Kereső toggle

Jogi tanácsadás

Kötelező a tőkeemelés

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Június van, kezdődik a nyaralás szezonja. Mielőtt azonban a cégek tulajdonosai
belefeledkeznének a szabadság kínálta gondtalanságba, hadd emlékeztessünk arra,
hogy idén nyáron a társaságra is költeni kell. Utolsó előtti pillanatban vannak
ugyanis azok a kft.-k, amelyek törzstőkéje még a korábbi törvény előírásaihoz
igazodik és csupán 1 millió forintot tesz ki, és azok a részvénytársaságok,
amelyek alaptőkéje még csupán 10 millió forint. A gazdasági társaságokról szóló
új, 1997-ben életbe lépett törvény előírásai szerint e társas vállalkozásoknak
kötelező tőkét emelni: kft. esetén összesen minimum három, rt. esetén minimum 20
millió forint törzs-, illetve alaptőkéről kell gondoskodni.

A döntéshez háromnegyedes szótöbbség szükséges, a határozatot legkésőbb június
16-ig meg kell hozni, és ettől számított 60 napon belül, azaz legkésőbb augusztus
15-ig be kell nyújtani a cégbíróságra. Eddig az időpontig a pénzbefizetések első
részletét – vagyis kft.-nek minimum 1 millió forintot, rt.-nek pedig a befizetendő
összeg 30 százalékát – továbbá a teljes apportot is a társaság rendelkezésére
kell bocsátani. A fennmaradó összeg befizetésére további 1 év áll rendelkezésre.

Ha jól megy az üzlet és a társaságnak rendelkezésére áll az emeléshez szükséges
összeg, akkor legegyszer?bb, ha a tőkeemelés ebből a pénzből történik. Ebben az
esetben a tagoknak nem kell befizetést teljesíteniük vagy új részvényt vásárolniuk,
és a megemelt tőkéből a korábbi tulajdoni arányok szerint részesednek. Ha viszont a
tagok gazdagabbak a társaságnál, akkor ők is befizethetik a szükséges összeget.
Ekkor természetesen mindenki a befizetéseihez mérten gyarapíthatja tulajdoni arányát.


Sokan kérdezik, hogy megtehetik-e azt, hogy a tőkeemelés címén befizetett összeget már
másnap felveszik a bankszámláról. Ennek elméletileg nincs akadálya, ám figyelemmel
kell lenni arra, hogy számos bank elkülönített számlán zárolja az így befizetett
összeget, és azt csak akkor bocsátja rendelkezésre, ha a cégbíróság a tőkeemelést
már bejegyezte. Ez a módszer szusszanásnyi időt enged a pénzügyi zavarokkal küzdő
cégeknek, ám végleges megoldást semmiképpen sem jelenthet. Amennyiben ugyanis a társaság
hosszú időn keresztül nem rendelkezik ténylegesen annyi pénzzel, mint ami számára kötelezően
elő van írva, ez nagymértékben sérti a társaság hitelezőinek érdekét. Ha a társaság
már most úgy dönt, hogy nem képes, illetve nem kívánja tőkéjét felemelni, akkor célszer?
átalakulnia olyan társasági formába, amelynek tőkekövetelményeit be tudja tölteni
(így például rt. átalakulhat kft.-vé), vagy amelynél nincs előírva kötelező tőkeminimum
(például betéti társasággá).

Amennyiben a törvényes határidőn belül nem születik határozat a tőkeemelésről,
vagy nem fizetik be a kívánt összeget, még nem kell kétségbe esni: a hiányosság pótolható.
Ez esetben azonban egy kicsit magasabb összeggel kell számolni, mert a cégbíróság a
mulasztót 50–500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja. A cégbíróság
csak akkor törli a társaságot a nyilvántartásból, ha bírságolással sem tudja rászorítani
a tőkeemelésre.

Azoknak a cégtulajdonosoknak, akik társaságukat a magas összeg? tőkével, ám még a
korábbi törvény rendelkezései alapján hozták létre, és a létesítő okiratot az
elmúlt két évben nem módosították, jobban teszik, ha ügyvédjük segítségével
elkészítik az új törvénynek megfelelő – és az időközben bekövetkezett módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt – társasági szerződést, illetve alapító okiratot.

Akik pedig az utolsó pillanatig ragaszkodtak a régi jó gmk.-hoz, nem halogathatják tovább
a döntést: június derekáig határozniuk kell róla, hogy miként kívánnak továbbműködni.
A legegyszer?bb, ha közkereseti társasággá alakulnak, ehhez ugyanis elegendő társasági
szerződésüket módosítani. De remek alkalom kínálkozik arra is, hogy eddigi korlátlan
felelősségüket korlátozottra cseréljék a tagok. Ekkor azonban az átalakulásra
vonatkozó bonyolultabb szabályokra is figyelemmel kell lenni.


A Hetek ezennel elindítja jogi rovatát. Amennyiben bármilyen jelleg? jogi kérdése
van, a Hetek jogászai készséggel válaszolnak a lap hasábjain. Leveleiket a szerkesztőség
postai címére vagy az interneten várjuk.

Olvasson tovább: