Kereső toggle

Pályázati útmutató

Kedvezményezett iskolák

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az európai uniós pályázatok ismertetésének sorában most az óvodai és az alapfokú oktatási intézmények fenntartói számára meghirdetett pályázati lehetőségekkel foglalkozunk. Pillanatkép egy tanórából Fotó: Somorjai L.

A ROP–2004-2.3. jelzés? pályázat célja az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül az oktatás minőségében meglévő különbségek csökkentése a hátrányos helyzet? kistérségekben, különös
tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a hátrányos helyzet? csoportok és a roma lakosság aránya. Kizárólag azon projektek jogosultak támogatásra, amelyek területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségekben valósulnak meg, vagy olyan általános iskolák vagy óvodák fejlesztését célozzák, amelyekben a gyermekek több mint 50 százaléka részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Így mód nyílhat az épületek átfogó felújítására, a fizikai állag javítására, a műszaki színvonal emelésére, többfunkciós épületek, terek kialakítására, információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet létrehozására. Csak a fentiekkel együtt adnak támogatást szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét biztosító épületek, terek építésére, megújítására, az intézmények udvarának felújítására; a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére; a sajátos nevelési igény? gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések, valamint informatikai berendezések, eszközök beszerzésére, s az intézmények akadálymentesítésére. A rendelkezésre álló keret 12,2 milliárd forint, melyből pályázatonként 20 és 230 millió forint közötti összeg nyerhető el – figyelemre méltó, hogy az önerő csupán 5 százalék. Az említett lehetőségek nemcsak már működő intézményekre vonatkoznak, hanem óvoda, iskola alapításakor, sőt bérelt ingatlan esetén is igényelhetők. 

Kissé más jellegű, a ROP– 2004-3.2. jel? pályázati kiírás, amely az olyan projektek megvalósulását ösztönzi, ahol a nonprofit szervezetek egyes feladatokat átvállalnak az önkormányzatoktól, ezáltal erősítve az önkormányzati és civil szféra közötti együttműködést. Egyházak, alapítványok, civil szervezetek pályázhatnak abban az esetben, ha aktív korú nem foglalkoztatottak (azaz munkanélküliek), nők, megváltozott munkaképesség? és fogyatékos emberek, romák, hajléktalanok, rendszeres szociális segélyben részesülők, gyermeküket egyedül nevelők, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalok, börtönből szabadulók, gyógyult szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek foglalkoztatását vállalják.

A projektek számos területen megvalósulhatnak. A szociális célú szolgáltatások területén például otthoni segítség, gyermekfelügyelet, étkeztetés; családsegítés, hajléktalanok ellátása, fogyatékos embereket támogató szolgálat, gyermekjóléti szolgáltatás vagy családi napközi; helyettes szülői hálózat; háztartási munkák, háztartásvezetés, kertgondozás, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok korrepetálása, problémás fiatalok szabadidős és sporttevékenységének szervezése vagy éppen főzött étel és vásárolt áruk házhozszállítása és egyéb alkalmi segítségnyújtás esetén. Idesorolható még
folyóirat, teleház, filmklub létrehozása is. Támogatható a projektbe bevont munkanélküliek foglalkoztatása, amelyet egyéb támogató tevékenységek egészíthetnek ki, mint például szociális és mentális problémák egyéni kezelése, tanácsadási tevékenység és a projektben résztvevők foglalkoztathatóságának javítását célzó egyéb szolgáltatások. Olyan kiegészítő szolgáltatások biztosítása – beleértve az eltartott családtagokat is –, amelyek a célcsoport munkában való bent maradását segítik, de a foglalkoztatási projekt számára szükséges
infrastrukturális háttér megteremtése, eszközök, berendezések beszerzése is támogatható. A nyertes pályázók 5 és 150 millió forint közötti összeget igényelhetnek – az állam a tevékenység költségeinek 100 százalékát biztosítja a vállalt időszakra, amelynek minimum 5 évnek kell lennie. 

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek a leghátrányosabb helyzet? 42 kistérség valamelyikében, vagy a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségekben (94 kistérség), vagy a négy legelmaradottabb régióban – Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, Dél-Alföldön, valamint Dél-Dunántúlon vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó, munkanélküliséggel sújtott bármely településen valósulnak meg. Budapest értelemszerűen nem tartozik a felsorolt térségekhez, de Pest megye igen, tehát egy, a fővároshoz közel eső település már eséllyel pályázhat.

Az egyes pályázati kiírások anyaga az útmutatókkal és a formanyomtatványokkal együtt a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal honlapjáról tölthető le. A további eligazodásban a cikksorozat szerzője is felajánlja segítségét.

Olvasson tovább: