Kereső toggle

Korszakváltás: ezt érezni kell

Magyar modell az EU kapujában

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

"Egy korszakváltás pillanatait éljük: az 1990-es évek óta elkezdődő változások első évtizede lezárult, és most átléptünk egy új korszakba. Ezt mindenkinek éreznie kell" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Budapest Business Club rendezvényén. A "magyar modell" – amely megteremtésének gondolata alappillére volt előadásának – arra próbál választ adni, hogyan képes Magyarország az előttünk álló új korszakban felépíteni egy versenyképes, stabil gazdaságot, valamint behozni lemaradását a nyugat-európai országokhoz képest. A miniszterelnök szép jövőt ígér Fotó: Somorjai L.

Az első pillér az állam gazdasági szerepe: kizárólag csak ott szükséges fellépnie, ahol a gazdaság érdeke feltétlenül megkívánja. Itt utalt az év elején meghirdetett Széchenyi-tervre, amely tulajdonképpen e kezdeményezés szellemében jött létre. Másodszor a területi egyenlőtlenség problémájáról szólt. A cél az lenne – mondta –, hogy az egész ország egy egységesen jól fejlett gazdasági régióvá váljon. Harmadszor a növekedés előtérbe állítására teszi a kormány a hangsúlyt. Ezzel egyidejűleg a kormány célul tűzte ki, hogy csökkentsék az inflációt és a munkanélküliséget, amelynek nehézkes gyakorlati kivitelezését – közgazdaságilag tekintve – a miniszterelnök úr is elismerte. 

Legfontosabb célok közé sorolta, hogy a külföldi-belföldi arány javuljon, azaz gyorsabban nőjön a belföldi vállalatok aránya. Másodszor, hogy a kétszámjegy? inflációt végre magunk mögött hagyjuk. A külső adósság kérdését a miniszterelnök nem tartja kulcskérdésnek a jövőre nézve, de – mint mondta – a belső adósságállomány rendezése nagy feladatok elé állítja az ország vezetőit. 

Kiemelte, hogy a magyar lélekre nem jellemző a passzivitás, hanem inkább az alkotó munka, az értékei között pedig elsősorban a család fontosságát kell kiemelni.

Az említett területek mellett a miniszterelnök kiemelte, hogy csak abban az esetben tud megvalósulni a magyar felzárkózás, ha ehhez biztosított a stabil politikai háttér. Véleménye szerint "minden olyan törekvés, amely a széttöredezést, vagy a túl gyors váltást sürgeti, nagyon nagy kárt okozna az országnak".

Olvasson tovább: