Kereső toggle

TOOLHEGY

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Olvasóink leveleit szerkesztett formában közöljük. Nem
adunk helyet szélsőséges, az emberi méltóságot sértő
megnyilatkozásoknak, illetve olyan véleményeknek, melyek
fölösleges indulatokat keltenek.

Tisztelt Szerkesztőség!

Nagy örömmel olvastam lapjuk 7. számában megjelent
Átkeresztelt inkvizíció cím? írásukat, melyhez szívből
gratulálok.

Köszönöm, hogy vették a bátorságot e koholmány
terjesztésének fékezésére, a leghatalmaskodóbb, testet és
lelket ölő hazugságokkal szemben.

Bárcsak fel lehetne rázni bigott követőiket és mindazok
követőit, akik a nemegyszer gyilkos pápák hatalma alól
kiváltak, de csaknem maradéktalanul átvették azok hazug
dogmáit, akik fellángoltatták a protestantizmus máglyáit.

Néha úgy tűnik, mintha a szólásszabadság nem vonatkozna sem
a keményvonalas ateista tudomány, sem a nagytekintély?
egyházak bírálatára.

Milyen "szellem" óvja őket, hogy Isten igazságait minden
oldalról elhomályosítsák, ható erejét elvegyék,
kizárólagos jogot bitoroljanak (tév)tanaik terjesztésére.
Remélem, Önök meg fogják adni a méltó válaszokat e
kérdésekre is, melyhez kívánom éberségüket.Balogh Károly

Zalaegerszeg

Tisztelt Szerkesztőség!

Hack Márta újságcikket írt "Marc és Corine" címmel,
melyben a Magyarországon alakuló egyesületről ír.

Ha jól értelmezem, akkor segítséget várnak olyanoktól, akik
szívükön viselik a gyermekek sorsát és az őket vállaló
szülőkét. Amennyiben személyes beszélgetés révén többet
tudnék meg a munkáról, elfoglaltságról és ezt
lelkiismeretesen vállalni is tudom, akkor szívesen segítenék
én is.Németh Gáborné

BudapestTisztelt Németh Gáborné!

Kedves Asszonyom!Köszönöm levelét, amelyben további tájékoztatást kér a
magyar Marc és Corine Hálózatban részt vevők feladatairól.
Valóban jól értette, a cikk egyik célja, hogy a cselekvő
segítségben részt vállalni tudók támogatását kérje annak
érdekében, hogy a hazai hálózat országszerte kiépüljön,
éspedig a lehető leghamarabb. Az egyesület mindenki
jelentkezését szeretettel várja. Szíves érdeklődését
megköszönve leírom a hálózat hazai képviseletének
elérhetőségét:Hack Márta

"Marc és Corine – a gyermekek védelméért"

Magyarországi Hálózat

Független, karitatív, önkéntesekből álló

gyermek- és ifjúságvédelmi egyesület

Felvilágosítás éjjel-nappal: 06(30)604-825

(Keszőcze Zoltán)

Cím: 1098 Budapest, Pöttyös u. 3. I. lpcsh. II. em. 10.

Levélcím: 1465 Bp., Pf. 1683

E-mail:
marcesco@westel900.net

Tisztelt Szerkesztőség!Engedjék meg, hogy egy rövid kiegészítést tegyek a pártok
egyházpolitikájáról megjelent tanulmányhoz. Az MDNP
programtéziseit összefoglaló kiadványban ("Alkotó ember,
emelkedő nemzet", 1996. november) a 16. oldalon a
következőket olvashatjuk:

"A Néppárt nagyra értékeli az egyházaknak azt a
történelmi és jövőt alapozó szerepét, amit az erkölcsi
értékek megőrzésében és gyarapításában betöltöttek és
betöltenek. A Néppárt a jogállam teljes eszköztárával
védelmezni kívánja az Alkotmányban biztosított lelkiismereti
és vallásszabadságot, az egyházak történelmileg kialakult
és törvényesen elismert jogát hitéleti, oktatási,
emberbaráti és kulturális tevékenységük szabad
gyakorlására. Támogatja az egyházakat, kivált a diktatúra
idején oly sok sérelmet szenvedett történelmi egyházakat
abban is, hogy az 1990-es években az állammal megkötött
megállapodások részleges kárpótlásukról megvalósuljanak.
Támogatja valamennyi felekezetet abban, hogy a működésükhöz
szükséges támogatásban – szakrális, oktatási és
emberbaráti intézményeikkel együtt – részesüljenek. A
Néppárt a fentieket abban a meggyőződésben teszi, hogy az
egyházak Magyarország és a magyar nemzet felemelkedésén
fáradoznak."

Elnézést, hogy saját kezűleg vetettem papírra az idézetet,
de pénzszűke miatt a párt csak meglehetősen olcsó kivitelben
tudta a füzetet kinyomtatni, így alig lett volna olvasható egy
fénymásolat. Ha netán nincs meg az archívumukban az
"Alkotó ember, alkotó nemzet", akkor szívesen küldök
belőle. (A kiemelések tőlem származnak.) Ajánlom
figyelmükbe ezen kívül az MDNP honlapját href="http://www.net.hu/mdnp" TARGET="_BLANK">www.net.hu/Magyar/mdnp , melyen
az említett programtézisek mellett más aktuális dokumentumok
is olvashatók.

Mellékelten küldök egy friss írást a Magyar Nemzet
véleményoldaláról, ami elég jól jelzi Szabó Iván
gondolkodásmódját, többek közt ebben a kérdésben is.

Hegedűs Tamás

Pécs

Olvasson tovább: