Kereső toggle

Konjunktúra-felmérés

Visszafogottan optimisták a vállalkozók

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) legfrissebb felmérése szerint enyhe
fordulat figyelhető meg a budapesti vállalkozások gazdasági helyzetértékelésében
1998 novemberében. Koji László, a BKIK elnöke elmondta, hogy a tavaly év eleji
pozitív várakozás némiképp visszaesett, a vállalkozók inkább stagnálásra
számítanak 1999-ben.

A 250 gazdálkodó szervezetet tartalmazó minta alapján végzett felmérés szerint a
jelenlegi és a jövőbeni üzleti helyzet megítélésében 1998 első felét jellemző
optimizmus az év végére némileg mérséklődött. Jelenlegi helyzetüket 3
százalékkal kevesebben ítélik jónak, mint fél évvel korábban, a jövőre nézve is
3 százalékkal vannak többen azok, akik a helyzet rosszabbodására számítanak. A
megítélések nem jeleznek drámai fordulatot, a válaszadók többsége inkább a
jelenlegi helyzet fennmaradására számít.

A helyzetmegítélést vállalati méretnagyság alapján vizsgálva ugyanakkor érdekes
változást tapasztalhatunk: az évek óta a legjobb helyzetben lévő nagyvállalatok
saját helyzetmegítélése egyértelműen romlott, míg a középvállalkozások
értékítélete javult. Ez alátámasztja azt a felvetést, hogy a gazdasági
konjunktúra változáson megy át ezekben a hónapokban: az exportra termelő
nagyvállalatok által húzott növekedésből a hangsúly áttevődni látszik a
belföldi piacra termelő vállalkozások bővülésére. A külföldi piacok
beszűkülése (elsősorban az orosz piac öszszeomlása) és a hazai kereslet
növekedése mint két markáns, de egymással ellentétesen ható tendencia jellemzi
ezekben a hónapokban a magyar gazdaságban lejátszódó folyamatokat. A vállalkozások
forgalmában, megrendeléseiben bekövetkező növekedés elsősorban a belföldi
megrendelések kedvező alakulásával függ össze.

A felmérés egy másik érdekes tényező számszerűsítésére is kísérletet tett: a
reprezentatív mintában szereplő budapesti vállalkozások 6,15 százalékát érintette
gazdálkodásában közvetlenül az orosz válság, további 16 százalékra azonban
közvetett módon (üzleti partnerei útján) szintén jelentős hatást gyakorolt. A
válság az érintettek 66 százalékának véleménye szerint 1 évnél hosszabb ideig el
fog tartani.

A foglalkoztatásra vonatkozó válaszok alapján a korábbiaktól eltérően elsősorban
nem a termelő ágazatokban, hanem a kereskedelemben és a szolgáltatások terén
jelezhető előre növekvő munkaerő-kereslet.

Olvasson tovább: