Kereső toggle

Összefogunk vagy tovább fogyatkozunk

Közgyűlésköszöntő a Józan Élet Szövetség tizedik születésnapján

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

1988-ban húsz országos és tizenöt helyi civil szervezet megalakította a
Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetséget. A közös cél az
volt, hogy társadalmi összefogással s a megfelelő állami intézkedések
szorgalmazásával mérsékelni lehessen a lakosság italozási szokásait, a káros
szenvedélyekkel összefüggő népességfogyatkozás megfékezése érdekében.

A nyolcvanas évek végén csak elvétve működtek hasonló lakossági csoportosulások,
így a Józan Élet Szövetség már első kezdeményezéseivel felhívta magára a
figyelmet. Többek közt létrejött a képviselőkön, pártokon átívelő "Józan
Élet Csoport". Neves közéleti személyiségek tartották megtiszteltetésnek a
választmány felkérését, hogy vállaljanak szerepet a szövetség tanácsadói
testületében, és a tiszteletbeli elnök, Simándy József Kossuth-díjas Kiváló
Művész kezdeményezésére vagy félszáz vezető pozíciót betöltő személy
ajánlotta fel havi jövedelmének 3 százalékát a nemes célok alapítványi
támogatására, az "Egy nap a holnapért" jelmondat jegyében.

A szövetség folyamatosan hallatta hangját a hazai médiában. Kiemelkedő,
nemzetközileg értékelt teljesítményei közé számít az immár ötödik alkalommal
közreadott statisztikai kiadvány is, amelyben a legfrissebb összehasonlító adatokkal
újra meg újra figyelmeztet a különféle addikciók, káros szokások szerepére a
produktív korú lakosság mind koraibb elhalálozásában. Ennek ellenére mindmáig
nincs felelős kormányzati program e tendenciák megfékezésére, jóllehet az 1998.
évi választási szlogenek közé került az a megfogalmazás is, hogy a káros
szenvedélyek miatt most már évente egy kisvárosnyi népességgel csökken az ország
lakossága…

Az egészség- és családvédő szövetség első tíz esztendeje egybeesik a
rendszerváltás, a demokrácia kibontakoztatásának jeles – s egyben
megpróbáltatásokkal terhes – évtizedével. Nemcsak a társadalom és a gazdasági
szerkezet, de az életstílus és az értékrend is mozgásba, sőt szélsőségekbe
lendült. Ennek átgondolására és megvitatására kedvező alkalom nyílik az ünnepi
közgyűlésen, melyen sor kerül a szövetség elnöksége által alapított Dr. Simek
Zsófia Emlékérem első két példányának az átadására is.

Olvasson tovább: