Kereső toggle

Tanuljunk nyelveket

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Aki megkísérelte már valaha külföldi ismerősét bevezetni anyanyelvünk
rejtelmeibe, annak nem új a felfedezés: bizony a nyelvtanulás fifikás dolog! Ki
gondolta volna, hogy bárkinek is nehézséget okoz a számunkra oly egyértelm?
többesszám képzése vagy a tárgyas és alanyi ragozás amúgy kézenfekvő szabálya!
A nyelvtudás pedig kötelező, ez ma már vita felett áll. Ha a magyar mellett esetleg
ismerjük ismerősünk nyelvét is, van mire hivatkozni, mire utalni a magyarázatnál. A
nyelvtanulásnak ugyanis megvannak a helyi sajátosságai, amelyeket figyelembe véve
sokkal eredményesebben lehet nyelvet oktatni. Erre a megállapításra jutott a most
megjelent középiskolás tankönyv, a Criss-Cross szerzőgárdája is, ezért könyvüket
a magyar nyelvi és kulturális sajátosságokhoz igazítva kétnyelv? szerzők
segítségével állították össze. Mert ha kötelező a nyelvtudás, akkor legyen
lehetséges is, kiváltképp, ha olyan világnyelvről van szó, mint az angol, amelynek
ismerete nélkül valóban kuka a magyar a világnak már szinte bármely táján.

"Az igazán sikeres nyelvoktatáshoz olyan tankönyvre van szükség, amelynek szerzői
ismerik az anyanyelvet, a magyar és angol nyelv? kultúrát, a magyar diákot és
tanárt, a nyelvtanítás hazai szokásait és problémáit, ugyanakkor ismerik és
hasznosítani is tudják a legújabb nemzetközi kutatási és gyakorlati eredményeket"
– foglalták össze irányelveiket a sajtótájékoztatón a Pallas Páholyban.

A Criss-Cross szerzőgárdája, Medgyes Péter, Matheidesz Mária, Enyedi Ágnes a
magyarországi angoltanár-képzés kulcsfigurái és nemzetközileg is jegyzett
szaktekintélyek. Ugyanez mondható el a szerzőteam brit résztvevőiről is: Christopher
Ryanről és Caroline Laidlawról, akik hosszú évek óta oktatnak Magyarországon, és
sikeresen vesznek részt a hazai tanárképzésben.

A Criss-Cross újszerűségéhez tartozik az is, hogy bár végigkíséri a gimnáziumi
éveket, azaz négy szintet képvisel – egészen a középfokú szintig –,
gondoskodtak róla, hogy az egyes könyvek szerkezete ne váljon unalmassá, ami gyakorló
tanárok szemében valószínűleg igen nagy vonzerőt jelent, hiszen a monotóniát ez a
korosztály már meglehetősen nehezen tűri, gyorsan lankad a lelkesedésük, ha éveken
át azonos felépítésűek a leckék.

A Criss-Crosst a Cégér kiadó terjeszti, az iskolákat 15 százalékos vásárlási
kedvezmény illeti meg.

Olvasson tovább: