Kereső toggle

Neonácik kontra Mikulás

Tanácstalanok a német egyetemek a rasszizmus kérdésében

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Mikulás-jelmezbe öltözött antifasiszta aktivisták ártalmatlannak induló, majd tömegverekedésbe torkolló akciója irányította rá a figyelmet egy Németország-szerte fennálló problémára: egyre növekszik a neonáci nézeteket valló egyetemisták száma, amellyel a felsőoktatási intézmények többségének vezetése passzívan és tehetetlenül áll szemben.

December 2-án a baloldali autonóm Antifa elnevezésű antifasiszta csoport tagjai röpcédulákkal és plakátokkal árasztották el a Ruhr-vidék Bochum városában működő egyetem campusát. Ezeken az egyetem jogi karán tanuló, neonáci körökben jól ismert elsőéves hallgató, Michael Brück arcképe látható, aki a dortmundi Nemzeti Ellenállás szélsőjobboldali csoport tagja volt annak betiltásáig, jelenleg pedig a szintén szélsőséges Die Rechte párt regionális elnökhelyettese. Hogy akciójuk elérje célját, a csapat húsz aktivistája Mikulásnak öltözve a Polgárjog alapjai című előadás közben megjelent a tanteremben. Az előadó, Georg Borges professzor üvöltve utasította őket azonnali távozásra, miközben a Télapónak öltözött hallgatók egy fából készült piros nyíllal mutattak rá Brückre. A kialakuló dulakodásban az előadóteremben tartózkodó hallgatók némelyike az oktató, mások az aktivisták oldalán vettek részt. A néhány percig tartó közelharcnak öt könnyebb sérültje lett – köztük a professzor – és bár az antifasiszta hallgatók a helyzet fokozódását megelőzendő leléptek, a rendőrség négyüket jogi túlkapás és testi sértést okozó viselkedés miatt előállította, majd hamarosan szabadon engedte.
A rendőrség reakciójához hasonlóan ellentmondásos az egyetem vezetésének az esettel kapcsolatos állásfoglalása, amely az eseményt „pártpolitikai elkötelezettség miatti diszkriminációnak” minősítette, és nyilatkozata szerint az „erőszakos cselekmény minden formáját” elítéli. Elmar Weiler, az egyetem rektorának értelmezése szerint személyiségi jogok sérültek. Weiler fontosnak tartja, hogy a campuson mindenki szabadnak és biztonságban érezhesse magát. A hallgatók az egyetem facebook-oldalán nagyobb arányban fejezték ki ellenvéleményüket az Antifával szemben, mint Brückkel szemben. Maga Borges professzor is védelmébe vette a neonácit, akiknek nézeteivel ugyan nem ért egyet, mégsem engedi, hogy diákját megszégyenítsék. Pedig Brück nem egy ártalmatlan, csupán az eseményekkel sodródó szélsőséges. Ellenkezőleg, egyike volt azoknak a vezetőknek, akik a másként gondolkodók elleni több száz fős demonstrációt szervezték 2009. május 1-jén Dortmundban, amikor a rendbontás miatt kivonuló rendőrség több tagja is megsérült.   
A fentiekhez hasonló módszerrel, egy előadóban levetített videóval leplezték le tavaly novemberben a szintén szélsőjobboldali Nemzeti Demokrata Párt egyik frontemberét, Christina Kriegert, aki első-évesként politológiát tanult a Hannoveri Egyetemen. A 23 éves, az egyetemi közéletet kerülő, gyermekét egyedül nevelő anya politikai elkötelezettségét bemutató film meglepte hallgatótársait. A főfunkcionáriusok mellett az egyszerű neonáci aktivisták leleplezése sokszor plakátokon, röplapokon, vagy éppen az interneten történik, amikor is fotójuk mellett nemegyszer lakcímüket is feltüntetik. A szélsőjobboldali hallgatók ilyen módszerrel történő lebuktatását azonban nem minden antifasiszta csoport tartja helyesnek, hiszen ez hasonló ahhoz, amit a neonácik alkalmaznak kipécézett ellenségeikkel szemben.
A Brück elleni akció az egész országra kiterjedő médiavisszhangot váltott ki, ám sajnálatos módon sok helyütt a leleplezőket tették bűnbakokká. Az eset ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyetemek vezetése sok esetben nem megfelelően kezeli a szélsőséges nézetű hallgatók jelenlétéből adódó konfliktust.
Az egyes egyetemek hallgatói szervezetei is különbözőképp viszonyulnak a neonáci hallgatókhoz, akik közül sokan jogot tanulnak, hogy a későbbiekben a párttársaikat képviselhessék, míg a lányok gyakran a pedagógus pályát választják. Míg Lipcsében és Bielefeldben a neonácikat leleplezték, Trierben
és Kölnben a szélsőjobboldali aktivistákat beválasztották a hallgatói önkormányzatba. Andreas Zick, a
bielefeldi Konfliktuskutató Intézet igazgatója szerint az egyetemeknek sokkal több erőfeszítést kellene tenniük ez ügyben, és nem helyénvaló az Antifát magára hagyni vagy épp elítélni. „A neonácikat ugyan nem lehet kirúgni, velük szemben azonban nyíltan állást kellene foglalni” – véli Zick. Példaként hozta a bielefeldi egyetemet, ahol az elsőéves hallgatók az első szemeszter elején kis kártyákat kaptak, melyen a „nácimentes egyetem” szlogen állt. A témával kapcsolatosan szakemberek tartottak a rasszizmust bíráló előadásokat, köztük az az ügyvéd, aki a nemzetiszocialista NSU terrorcsoport merényletei során meghalt, többségében török bevándorlók hozzátartozóit képviseli. (Botrány a német titkosszolgálatnál. Hetek, 2012. július 5.)

Olvasson tovább: