Kereső toggle

Az európai integráció és a Mária-kultusz

Mit jelképeznek valójában az uniós zászló csillagai?

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Ott van a házfalakon, a rendszámtáblákon és az euró különböző címletein is. Az európaiak többsége mégsem tudja, hogyan is keletkezett az EU hivatalos lobogója.

 

Az európai zászló az Európai Uniót, tágabb értelemben pedig az európai egységet és identitást szimbolizálja… A csillagok az európai népek közötti egység, szolidaritás és harmónia eszményét jelképezik – olvasható az Európai Unió hivatalos oldalán. Bár a brüsszeli és strasbourgi döntéshozók igyekezték hangsúlyozni az embléma szekuláris és ideológiailag semleges jelentéstartalmát, egyre többen vannak azok (köztük a zászló alkotói), akik szerint az unió 12 csillaga bizony katolikus szimbólum, a Jelenések könyvében olvasható Napba öltözött asszony ragyogó koronája.

Hithű katolikus alapítók

Tagadhatatlan, hogy az Európai Unió eszméjének a megszületését alapjaiban határozták meg a keresztény, illetve a katolikus tanítások és világlátás. Mivel maga az EU csak a ’90-es évektől kezdve vette fel a ma ismert formáját, érdemes annak elődjeivel, illetve a vele párhuzamosan ma is működő szervezetekkel, például az Európa Tanáccsal foglalkozni, különösen, hogy a ma ismert uniós zászló is ehhez a nemzetközi szervezethez köthető. (Nem összekeverendő az Európai Tanáccsal vagy az Európai Unió Tanácsával.)

A második világháborús világégést követően több európai vezetőben is felmerült, hogy a következő katonai konfliktus elkerülése érdekében szükség lenne egy nemzeteket összekötő egységes európai struktúrára, ami szavatolná a békét és biztonságot az öreg kontinensen. Ennek egyik szorgalmazója Winston Churchill brit miniszterelnök volt, aki 1946-ban a Zürichi Egyetemen tartott beszédében fejtette ki, hogy az Egyesült Államok mintájára létre kellene hozni egy Európai Egyesült Államokat is. A gondolat végül tetteket szült, így három évvel később már meg is alakult a Londoni szerződés aláírásával az Európa Tanács, amely a mai napig létező szervezet az Európai Uniótól függetlenül, jelenleg 47 tagot számlál.

Az egységes Európa megálmodói és az Európa Tanács első vezetői között több hithű katolikust is találni. Ott volt például Alcide De Gasperi, aki a háború utáni Olaszország első miniszterelnöke volt, és akinek Európa-pártisága katolicizmusában gyökerezett. (Miniszterelnöksége előtt még a Vatikáni könyvtárban is dolgozott.) Az olasz államférfi szoros kapcsolatot ápolt a másik két EU-alapítóval, Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal. Adenauer a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja volt, a ma is regnáló CDU (Kereszténydemokrata Unió) egyik alapítója. A kancellár a második világháborút megelőzően tagja volt a Bismarck-féle kultúrharc ellenében elindított Katolikus Centrum Pártnak, a náci uralom alatti 11 éves fogsága idején pedig intenzíven tanulmányozta XIII. Leó és XI. Pius pápák enciklikáit. Adenauert a mai napig az egységes Európa atyjának tartják sokan. De hármuk közül mégiscsak Robert Schuman egykori francia külügyminiszter emelkedett ki igazán, aki egyenesen a Katolikus Egyház társadalmi tanításaiból kiindulva fektette le a ma ismert Európai Unió vízióját. Saját bevallása szerint mélyen befolyásolták XII. Pius pápa és Aquinói Szent Tamás írásai.

Mindezek tudatában könnyen elképzelhető, hogy az egységes Európa szimbólumának és zászlajának kiválasztásakor ez a világnézeti környezet is aktívan befolyásolta a döntéshozókat.

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: