Kereső toggle

Putyin vallása

Az oroszországi államegyház története

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

„Ténylegesen ortodox keresztény, a hite nem formális. Az elnök gyón, részt vesz liturgiában, és érti, mekkora felelőssége van az Úr előtt” – fogalmazott Putyin „gyóntatópapja”. A pravoszláv egyház és az orosz állam viszonya egykor és ma.

Vlagyimir Putyin elnöksége óta Oroszország szerepe némiképp ellentmondásosan, de újra megerősödött a geopolitikában. Vannak, akik az orosz elnökben a nyugati világ erkölcsi romlásának és dekadenciájának ellenpólusát látják, egyesek egyenesen a kereszténység védelmezőjének tartják, mások viszont egy autokrata és korrupt vezetőnek, az egykori KGB ügynökének, aki az oligarchikus kapitalizmust a saját hatalmának a javára fordította. Mindenesetre, amióta Putyin hatalmon van, Oroszországban az a mondás járja, hogy az ország „felállt a térdeiről”. Ezzel párhuzamosan a pravoszláv egyház szerepe újra megerősödött. Az októberi „szocialista forradalom” után üldözött, majd megtűrt vallás a peresztrojkának nevezett rendszerváltozás során egyre többet nyert vissza a forradalom előtti társadalmi befolyásából, noha a vidéki Oroszországban sohasem veszítette el azt teljesen. Tekintsünk végig a hatalom és egyház viszonyán napjainkig.

Szembenállás a Nyugattal

Oroszország geopolitikai szerepe, az ukrán és szír konfliktusban való megjelenése, és az elnök bizonyos erkölcsi kérdésekben kinyilvánított markáns állásfoglalása – gondoljunk például a homoszexualitás kérdésére – éppúgy meghatározó elemei a hivatalos orosz kommunikációnak, mint a klasszikus polgári szabadságjogok megkérdőjelezésének és korlátozásának gyakorlata (szólás-, vallás- és sajtószabadság, gyülekezési jog korlátozása). Önmeghatározásában ezeken kívül az utóbbi évtizedekben felerősödött a kereszténység (pontosabban pravoszláv vallás), és egyre erőteljesebben jelenik meg a Nyugattal való szembenállás, valamint az egyedi, különálló civilizáció hangsúlyozása, melynek lényegi eleme az ortodoxia. Samuel P. Huntington amerikai politikatudós szerint „több kutató is megkülönböztet egy oroszországi központú külön ortodox civilizációt, mely elkülönül a nyugati kereszténységtől egyrészt a bizánci eredet, a kétszáz éves tatár uralom, a bürokratikus zsarnokság alapján; másrészt pedig a reneszánsz, a reformáció, a felvilágosodás és más központi jelentőségű nyugati tapasztalatok korlátozott hatásának következményeként”. Megfigyelhető, hogy a kilencvenes és kétezres évek elején jellemző nyugati közeledés politikájával szemben Putyin második elnöksége óta egyre hangsúlyosabb ez az elkülönülés, sőt szembefordulás. 

Mivel Oroszországot elkerülte a reformáció és a felvilágosodás – (előbbi azért, mert a vallásgyakorlatot abszolútnak és megkérdőjelezhetetlenül helyesnek tekintették, utóbbi azért, mert a oroszok többsége a felvilágosodást és szekularizációt nyugatias eretnekségnek tartotta), – az ortodox egyház pedig a hetedik egyetemes zsinat (787) óta tulajdonképpen változatlan formában igyekezett konzerválni az istentiszteletet, bibliaértelmezést, így a bibliai jellegű ébredések, megújulási mozgalmak társadalmi szerepet nemigen kaptak. 

A római katolikus gyakorlathoz hasonlóan az eretnekség üldözése állami feladat is lett egy időben: az úgynevezett óhitűekkel (akiket Nagy Péter idején már nem kivégeztek, csak gettóba telepítettek) vagy a „zsidózó eretnekekkel” szemben államhatalmi eszközökkel léptek fel, és szabtak ki halálos ítéleteket, a huszadik század elején pedig az úgynevezett feketeszázas mozgalom tagjai a helyi karhatalmi szervek hatékony közreműködésével rendezték a zsidókkal szembeni pogromokat a pravoszlávia nevében. Bár az alkotmány alapján az államhatalom jelenleg ideológiailag semleges, a Jehova Tanúi nemcsak felekezetük illegalitásba kerülésével kellett hogy szembesüljenek, de már történtek házkutatások és letartóztatások is köreikben a nem megfelelő bibliaiértelmezés miatt, extrémizmus vádjával.

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: