Kereső toggle

Szakítópróba

Politikai viták a melegházasság körül

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Továbbra is napirenden maradnak a melegjogi kérdések 2013-ban. A meleglobbi képviselői világszerte bírósági precedens-ügyekkel igyekeznek még több jogot szerezni maguknak, miközben a kérdés akár már januárban politikai szakadást okozhat a brit kormánypárton belül. Franciaországban tavaly több tízezren tüntettek a melegházasság legalizálása ellen, ennek ellenére az elnök élettársa nyíltan felvállalja, hogy szívesen tanúskodna egy ilyen esküvőn. A pápa eközben újévi beszédében figyelmeztette a világ vezetőit, hogy ne ássák alá törvényekkel a tradicionális házasság intézményét, amely a társadalom legalapvetőbb egysége.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt több olyan ügy is van, amelyek kikövezhetik az utat a jogi továbblépésre akkor is, ha közvetlenül nem gyakorolnak nagy hatást az amerikai társadalomra, ahol 41 államban még mindig tilos a melegházasság. Az egyik ügyben a lobbisták azt igyekeznének törvényesíttetni, hogy a heteroszexuális párokhoz hasonlóan ők is adhassanak be közös adóbevallást, és részesülhessenek özvegyi juttatásokban.

Az igazi veszélyt azonban a kaliforniai 8-as számú indítvány megtámadása jelenti. Az indítvány 2008-ban Kalifornia állam alkotmányának szövegébe egy népszavazást követően beemelte a következő mondatot: „Csak egy férfi és egy nő között kötött házasság minősül törvényesnek Kaliforniában.” Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság ezt alkotmányellenesnek nyilvánítja, akkor az államban a melegek számára is alapvetővé válna a házassághoz való jog. A döntésben érintett egyik főbíró, a kérdésben konzervatív nézeteket valló Antonin Scalia a Princeton Egyetemen nemrég előadást tartott a kérdésről, ahol egy meleg diák provokatív kérdésére így válaszolt: „Ha nincsenek erkölcsi fenntartásaink a homoszexualitással szemben, akkor vajon lehetnek-e a gyilkossággal szemben?” Scalia álláspontjával szemben egy másik főbíró, az ugyancsak republikánus, viszont a kérdésben liberális nézeteket valló Anthony M. Kennedy nagy valószínűséggel a tavaszi tárgyalások során a meleglobbi pártjára áll majd, és egyelőre úgy tűnik, hogy a vele egyetértők vannak többségben a bírói testületben.

A brit kormányt is élesen megosztja a melegházasság kérdése. David Cameront saját párttársai figyelmeztették, hogy szakadhat a párt, ha a kormány bejelenti, hogy nyíltan támogatja azt a döntést, mely szerint az egyházaknak kötelező lenne meleg párokat is összeadni, ugyanis több mint száz tory képviselő fogja elutasítani a tervezetet. Cameron indítványa ugyan tartalmaz jogi védelmet a kérést megtagadó egyházak számára, ám az ellenzők szerint egy ilyen ügyben az Európai Bíróság elmarasztaló ítéletet hozhat, ha az elutasított meleg pár hozzájuk fordul, és így azonnal minden egyház számára kötelezővé válhat az ilyen jellegű kérések teljesítése. A bírálók szerint Cameronnak nincs joga ezt a kérdést egyedül eldönteni, és „olyan időben szakítja ketté a konzervatív pártot, amikor nem kellene szétszakítani”. Maria Miller kulturális államtitkár a hírek által keltett felbolydulást kezelendő bejelentette, hogy kivételt fog képezni a jogszabály alól az Anglikán Egyház és a Walesi Egyház, akik „határozottan kinyilvánították álláspontjukat a melegházasság ellen”, amelyet néhány felekezet, például az unitárius vagy a liberális judaista irányzat, nyíltan támogat.

A társadalom azonban talán még megosztottabb a kérdésben, mint a politikusok. A tavalyi év végén egy felmérés arra mutatott rá, hogy a brit társadalomnak legalább a fele még mindig elutasítja a melegházasságot, és megoldási javaslatként azt vetette fel, hogy a közszolgálati médiában az eddiginél több melegnek kellene feltűnnie, ugyanis a homoszexuálisok megjelenésével a társadalomban is elindult egy elfogadási folyamat. Ha pedig minél korábban, azaz már a korai gyermekkorban látnak a gyermekek melegeket, annál valószínűbb, hogy felnőtt korukra toleránsak lesznek a kérdésben. A felmérés szakértői szerint a gyermekműsorokat kell arra felhasználni, hogy „esetleges ábrázolással hozzászoktassák a közönséget” a meleg életformához.

A melegjogok politikai rendezésének kérdése lavinát indíthat el Európában. A kérdés fontossága miatt XVI. Benedek pápa is foglalkozott ezzel újévi beszédében, arra figyelmeztetve, hogy ha a melegjogi reformok aláássák a házasság intézményét, alacsonyabb státuszba kényszerítik a házasságot és a köré felépülő családot is. A név nélküli üzenet a világ összes politikai vezetőjének szólt, ám nagy valószínűséggel a brit politikai törekvések miatt kapott ekkora súlyt az újévi beszédben. A pápa felhívta a figyelmet, hogy „szükséges azt a tényt elismerni és népszerűsíteni, hogy a házasság természetes módon egy férfi és egy nő egyesülésével jön létre azokkal a próbálkozásokkal szemben, amelyek ettől radikálisan eltérő egyesülési formákat jogilag az előbbivel egy szintre kívánnak emelni.”

François Hollande számára is végzetessé válhat melegházasságot támogató véleménye, annak ellenére is, hogy a melegházasság legalizálása választási ígérete volt. Amióta a kérdés az asztalon van, a franciák folyamatosan tüntetnek ellene. Novemberben százezren tüntettek, miután a kormány elfogadott egy törvénytervezetet a melegházasságról, és azóta is folyamatos az ellenállás. Még a kérdés támogatói sem elégedettek a tervezettel, ugyanis az nem enged meg a melegek számára a heteroszexuális házaspárok szülői jogaihoz hasonló kedvezményeket, illetve nem teszi lehetővé a melegek számára az államilag finanszírozott mesterséges megtermékenyítést.

A Cameron által elfogadtatni kívánt melegjogi törvény olyan jogokat akar legalizálni, amelyeket más törvények alapján a meleg párok már eddig is élveztek, azaz az örökbefogadást, a támogatott mesterséges megtermékenyítést és az automatikus közös szülői jogokat – a franciáknál viszont ezek a lehetőségek egyelőre nem adottak. Hollande azért is tévedt vékony jégre, mert a francia társadalomban egyelőre igen erős ellenérzéseket vált ki az örökbefogadás lehetővé tétele a melegek számára, ami egyelőre illegális Franciaországban. Az új elnök törvényjavaslata ezt a kérdést is a melegek javára döntené el. A többi kérdésben viszont maradna a szigor, ami miatt a melegeket támogató politikusok folyamatosan bírálják Hollande-ot. A másik oldalon az ellenzők felháborodását táplálja az a tény is, hogy amennyiben a melegek rendes házasságot köthetnek, jogosulttá válnak arra is, hogy gyermekeket fogadjanak örökbe.

A javaslatot január 29-én tárgyalja a francia parlament, és már január 13-ára is bejelentettek egy tüntetést a kérdést ellenző konzervatív UMP párt tagjai. Párizs polgármestere, Bertrand Delanoë, aki maga is meleg, január 16-ára hívta össze a javaslatot támogatókat egy ellentüntetésre. Mindezek ellenére Hollande élettársa, Valérie Trierweiler december közepén nyilatkozott arról, hogy ahogy a törvényt elfogadja a parlament, ő nagyon szívesen tanúskodik egy meleg pár házasságkötésénél, és már két ilyen eseményre is kapott meghívást, amit el is fogadott.

Egyre többen

Mindeddig tizenegy ország legalizálta a melegházasságot. Az első ilyen Hollandia volt 2001-ben, amelyet szinte rögtön követett Belgium. 2005-ben következett Kanada és Spanyolország, annak ellenére, hogy a katolikus egyház hangosan tiltakozott a döntés ellen. Novemberben utasította el a spanyol Legfelsőbb Bíróság a jobboldal régóta tárgyalt jogorvoslati kérését, amelyben arra hivatkoztak, hogy a spanyol alkotmány szerint a házasság egy férfi és egy nő egyesülésével jön létre. 2006-ban Dél-Afrika az egyetlen afrikai országként tette lehetővé  a melegházasságot, amihez már az apartheid bukásakor kikövezték az utat: a diszkrimináció teljes kiiktatása jegyében ugyanis az új alkotmányban a melegjogokat is szabályozták. Emellett Norvégia, Svédország, Izland és nemrég Dánia is legalizálta a melegházasságot. A dán parlament történelmi döntést hozott, ugyanis kötelezővé tette az összes egyház számára, hogy összeadják a meleg párokat. 2010-ben Portugália is csatlakozott a csoporthoz, valamint Latin-Amerikában először, Argentína is legalizálta a melegházasságot. Mexikóban is sikerült a lobbinak elérni az áttörést, ám annyi korlátozással, hogy csak Mexikóvárosban tudnak házasságot kötni a homoszexuális párok. Tavaly decemberben Uruguay is közelebb lépett a melegházasság legalizálásához, amikor is az alsóház elfogadott egy törvényt, amelyben minden megkötött házasságot egyenlőnek mondott ki a párok nemétől függetlenül. Ez teljes jogokkal ruházná fel a melegeket, ám életbe lépéséhez szükség van arra is, hogy a szenátus is megszavazza a törvényt.

Ferdítés

Új verziója jelent meg az angol King James-féle Bibliának, amelynek borítóján óriási szivárványszínű kereszt hirdeti a kiadvány koncepcióját. Az új Biblia szerkesztői átírtak vagy kivettek számos, a meleg életvitelt bíráló utalást a szövegből, ugyanis szerintük a Biblia egészen 1946-ig nem tartalmazott semmilyen ellenérvet a melegekkel szemben, hanem kizárólag az értelmezések sugallták azt, hogy a homoszexualitás nem kedves Isten szemében. A szerkesztők nem írták át teljesen a szöveget, ugyanis engedelmeskedni akartak a Jelenések könyvében szereplő parancsnak, amely szerint, aki elvesz a kijelentésből, azt Isten megátkozza, viszont nyolc verset azért átalakítottak „egy kicsit”. Nem maradhatott ki a Róma-levél első fejezete, ahol a 27. vers első mondatát törölték (a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban). Az Ószövetségben a szexuális bűnökre használt „utálatos” jelzőt is átfogalmazták, és olyan jelentéstartalommal használják, amely mindössze annyit jelent, hogy „nem szokványos” vagy „tabu.” A Korinthusiakhoz írt levélben szereplő listában is módosították némileg az archaikus kifejezések jelentését. A Károli-fordításban használt „férfiszeplősítők”, illetve „pulyák” szavakat az angolban „erkölcsileg gyengék” kifejezésre változtatták. Ugyanez történt az első Timóteus-levélben szereplő „férfifertőztetők” szóval is, amelyet egyszerűen töröltek a szövegből. Hozzáállásukat tükrözi az olvasóknak címzett üzenetben a kijelentés, mely szerint „egyetlen Biblia sem tökéletes”.

Olvasson tovább: