Kereső toggle

Tömegkatasztrófa fenyegette Békéscsabát

Hordókban tárolt veszély

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Kishíján halált okozó harci gáz árasztotta el Békéscsabát január 20-án. A
Weiss tanyaként ismert telepen mintegy 600 hordónyi, közel 250 tonna festék kapott lángra
a délutáni órákban. Mivel az égő festék közelében 40 tonna perklóretilént is tároltak,
fennállt a veszély, hogy a hő hatására a két anyag klórgázt alkotva egyesül. A klórgáz
az első világháborúban használt harci gázok közül az egyik legveszélyesebb,
szinte azonnal ölő méreg. A várost végül a tűzoltók és a városvezetés előrelátása
és megfeszített munkája mentette meg a tömeges katasztrófától. Mivel a szándékos
gyújtogatás gyanúja is felmerült, az ügy átkerült a rendőrséghez.Raktárhelyiség a tűz után. Robbanásveszély – volt    Fotók:
Somorjai

A Weiss tanya Békéscsaba legnagyobb lakótelepe mögött található. A Gyopáros Gmk
1987-től kezdve végzett ipari hulladék-feldolgozást a telepen. Fő tevékenysége
nyomdai festékhulladékból és olajos hulladékokból történő oldószerkinyerés volt
atmoszférikus- és vákuumos desztillációval. A hulladékhasznosítási tevékenységhez
az akkori jogszabályok alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság, az Országos
Kármentesítési Tanács (OKTH DAF) is hozzájárult. A Békés Megyei Környezetvédelmi
Főfelügyelőség 1992-ben engedélyezte az oldószer-hulladékok átvételét és kezelését
a telephelyen.

A rendszeres helyszíni szemlék eredményeképpen a főfelügyelőség már 1993-ban kötelezte
a gmk-t az engedély határozatba foglalt előírásainak betartására, és egyben korlátozták
a tevékenységet, mivel a desztillálási tevékenységből visszamaradt festékiszap-hulladékot
és egyéb veszélyes hulladékokat nem szállították el ártalmatlanításra a
telephelyről. Miután a gmk nem teljesítette a határozatokat, a főfelügyelőség
1994-ben 5 millió forintot, 1995-ben 1 millió 800 ezer forintot vetett ki a társaságra.
Bár mindkét bírság jogerős és végrehajtható, mind a mai napig nem sikerült
behajtani.

1997-től a gmk felszámolási eljárás alá került, de az eljárás során a felszámolásra
kijelölt szervezet, a Csabaholding Kft. sem tudta kifizettetni a bírságösszegeket. Ettől
kezdődően a telephelyen már csak a veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása
folyt. A helyzet nyomon követése során az illetékes szakhatóság további helyszíni
szemlét tartott, és ismét felszólította a gmk-t a veszélyes hulladékok megfelelő
gyűjtésére és ártalmatlanítására. Minderre azonban újfent nem került sor. A
felszámoló szerv pénz hiányában képtelen volt a telepet őriztetni, amely sok
esetben hajléktalanok szállásául szolgált. A tavalyi év során több ízben tettek kísérletet
az itt tárolt veszélyes vegyszer felgyújtására, ezért a főfelügyelőség igazgatója
kezdeményezte, hogy a város tegyen valamit a katasztrófa elkerülésére. Az addig egy
csomóban tárolt vegyszereket egymástól elkülönítették, de az őrzést továbbra
sem biztosította senki. A főfelügyelőség pályázat útján az Országos Kármentesítési
Program keretében a telephely megszüntetésére tett kísérletet. Közben a
vegyszerbomba csendesen ketyegett. A nyílt közbeszerzési pályázaton a Megaterra Kft.
összesen 21 millió 164 ezer 816 forintot nyert. 2000. január 12-én a felszámoló
szervezet és a kft. között megtörtént a munkaterület átadása, és a tervek szerint
a telephelyen felhalmozott veszélyes hulladék elszállítását 2000. március 31-re
fejezték volna be.

Közben a tanya a tél beálltával teljesen elnéptelenedett. Őrizetlenül állt, mígnem
január 20-án délután lakossági bejelentés érkezett: lángokban áll a Weiss tanya.
Fórián Mihály, a főfelügyelőség igazgatója személyesen rohant a helyszínre, és
így emlékszik vissza az eseményekre: "Félelmetes robbanások történtek. Az egész,
oldószerrel teli csarnok teteje a levegőbe repült, volt olyan hordó, amely a robbanása
során 50 méterre is felrepült." A hatalmas tűz az egész városból látszott. A
helyszínre érkező tűzoltók a külön tárolt perklóretilént hűtötték, mert tudták:
ha az is lángra kap, a festékkel egyesülve klórgázzal árasztja el a várost.
Szerencsére sikerült elkerülni a katasztrófahelyzetet, de – mint az igazgatótól
megtudtuk – a megyében van még ilyen félelmetes körülmények között tárolt mérgező
anyag. A rendőrség illetékese szándékos tűzesetről beszél, mert a két épület
egyszerre kapott lángba. Kinek állhatott az érdekében a gyújtogatás? A vállalkozónak,
vagy a Gyopáros Gmk volt vezetőjének? Amennyiben nincs mit elszállítani, akkor valószínű,
hogy a bíróság ezt az anyagi terhet nem a gmk-val fizettette volna meg. Az azóta
eltelt napokban a Kármentesítési Programiroda vezetője és az érintett szervezetek
vezetői gyorsintézkedést foganatosítottak. Az első fázisban elviszik a veszélyes
hulladékot, a második fázisban, június 30-ig a környezeti állapotot értékelik, végül
a kárfelszámolás következik. Valószínű, hogy a felső 30 centis talajréteget is
cserélni kell.

Az események óta a telep csendes. A kiégett hordók, a beomlott vázszerkezet felett
madarak csicseregnek. Ottjártunkkor senki nem kérdezte, hogy mit keresünk, ugyanis a
telek továbbra is őrizetlen.

Olvasson tovább: