Kereső toggle

Elnöki mérce

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

George W. Bush elnök továbbra is népszerűnek tekinthető az amerikai társadalom körében – állapította meg legújabb felmérésében a kaliforniai független közvélemény-kutató cég, a Barna Research Group. A felmérés tizennyolc szempontra kérdezett rá az elnök személyiségével, illetve tevékenységével kapcsolatban. A két szélsőséget az egyik oldalon az ötven évnél idősebb, fehér, újjászületett keresztény vallású hívők, velük szemben pedig a feketék, ateisták, liberális és demokrata beállítottságú amerikai polgárok képviselik: előbbiek lelkes támogatói a 2000-ben megválasztott elnöknek, míg utóbbiak a legélesebb kritikusai.Bush feleségével, Laurával a vasárnapi istentisztelet után Fotó: Reuters 

Bush elnök munkáját értékelve a megkérdezettek 79 százaléka válaszolta, hogy elégedett. 50 százalék "határozottan elégedett", míg majdnem harminc százalék "inkább elégedett, mint elégedetlen". A közvélemény-kutatók arra is kíváncsiak voltak, vajon az elnök sikeresen kezelte-e a szeptember 11-ei terrortámadásokat és azok következményeit. 82 százalék szerint Bush "kiváló" vagy "jó" munkát végzett ezen a területen. Az elégedett válaszolók többsége fehér bőrű, 55 éves vagy idősebb, republikánus, vallását tekintve pedig újjászületett keresztény. Az elnökkel legkevésbé elégedett polgárok jelentős része fekete bőr? (59 százalék), ateista (67 százalék) és demokrata (75 százalék). 

George Bush személyes tulajdonságai a megkérdezettek 75 százalékában szimpátiát keltenek. A felsorolt 13 tulajdonság között szerepelt a vezetői képesség, az intellektus és a jellem. Az elégedettek és kevésbé szimpatizálók megoszlása ebben a kérdéskörben ugyanazokat a tendenciákat mutatja, mint az előző kérdéscsoportnál, tehát a fehér, idősebb korosztályhoz tartozó vagy újjászületett keresztény amerikaiak inkább pozitív véleménnyel vannak elnökükről, míg a fekete, ateista vagy demokrata nézet? polgárok személyes tulajdonságai alapján kevésbé tartják alkalmasnak Busht a vezetésre. 

A képességek területén a válaszadóknak értékelniük kellett, vajon elnökük keményen dolgozik-e (70 százalék szerint igen); a válaszadók kétharmada hatékony vezetőnek nevezné Busht, aki a "fontos dolgokat mindig megcsinálja"; közel ugyanennyien (60 százalék) úgy vélik, jól tud másokkal együtt dolgozni, és 60 százalék érzi úgy, hogy jól kommunikál. 

Jellemét illetően a jelentős többség (70 százalék) elég kitartónak érzi az elnököt a feladatához, majdnem ugyanennyien korrektnek és megbízhatónak tartják. Azt már csak a megkérdezettek fele érezte, hogy az elnök foglalkozik a hozzájuk hasonló emberek gondjaival is. 

A Bush elnök személyes tulajdonságaival elégedetlenek között az előbb felsoroltak mellett megjelent egy újabb csoport is: jelentős arányban fejezték ki elégedetlenségüket a nem keresztény hit? válaszadók (legfőképpen mormonok, zsidók és a keleti vallásokhoz tartozó személyek).

Olvasson tovább: