Kereső toggle

Keresztény thriller

Az elrettentés ereje

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Frank Peretti egy elrettentően jó könyvet írt.

Az amerikai keresztény irodalom legismertebb alakjának nemrég jelent meg negyedik könyve
magyar nyelven. Peretti az elsőben, az Ez élet sötétségében és a bizonyos módon
folytatásának tekinthető Áttörés a sötétségen cím?ben az angyalok és a démonok,
valamint a szellemi lények csatájában résztvevő emberek történetét írta meg.
Olyannyira friss látásmóddal és élénken festette le a jó és a rossz erőinek küzdelmét,
hogy első két könyvével neve az USA-ban egy csapásra szélesebb körben ismertté vált.
Harmadik regénye, A próféta, az abortuszkérdés kapcsán mutatta be a tömegmédia
befolyásoló kedvét és hatalmát.

Most megjelent könyve, Az Eskü megint új témát dolgoz fel: a bibliai értelemben
vett bűnt és a nyomában járó büntetést, illetve az ebből lehetséges szabadulást.
A könyv mottója akár a Jakab apostol leveléből való idézet is lehetne: "Azután a
kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz."
Ezt az üzenetet sokféle módon lehet regénybe foglalni: a legegyszer?bben például úgy,
hogy a szerző egy család kisiklott sorsát állítja reflektorfénybe, vagy egyetlen kiválasztott
főhősön keresztül ábrázolja a bűn befolyását, hatását. Egy kisebb tehetséggel
megáldott író talán így tett volna. És mit csinált Peretti? Szinte szó szerint
vette az említett idézetet, és megszemélyesítette a bűnbeesés mozzanatait. Saját
szavaival: "egy thrillert írtam". A thriller mint m?faj első hallásra sok olvasónak
különösnek tűnhet. A borítóról ránk meredő fénylő szempár nemkülönben. A
gyors sodrású történet azonban minden kezdeti ellenkezésünkre egykettőre rácáfol.


A thrillerek kedvenc helyszíne a kisváros, ahol mindenki ismeri a másikat, és ahol
furcsa dolgok történnek. Ide érkezik meg főhősünk is, Steve Benson, aki eltűnt öccse
nyomában jár. A hátborzongató események ekkor indulnak el: megtalálják testvére
holttestét, amely a jelek szerint egy vérszomjas fenevad műve. Medve – ezzel a végszóval
zárul a nyomozás. De Bensont nem elégíti ki a hivatalos válasz. Amikor pedig
kutakodni kezd, egy megdöbbentő összeesküvés, a múlt században köttetett Eskü körvonalai
tárulnak fel előtte.

Peretti ennek a városnak a zárt közösségén belül meséli el a bűn következményeit,
amelyek azonban nem maradnak titokban, hiszen a város csaknem összes lakója látható módon
a bűn, az Isten elutasítására épült szövetség fogságában él. A kivétel Levi
Cobb, aki mint Lót Szodomában, az egyedüli igaz ember.

Hyde Riverben, ezen a különös helyen él még egy lény – az, aki a bűn végső büntetését
elhozza. Steve Benson és mindnyájunk számára provokatív a kérdés, amelyet az író
feltesz: hiszel a sárkány létezésében? Elhiszed, hogy a bűnök súlyos következménnyel
járnak? És tudsz-e hinni abban, hogy van kiút?

Levi Cobb ellenpárja, Harold Bly ugyanis más meggyőződésben él: uralkodhat a pusztító
lényen, hiszen azt egyik őse idézte meg. Steve Bensonnak tulajdonképpen e két ember képviselte
értékek között kell választania, hogy a sok kalandból ép bőrrel kikerülhessen.

Frank Peretti lendületesen, erőteljes képekkel és a fejezetek közötti történelmi
feljegyzésekkel teremti meg a 600 oldalon át izgalmas regény atmoszféráját. Szemléletes
módon ábrázolja, hogyan épül egy egész város erkölcsi rendje a múltban elkövetett
törvénytelenségre, a bűn hogyan növekszik a város lakói fölött uralkodó
rettenetes személylyé. Az író nem tesz különbséget kis bűn és nagy bűn között,
hiszen egy olyan tett sodorja a főszereplőt életveszélybe, amely a mai általánosan
elfogadott normák szerint semmiképpen nem számít rossznak.

Akik számára töprengésre ad okot, hogy miért a thrillert, a zsidó-keresztény üzenethez
talán nem illő formát választotta az író, íme az első válasz: Peretti két könyv
után szélesebb olvasóközönség felé akart nyitni, ahogy ezt egy interjúban el is
mondta. A másik az, hogy a bűn a Bibliában, de a világirodalomban is régi, fajsúlyos
téma, és ő íróként egy új, nagy ötlettel nyúlt hozzá. Ráadásul azt az utat választotta,
amelyet Júdás apostol ajánl némelyek megmentésére.

Frank Peretti végső soron egy elrettentő könyvet írt mindazoknak, akik hisznek a sárkány
létezésében, és azoknak is, akik még kételkednek.

(Frank Peretti: Az Eskü, Amana 7 Kiadó, 1200 Ft)

Olvasson tovább: