Kereső toggle

A magyar oktatási kormányzat és KOMÁ-ja

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, röviden KOMA február 26-27-én
tartotta kiállítással egybekötött konferenciáját a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen "Művészeti nevelés" címmel.

Az előző kormány által létrehozott, és immár 1995 óta folyamatosan működő
alapítvány több pályázatot írt ki tanítási programok, a közoktatás információs
rendszere, neveléstudományi kutatások, pedagógiai módszerek, az iskola és társadalmi
környezet fejlesztésének témaköreiben. "Alapítványunk célja azon értékek támogatása,
melyek gyökerei az ezeréves magyar oktatási hagyományokhoz nyúlnak vissza…" "Koma-tálat
hoztam, meg is aranyoztam" – olvashatjuk információs kiadványuk-

ban, a KOMA-lapban. S valóban arany is akad a KOMA-tálhoz, hiszen évente 300 millió
forintot kap az alapítvány a költségvetésből az ezeréves magyar oktatási hagyományok
modernizációjára.

A Művészeti nevelés cím? pályázatot megfogalmazó közalapítvány "annak idején
(2 éve) segítséget kívánt nyújtani a Nemzeti Alaptanterv tradicionális hátterével
rendelkező szakágak fejlesztőinek…" Azóta persze Pokorni Zoltán közoktatási
miniszter több nyilatkoztában hangsúlyozta: "…a csaknem 300 millió forint elosztásáról
döntő alapítvány működése ez idáig túlságosan NAT-centrikus volt. A jövőben
sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására,
illetve az iskolában folyó minőségi munka mérésének megszervezésére." (Népszava
1998. szept. 17. – idézetek a KOMA-lap I. évfolyam 1. számú kiadványból)

A konferenciát az oktatási miniszter nyitotta meg, majd a művészeti nevelés legjobb
szakemberei is megtartották nyitóbeszédeiket: Bolberitz Pál, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, dr. Gereben Ferenc, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense, Jelenits István, a budapesti
Piarista Gimnázium tanára.

Kérdésünkre, hogy miért éppen őket hívták meg előadónak e témában, az alapítvány
kuratóriumának egyik tagja, Csirke Ernő elmondta, hogy természetesen azért, mert ők
a téma legjobb szakemberei. Személyválogatás nem történt, ha bármilyen diszkrimináció
esett volna, arról tudnának. Hozzátette, hogy ha az izraelita gimnáziumban lennének a
legjobb szakemberek, őket hívták volna.

Olvasson tovább: