Kereső toggle

SMART Hungary 2003

Gazdára váró pénzek

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az elmúlt másfél évben a hazai beruházások dinamikája jelentősen lelassult. Az uniós csatlakozás közelsége viszont egyre sürgetőbbé teszi beruházásösztönző rendszerünk megújításának igényét. E cél érdekében a magyar kormány az idén 50 milliárd forinttal többet, azaz 350 milliárdot szán a vállalkozások uniós felzárkóztatását célzó programokra. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a 2003-as évre huszonhárom pályázati felhívást tett közzé, ebből a következő négyet a SMART Hungary elnevezés? programcsomag foglalja magába, amely elsősorban a középméret? vállalatokat célozza meg.Csillag István: "Felzárkózni a finisbe" Fotó: MTI

A "versenyképes beruházások" kategóriájában közel 3,5 milliárd forintot osztanak szét 40-50 sikeres pályázó között. A pályázatot benyújtó gazdasági társaságok és szövetkezetek a beruházásuk nagyságának 20 százalékáig terjedő egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. Elnyerésének feltétele, hogy projektjük áfa nélkül számított költsége meghaladja a 100 millió forintot, és annak legalább 25 százalékát saját forrásból finanszírozzák.

A regionális vállalati központok kialakítására kiírt pályázati pénzből hat létesítmény részesülhet a költségek 30 százalékáig terjedő egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban. Az itt pályázóknak az informatikai fejlesztés, logisztika, pénzügyi szolgáltatások, szerviz és vevőszolgálat, felnőttképzés, üzleti tanácsadás és műszaki kutatás-fejlesztés tevékenységi körök egyikére kell vállalkoznia. A költségeiknek el kell érniük a 300 millió forintot, a kötelezően saját forrással finanszírozandó hányadnak pedig 25 százaléknak kell lennie.

Közel 200 gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozó korszer? menedzsmentrendszere kaphat a költségeinek 50 százalékát nem meghaladó végleges juttatást – a harmadik típusú felhívás keretében. Ennek feltétele azonban, hogy más GKM-felhívásra nem nyújtott be pályázatot.

A logisztikai központokra és ipari parkok fejlesztésére összesen 500 millió forint jut. A tizenöt szerencsés pályázónak a fejlesztés nettó értékének 25 százalékát kitevő saját résszel kell rendelkeznie. A beruházásának meg kell haladnia a 100 millió forintot, és a megkezdésétől számított két éven belül meg is kell valósulnia. Ebben a kategóriában nem jogos a támogatás, ha a projekt ingatlan- vagy üzletrészvásárlást tartalmaz, illetve ha a megvalósulás eredményeképpen csökken a foglalkoztatottság az adott létesítményben.

A pályázati feltételek az említetteken kívül még kiegészülnek az általában megszokott kritériumokkal is. Így nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, amely 60 napot meghaladó köztartozással bír, illetve munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatás miatt bírság fizetésére lett kötelezve az elmúlt két évben.

A pályázatokat március 1-től szeptember 30-áig, illetve a 4-es számú kategóriában csak ez év május 15-éig fogadják el. Az elbírálás ennek megfelelően negyedévente vagy egyszerre történik. A pályázati dossziék letölthetőek a GKM internetes honlapjáról
(www.gkm.hu), vagy térítésmentesen beszerezhetőek a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.-nál, a helyi vállalkozói központoknál, az Energia Központ Kht.-nál, az Ipartestületek Országos Szövetségénél és az ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.-nál.

Olvasson tovább: