Kereső toggle

A polgármester szerint megfelelő a vezetés színvonala az aszódi iskolában

Fortélyos félelem igazgat 2.

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Káromkodik. Intrikál. Rágalmaz. Zsarol. Az aszódi általános iskola igazgatónője évek óta vezeti botrányok és általános felháborodás közepette a rá bízott intézményt, ám úgy tűnik, egy láthatatlan erő nem engedi elmozdítani pozíciójából. Király Gabriella Fotó: V. Sz.

Ácsné Tóth Beáta 2001-ben pályázta meg az iskola igazgatói állását
(Fortélyos félelem
igazgat
. Hetek, 2005. szeptember 16.) annak ellenére, hogy tanártársai összeférhetetlen, vezetésre alkalmatlan, autokratikus személynek tartották, olyannyira, hogy kinevezése ellen petíciót fogalmaztak meg, és teleplakátozták a várost. Vastag vonallal virított Aszód megannyi villanyoszlopán: "Önök nem ismerik eléggé a pályázó személyét, illetve a hozzá fűződő iskolai konfliktusokat, szakmai és emberi felháborodásokat, amelyeknek nap mint nap részesei vagyunk. Tizennégy év tapasztalata azt bizonyítja, hogy ő képtelen az együttműködésre. Egyetlen módszere van a konfliktusok megoldására: az agresszió! Személye ellen tiltakozunk." A levelet a tantestület 75 százaléka írta alá. Az igazgató kinevezése azonban az önkormányzat joga. Az önkormányzat Ácsné Tóth Beátát nevezte ki igazgatóvá.  Az első áldozat az iskola egykori igazgatóhelyettese volt. Ácsné a beiskolázást és az első szülői értekezletet követően közölte vele, hogy mégsem osztályfőnök lesz, hanem napközis. Négy nappal a tanév kezdete előtt. A pedagógus belebetegedett. Az iskola országos hír? zenetanárát az iskolai hangverseny záróakkordjaként bocsátotta el Ácsné: az érintett néhány perccel később értesült a döntésről, mint a tisztelt publikum. 

Az egyik alsó tagozatos tanár, Király Gabriella azonban nem volt hajlandó feladni igazát. Nem volt hajlandó önként elhagyni az iskolát – bár Ácsné nem keveset tett ennek érdekében. Nem volt hajlandó megijedni, és nem volt hajlandó idegösszeomlást kapni. Pedig Ácsnén nem múlott. A verbális és pszichikai ráhatás széles és kifinomult eszköztárát vonultatta fel Király ellen. A nyilvános megszégyenítéstől kezdve a rágalmazáson, fizetéscsökkentésen át a zsarolásig sok mindennel próbálkozott. 

Ha Király rossz pedagógus volna, el lehetne távolítani. A szülők és a pedagógustársak azonban éppen ellenkezőleg gondolják.

"Közel húszéves tapasztalattal a háta mögött, kiegyensúlyozott érzékkel, szakmai hozzáértéssel, meleg szigorral nevelte gyermekeinket. A szülők nevében is köszönöm, Gabi! Tisztelettel." A fenti sorokat egy szülő jelentette meg az Aszódi Tükörben. Egy másik dokumentum az előző igazgatótól:
"Példaként emelném ki az alsó tagozatos munkaközösség szakmai munkáját, közöttük Király Gabriella pozitív, irányt mutató szellemiségét. Munkáját a professzionális tudás jellemzi." Mindez nem szegte Ácsné Tóth Beáta igazgató kedvét, sőt az sem tántorította vissza, hogy pontosan tudta: Király Gabriella mindaddig nem tehető utcára, amíg legitim vezetője a Pedagógus Szakszervezet helyi csoportjának. Ácsné tehát évek óta próbálja bizonyítani, hogy Király nem legitim vezető. Ez azonban nem egyszer? feladat, a szakszervezet ugyanis többször kiállt Király mellett, mindannyiszor világosan értésre adva, hogy Király vezető, ergo nem bocsátható el. 

A nyár végén Ácsné döntő húzásra szánta el magát. Több pedagógus egybehangzó állítása szerint megzsarolta az alapszervezet tagjait: hazudják azt, hogy Királyt nem törvényesen választották meg – ezzel zöld lámpát kap az elbocsátásához –, vagy közülük "lesz kénytelen" elküldeni valakit. A cikksorozat első része egy kérdéssel fejeződött be: "Vajon mit tesznek a megzsarolt pedagógusok?"
(Fortélyos félelem
igazgat
. Hetek, 2005. szeptember 16.)


Nos, a sarkukra álltak. Megírták a történteket a szakszervezet országos vezetőinek:
"Az igazgatónő nem hajlandó elismerni Király Gabriellát megválasztott képviselőnknek. Csalónak, hazugnak titulálta őt a plénum előtt. A két gyermekét egyedül nevelő bátor anya éppen létéért küzd. Mi, akik kitartottunk a tisztesség és a szakma mellett, napról napra szembesülünk cselekedetünk hátrányaival, az igazgatónő retorziójával… Hétfőn (augusztus 29-én) az iskolaigazgató szóba hozta a PSZ-tagoknak, hogy mi tehetnénk az iskola rossz anyagi helyzetének megváltoztatásáért, ha leírnánk, hogy Király Gabriella megválasztása törvénytelen volt. Ugyanis a munkaügyi per több évig is elhúzódhat, s ez idő alatt akkor is fizetni kellene őt, ha nem is dolgozik. Természetesen ez elől mindegyikünk elzárkózott. Csütörtökön pedig az egyik tagnak azt mondta, ha valami nem történik, hétfőn valakit el kell közülünk küldeni Király Gabi helyett. (…) Mi ez, ha nem zsarolás, hatalommal való visszaélés?" A szeptember 11-én keltezett levelet nyolc pedagógus írta alá.Bagyin József 

Ácsné dolgairól az önkormányzati képviselők is értesültek. Ha máshonnan nem, a részükre megfogalmazott levélből biztosan:
"Tisztelt Képviselő úr/asszony! [Ácsné] igazgatósága előtt felső tagozatos tanárként riválisának tekintette az alsós pedagógusokat, s gyakran hangzottak el szájából munkánkat lekicsinylő megjegyzések, feszültségeket gerjesztett a nevelőtestületben. Egy farsangi bálon a szülők és a vendégek előtt nemes egyszerűséggel lehülyézte az alsó tagozatos pedagógusokat. Vezetése alatt nincs pedagógiai hitvallás, nincsenek szakmai szempontok … Vannak viszont zaklatások, személyiségi jogokat sértő kijelentések, becsületsértés, írásbeli figyelmeztetés, fegyelmi, fenyegetés, diszkrimináció, minősíthetetlen hangnem mindenkivel szemben. A demokrácia csak színjáték…

Naponta nyilvánosan becsmérli munkatársait… Aszód, 2005. október 14."


Ezt a levelet jóval több mint nyolc pedagógus fogalmazta. A nyolcas szám jelentőségét az adja, hogy Ácsné szerint a hatvantagú testületből "mindössze" nyolcan elégedetlenek személyével. Ám ők is csak azért – mondta telefonbeszélgetésünk során –, mert vele ellentétben, "utálnak dolgozni". 

Ácsné munkáltatója Aszód polgármestere, Bagyin József. Ő jogosult bármilyen lépés megtételére, vagy éppen elodázására. Bagyin úr az utóbbi lehetőséggel él. Sőt, amint az a városi televízió felvételéből kitűnik, a képviselőtestület kényelmetlen kérdései elől két ízben is védelmet nyújtott Ácsnénak. Válaszolt helyette. És válaszolt a Hetek kérdéseire is:
"Az igazgatónő a közoktatási törvényből és a fenntartó elvárásaiból adódó feladatainak határidőre és megfelelő színvonalon eleget tesz" – írta válaszlevelében. A képviselőkhöz eljutatott, fentebb idézett levél tartalmával kapcsolatban azonban nem válaszolt a polgármester. A szakszervezeti tagok megzsarolásával kapcsolatban szintén nem válaszolt. Arra a kérdése, kíván-e bármit tenni, s ha igen, mit, szintén nem válaszolt. Király Gabriella ügyében viszont válaszolt:
"Király Gabriellát nem bocsátották el az iskolából. Számára biztosították a kötelező óraszámot." A valóság ezzel szemben az, hogy a felajánlott munkakör képviselők szerint is méltánytalan. 

Se szó, se felelet

Természetesen ezúttal is felajánlottuk a válaszadás lehetőségét Ácsné Tóth Beáta részére. Azt mondta, élni kíván vele. Mivel azonban a megbeszélt időpontig, sőt órákkal azután sem érkezett meg a válasz, ráadásul telefonon sem lehetett elérni, az alábbiakban csak a hozzá intézett írásbeli kérdéseket tudjuk közölni: 

– Miért nem hajlandó elismerni Király Gabriellát megválasztott szakszervezeti képviselőnek?

– Igaz-e, hogy 2004 májusában "csalónak, hazugnak" titulálta őt a tantestület előtt?

– Tudomásom szerint 2005 augusztusában Ön szóba hozta a Pedagógus Szakszervezet tagjainak, hogy amennyiben leírnák, hogy Király Gabriella megválasztása törvénytelen volt (ami, mint tudjuk, nem igaz), azzal sokat javíthatnának az iskola anyagi helyzetén, mert ennek birtokában Királyt el lehetne bocsátani. A munkaügyi per viszont több évig is elhúzódhat, s ez idő alatt akkor is fizetni kellene őt, ha nem is dolgozik. Miután a tanárok elzárkóztak a hazugságtól, néhány nappal később Ön állítólag az egyik tagnak azt mondta, ha valami nem történik, hétfőn közülük kell elküldeni valakit Király Gabriella helyett. Ön szerint ez nem zsarolás?

– Egy tudomásomra jutott dokumentum szerint Önnel kapcsolatban továbbra is nagy számban léteznek negatív vélemények. (Jóval több mint nyolc ember részéről.) "Vannak zaklatások, személyiségjogokat sértő kijelentések, becsületsértés, írásbeli figyelmeztetés, fegyelmi fenyegetés, diszkrimináció, minősíthetetlen hangnem mindenkivel szemben, zaklatott légkör, állandó félelemkeltés." Mi a véleménye minderről?

Olvasson tovább: