Kereső toggle

Rés a pajzson

Jogi kiskapuk a menekültügyi rendszerben

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A menekültügyi eljárás objektív szempontok alapján állapítja meg a kérelmezők üldözött voltát, sokan viszont a rendszerben lévő jogi kiskapuk kijátszásával próbálják pozicionálni magukat, amivel legtöbbet a valóban rászorulóknak ártanak.

Magának a menekültstátusznak nemzetközi gyökerei vannak, melynek egyik központi eleme a már hazánkban is sokat emlegetett genfi egyezmény.

A dokumentumot 1951-ben fogadta el az ENSZ. Az egyezmény meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján valakit menekültnek lehet minősíteni, valamint definiálja, milyen jogvédelem, támogatás és szociális jogok illetik meg. A nemzetközi dokumentum meghatározza a menekültek kötelezettségeit is a befogadó állammal szemben, és leszögezi, hogy bizonyos kategóriákba tartozó személyek – például háborús bűnösök, súlyos bűncselekmények elkövetői – nem kaphatnak menekültstátuszt. Ezek mellett kiemelt figyelmet fordít a kiskorú kérelmezők védelmére, szem előtt tartva a család egységének az elvét.

Ki a menekült?

A genfi kritériumok alapján nemzetközi védelemben (azaz menekültstátuszban) kell részesíteni azt a személyt, aki a származási országában faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatti üldözésnek lenne kitéve, ezért a saját országa védelmét nem tudja (vagy akarja) igénybe venni. A védelem addig tart, amíg a menekültté nyilvánítás feltételei fennállnak.

Visszaküldés tilalma

A nemzetközi jog sajátossága, hogy szabályai nincsenek aprólékosan kidolgozva, ennek eredményeként olyan alapfogalmak definiálása is hiányzik, mint hogy mi minősül olyan súlyos bűncselekménynek, ami alapján meg lehet tagadni a menekülti védelmet. Ezek kidolgozása legtöbbször a nemzetállamokra marad. Így lehetséges az, hogy az azonos alapokon álló nemzeti eljárások azonos személyek esetében eltérő kimenetelűek lehetnek.

Az eljárás biztosítékait kihasználva nem pusztán az arra jogosultak igyekeznek státuszt szerezni. Az egyik ilyen garanciális intézmény a visszaküldés tilalma (non-refoulement principle). A kiutasítás és a visszaküldés tilalma olyan kérelmezők esetében áll fenn, akiknek faji, vallási okból, nemzeti, társadalmi hovatartozásuk vagy politikai nézeteik miatt az életük vagy szabadságuk veszélyeztetve van. Az elv lényege, hogy a kérelmező nem irányítható vissza olyan országba, ami nem minősül számára biztonságosnak (egyéni, szubjektív okokból). Például egy keresztény hite miatt valamely iszlám államból származó üldözött személy nagy valószínűséggel más muszlim vallású országban sem lesz biztonságban.

Előfordulhat azonban az is, hogy valakit köztörvényes bűnöző volta miatt ítéltek el, és azt állítja be koncepciós perként. A kérelmezőknek könnyebbség, hogy nem kell minden kétséget kizáró bizonyítékot szolgáltatniuk, a befogadó állam viszont nem tud teljesen meggyőződni az állítás valóságtartalmáról.

Egy másik jogi kiskapu a személyazonosság kérdése. A befogadott köteles személyazonosságának megállapítását elősegíteni. Önmagában azért, mert a kérelmezőnek nincsenek úti okmányai, nem lehet megtagadni tőle a nemzetközi védelmet. Ezt a hézagot használják ki a leggyakrabban: a kérelmezők csekély százalékának van „papírja” arról, hogy üldözték, sőt még személyazonosságot igazoló okmányaik sincsenek, így legtöbbször csak a személyes elbeszélésükre tudják a hatóságok alapozni az eljárást, minden tárgyi bizonyítékot nélkülözve.

Kiskorúak

Mind a családjukkal együtt érkező kiskorúak, mind a ́kísérő nélküliek, automatikusan (törvényi előírás alapján) különleges bánásmódban részesülnek. A kísérő nélküli kiskorúak eljárását soron kívül kell lefolytatni, továbbá nem rendelhető el velük szemben idegenrendészeti vagy menekültügyi őrizet. Emellett jogosultak kedvezményes honosítási eljárásra: legalább ötéves törvényes, folyamatos országhatáron belüli tartózkodás után honosítási kérelmet adhatnak be.

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: