Kereső toggle

Uniós támogatás az informatikára

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Pályázatokról szóló sorozatunkban ezen a héten bemutatunk néhány, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatott informatikai fejlesztésekre irányuló pályázatot. Ezek közül a legtöbb azokat a kis- és középvállalatokat érintheti, amelyek az emelt szint? szolgáltatásokat nyújtó internetes oldalak kialakítását támogatják (GVOP– 2004-4.2.1.).

A pályázatkiírók elvárása az ilyen jelleg? honlapoktól, hogy tartalmuk több nyelven jelenjen meg. Elszámolható költségek: a fejlesztéshez kapcsolódó eszköz- (hardver- és szoftver-) beszerzések és az alvállalkozói teljesítmények. A támogatás 10 és 100 millió forint közötti, mértéke a beruházás 50 százaléka lehet. Részletekkel az Információs Társadalom Kht. szolgál
(www.itkht.hu), telefonszám: 06(40)200-454.

Reményteli a jelenleg elégtelen informatikai infrastruktúrával küzdő vállalkozásoknak, hogy a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) alapján távközlési szolgáltatóknak pályázatot írnak ki széles sávú internetezés megteremtésére azokon a kisebb, jelenleg még kevésbé ellátott és üzletileg kevésbé vonzó településeken, ahol a széles sávú szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastruktúra állami támogatás hiányában csak később, vagy egyáltalán nem épülne ki.

Egy másik, gyakorlatilag magánemberként is mindenkit érintő informatikai fejlesztésekhez jutó terület az egészségügy. Az egészségügyi ellátás színvonala, az ellátást alkotó preventív és gyógyító folyamatok szervezettsége, ezáltal az egészségügyi ellátások elérhetősége, minősége és a kezelések időtartama nem kielégítő. Az "Egészségügyi információtechnológia-fejlesztés az elmaradott régiókban" cím? intézkedés ennek megoldásához járul hozzá úgy, hogy 2006 végéig 15,9 millió euró támogatás válik hozzáférhetővé az intézmények számára.

Az intézkedés célja, hogy növelje az egészségügyi ellátó rendszer szervezettségét, és hatékonyabbá tegye működését. A pályázatkiírók szándéka szerint ez úgy érhető el, hogy a régió alap-, járóbeteg- és kórházi ellátását egységes egészségügyi informatikai hálózatba kapcsolják össze. A támogatásra az egészségügyi szolgáltatók, mint például kórházak, rendelőintézetek, családorvosok önkéntes, nonprofit alapon működő társulása pályázhat az elmaradott régiókban: úgymint Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl. A fejlesztések nem igényelnek önrészt. További részletek a
www.nfh.hu honlapon, HEFOP 4.4. pályázat néven. 

Társ a házban

Külön pályázatot írt ki a napokban az Allianz Hungária Biztosító Rt. Társasházak, lakásszövetkezetek vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a lakóközösségek szűkebb környezetének a javítása, rendbetétele céljából. Előtérben szerepel a parkosítás, dísznövények, virágok ültetése, kertrendezés, belső udvar rendezése; de pályázni lehet játszóterek, felnőtt szabadidős tevékenységre alkalmas helyiségek kialakítására, berendezésére (például asztalitenisz, tollaslabda), közös helyiségek (klubszoba) kialakítására, berendezésére (például számítógép, főzőhely stb.). A pályázatok benyújtási határideje 2004. április 30., az elnyerhető összeg kategóriánként maximum 2,5 millió forint. Részletes felvilágosítás a
www.allianz.hu weboldalon, illetve a 06-40-421-421-es számon.

Olvasson tovább: