Kereső toggle

Agrárstratégia FKgP kontra Fidesz

Cél: erősödjön a paraszt-polgári réteg

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Lapzártánkkal egyidőben kihelyezett kormányülés keretében tárgyalja meg a kormány
az agrárgazdaság fejlesztésére készített középtávú stratégiát. A stratégia
elkészítését az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló, 1997-ben elfogadott törvény
írja elő a kormány részére. Célja a törvény alapján, hogy a mezőgazdasági
termelők számára legalább középtávon kiszámíthatóvá tegye a gazdálkodás feltételeit,
a támogatási rendszert. Az előterjesztés során azonban először komoly ellentétbe
kerülhet a kormányt alkotó két párt.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) már tavaly
decemberben elkészítette az agrárstratégia-tervezetet, amelyet a miniszter mint társadalmi
konszenzuson alapuló javaslatot tett közzé. A miniszter bejelentése után az agrárágazatban
működő szakmai és gazdasági érdekképviseletek sorra jelentették be, hogy nem értenek
egyet az anyaggal, és nincs tudomásuk a társadalmi konszenzusról.

Ezzel párhuzamosan a kancellária is összehívta a számára megbízható agrárszakembereket,
és Raskó György vezetésével megkezdték a saját agrárstratégiájuk kidolgozását.
A kormányülésen a két agrárstratégia versenyezni fog egymással, és mivel a két
anyagban szereplő célok és állítások számos helyen eltérnek, valamint nyíltan
ellentmondanak egymásnak, a kormány fennállása óta először kerülhet a kancellária
vitába valamely minisztériummal. Történetesen a kisebb koalíciós partner által
vezetett minisztériummal.

A két stratégia között talán a legnagyobb különbség a célcsoport meghatározása.
Az FVM anyaga adottságként kezeli a nagygazdaságokat, és a szövetkezeti kiválás
lehetőségének ismételt bevezetésével az a célja, hogy a nagygazdaságokban meglévő
eszközöket, tőkét a magántermelők privatizálják. Érdemben nem foglalkozik a minőségi
árutermelésre képtelen kis gazdaságok fejlesztésével, a közepes, 50-100 hektáros
birtokok kialakításával. Hangsúlyozottan szociális jelleg? szubvenciókkal kívánja
a vidéki kisgazdákat támogatni. A kancellária anyagában a nagygazdaságok középtávon
is mint a mezőgazdasági termelés 50 százalékát adó gazdaságok szerepelnek, bár külön
támogatásban nem részesülnének. A nagygazdaságok fejlesztését a magántőkére bízza,
reorganizációs kamattámogatás mellett. A kancellária által készített stratégia fő
célja a középgazdaságok kialakítása. Ehhez gazdaságonként mintegy 15-30 millió
forintra van szükség a földkoncentráció költségei mellett. A kisgazdaságok működését
integráción keresztül tervezi támogatni.

A józanul gondolkodó emberekben már sokszor felmerülhetett az a kérdés, hogy miért
nem lehet a mezőgazdaság fejlesztésének irányát szakmai alapokon eldönteni. Más ágazatokban
a piac és a tőke mozgása meghatározza a fejlődés irányát. Miért nem működik ez
a mezőgazdaságban is?

Ezekre a kérdésekre a kancellária által készített anyag utolsó része valószínűleg
megadja a választ. Miszerint a koalíciós pártoknak érdeke fűződik ahhoz, hogy az
agrárstratégia eredményeként erősödjék a "paraszt-polgári" réteg gazdasági-politikai
befolyása a vidék társadalmára. Mert ők nagy valószínűséggel stabil szavazói
lesznek a jobbközép pártoknak. Az anyag megállapítja, hogy amennyiben a nagyüzemi
birtokstruktúra marad domináns, akkor a baloldali pártok fogják uralni a falu társadalmi-politikai
életét (!). A fenti gondolat azt sugallja, mintha a falvakban kétfajta embertípus élne.
Az egyik az ellenség, aki megrögzötten nagyüzempárti, minimálbérért, csupán az
elvei miatt támogatja a nagyüzemet, és a baloldali pártokra (?) szavaz. A másik az
elesett, akit az előző embertípus elnyom, és a nagyüzemeken keresztül megakadályozza,
hogy magángazdaságában érvényesüljön, és természetesen a jobbközép pártokra
szavaz.

Ez a gondolkozás a legjobban felépített gazdasági stratégiát is tönkreteszi. Eredményét
az elmúlt nyolc évben a vidéki lakosságnak volt lehetősége megtapasztalni. De
ismerve a magyar mezőgazdaságban ténylegesen dolgozó embereket, még egy-két kormányzati
ciklus, és kialakítják a politika-alkalmazkodási vetésforgót, hogy megoltalmazza őket
a szavazatszerző gazdaságpolitikusok és közgazdászok által kitalált mezőgazdaságtól.

Olvasson tovább: