1/ Felgyorsítja a kommunikációt (elég ránéznünk valakire, s már tudjuk, melyik
érvtárunkat nyissuk meg). 2/ Csatlakozik történelmileg kialakult
politizálási-hatalmi jegyeinkhez. 3/ Illeszkedik korunk számítógépvilágához,
ennélfogva a fiatalok körében könnyen elterjeszthető. 4/ Szélesen variálható:
F45, 90 = kétszer felszabadult (pl. Auschwitzot és Gulágot, illetve Recsket
túlélt zsidó); ††45 = totális vereségnek vallják 1945-öt, még fizikálisan
vegetáló veterán hungaristák; F45, 90†90 = boldoguló üzletemberekké átvedlett
volt keménymodern komcsi vezetők (pl. Berecz János); ††45, 90 = az Átkosban
rejtezkedett, mimikrire kényszerített antiszemita nemzeti ellenzék (Csurka és
hasonlói).

Elnézést kérek az itt alkalmazott szándékosan frivol formáért, ám valamiképpen
ki kellett fejeznem ellenérzésemet a rendre megnyilvánuló történelmi
feledékenységgel szemben, amely nagyvonalúan eltekint attól, hogy 1945 a magyar
történelemben – minden visszássága dacára – felszabadulás volt.

Fekete György (mentálpedagógus)

Olvasson tovább: