Kereső toggle

Közép-kelet-európai fogyasztói szokások

Könnyű minket megetetni

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása


A kommunizmus bukása óta a Leo Burnett Company az egyetlen cég, amely
beható tanulmányt készített és először tárta fel a cseh, észt, német, magyar,
lengyel, román, orosz, szlovák és ukrán fogyasztók motivációit és viselkedését.
Ezen adatok által segít a gyártóknak, reklámozóknak abban, hogyan tudják
termékeiket minél könnyebben értékesíteni. A kutatás eredményeit ezen a héten
ismertették Budapesten "Változó idők, avagy a Közelgő Tavasz
Közép-Kelet-Európában" címmel.

Ebben a régióban a reklámnak nagyon hitelesnek és kockázatmentesnek kell lenni, mert
a lakosság még egy ideig szkeptikus marad a kibocsátott üzenetekkel szemben, mivel
hozzászokott a propagandához, és bizalmatlan iránta – állapította meg Josh
McQueen, a kutatás vezetője.

A "volt keleti blokk" fogyasztóinak motivációit, viselkedését vizsgálva három,
attit?djük szerint jól elkülöníthető csoport emelkedik ki: az
"elkötelezettek", akiknek többsége reményteli, befogadja a változásokat,
cselekszik, fejleszti önmagát és erős érzelmi alappal rendelkezik. Ez a csoport a
legelégedettebb a változásokkal, és nagy valószínűséggel elsőként alkalmaz egy
ötletet, terméket vagy szolgáltatást. Majdnem 50 százalékuk másodállást vállal
vagy túlórázik. A csehek, a magyarok és a szlovákok reprezentálják az
elkötelezettek legnagyobb csoportját.

Az "optimisták" alapvető igénye, hogy boldogok és elégedettek legyenek, az
adottságaik maximális kihasználására törekednek. Ez a csoport nem fél a
változásoktól, de kevésbé cselekvésorientált, mint az elkötelezettek. Az
optimisták lételeme a hit, készek minden szituációból a legjobbat kihozni. Számukra
fontos a szereplés és az erős társadalmi kapcsolatok. A kutatás eredményei alapján
a lengyelek, románok és az észtek a legoptimistábbak.

Az "elégedetlenek" saját magukat a "behavazottság" állapotával jellemzik. A
mindennapok túlélése az egyik legfőbb jellemzője ennek a csoportnak. Többségük
életét szívességek viszonzása határozza meg, pénzügyileg nincsenek biztonságban,
és egyáltalán nem vagy kevésbé bíznak abban, hogy az ország vezetése kijuttatja
őket ebből a helyzetből, úgy érzik, sorsuk előbb-utóbb rosszabbra fordul. Sokan
közülük visszasírják a kommunizmust. Azért megvan bennük a vágy arra, hogy
higgyenek a jövőben. Ez az érzés néha heves, országuk iránti büszkeséggel
párosul. Az oroszoknál és az ukránoknál legnagyobb az elégedetlenek száma.

Érdekesség az is, hogy míg a magyar megkérdezettek 28 százaléka tartozik az
elkötelezett csoportba, 21 százalék viszont – inkább az idősebb korosztályhoz
tartozók – az elégedetlenekhez sorolható. A kutatás szerint a magyarok még mindig a
változások megszokásának stádiumában vannak. Annak ellenére, hogy tömeges az
elégedetlenség, fontos számunkra az önmegvalósítás. A magyar kenyérkeresők
mindent meg akarnak adni családjuknak, amit csak tudnak, és büszkék akarnak lenni
arra, amit csinálnak. Érzékelik, hogy a munkahelyeken magasabbak a követelmények,
ennek ellenére erős a munkához való etikai hozzáállásuk, és azt az előrejutás
eszközének vélik.

Olvasson tovább: