Kereső toggle

A Securitate fantomja

Románia: nyilvánosak az egyházi dossziék

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Fel kell oldani a magas rangú egyházi vezetők Securitate-dossziéinak
titkosítását – javasolta Traian Bãsescu elnök a román Legfelsőbb Védelmi Tanács
ülésén. Ezek az iratok jelenleg nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak
számítanak, ezért tartalmuk államtitoknak minősül. Az elnök közölte: az iratok
többsége követési, megfigyelési dosszié, ezért nyilvánosságra lehet hozni a
tartalmukat.

A Védelmi Tanács elfogadta az államfői javaslatot, így az államtitoknak már
nem minősülő iratok alapján a papokat is átvilágíthatja a Securitate irattárát
vizsgáló testület.

„Figyelembe kell vennünk, hogy az ateista kommunista időszakban az egyházaknak,
legyen szó az ortodox vagy a görög katolikus egyházról, meg a Romániában
legálisan működő felekezetekről, túl kellett élniük a korszakot” – mondta
Bãsescu, aki reméli, hogy az átvilágítási törvény „olyan helyzetet teremt,
melyben a dekonspiráció folyamatát végig tudjuk vinni”. Az elnök arra kéri az
összes közéleti szereplőt, és kiemelten a politikusokat, hogy – lehetőleg saját
honlapjukon – közöljék Securitate-dossziéikat. Ez hozzátartozik a politikusi
tartás megőrzéséhez – jelentette ki az államfő. A kollaboráns politikusok még
azelőtt visszavonulhatnának, mielőtt irataik nyilvánosságra kerülnek, ez esetben
a dosszié tartalmát megtarthatnák maguknak – magyarázta az elnök. Ami saját
tevékenységét illeti, Bãsescu ismét közölte, nem volt besúgó, soha nem írt
senkiről jelentést a Securitaténak.

Az egyházi vezetők átvilágítását főként a liberálisok szorgalmazták az elmúlt
időszakban. A parlament legutóbbi ülésén közel félszáz ortodox pap, szerzetes
ült be meghívottként és győzködte a képviselőket, nem eredménytelenül:
átmenetileg lekerült a napirendről a kínos kérdés. A múlt héten azonban a
Securitatéval együttműködő lelkészek leleplezését kérte Adrian Iorgulescu,
liberális színekben politizáló kulturális miniszter is. A tárcavezető sejteni
engedte, hogy voltak olyan papok, akik kiadták a kommunista politikai
rendőrségnek a gyónási titkokat. Nyilatkozata szerint az „ördöggel egyezséget
kötő” papok és értelmiségiek nevét is nyilvánosságra kell hozni.A Securitate irattára. Mostantól nyilvános Fotó: AP

Teoctist pátriárka, a Román Ortodox Egyház vezetője viszont úgy vélte, hogy a
politikus nem ismeri az egyház erre vonatkozó döntését, de a gyónás titkát sem.
A pátriárka kijelentette: e cselekedetek megítélése kizárólag az egyházra
tartozik.

Romániában előrehozott választásokról beszélnek a politika részvevői, hiszen az
uniós csatlakozástól már csak négy hónap választja el az országot. Eckstein
Kovács Péter kolozsvári szenátor a román parlament jogi bizottságának elnöke
szerint része a választási kampánynak az ilyen tabutémák kiteregetése is. A
szenátor lapunknak leszögezte: olyan nagy a társadalmi igény az ügyben, hogy
most már az egyházak maguk jelentik be sorra, nem ellenzik a nyilvánosságra
hozatalt. A legendák szerint a titkosszolgálat egy baróti erdő mellett több
kamion dossziét égetett el a kilencvenes évek elején, de az iratokról mikrofilm
készült, amely máig sértetlen. Ezek sok mindent tartalmazhatnak, ami segíthet a
román közélet megtisztulásában – fogalmazott lapunknak a szenátor. A titkos
szolgálatokkal foglakozó szakértők szerint nem csak az ortodox egyház tekintélye
forog veszélyben, mert a Ceausescu-diktatúra titkosszolgálata a nemzetiségi vagy
kisebbségi egyházakat még jobban figyeltette, ezért őket még inkább érintheti a
dossziék jövőbeni kiteregetése.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke szerint az egyházfőket is át lehet világítani. Az
egyháziak esetében azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy 1989 előtt
ezeket a személyeket üldözte a legjobban a rendszer, a papok többsége áldozat
volt, nem pedig kollaboráns. Az elnök marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján
bemutatta azt a hét kötetnyi anyagot, amelyet nemrég kapott kézhez. Ez a
Securitate megfigyeléseit és következtetéseit tartalmazza Markó Béláról. Az
elnök ígérete szerint az érdeklődők könyv alakjában olvashatják majd a róla
szóló dossziét, talán még az idén.

Önleleplező püspökök

Csak nagy fontossággal bíró államügyekben kollaboráltam a Securitatéval –
jelentette ki Theodosie ortodox püspök a napokban egy tv-adásban több millió
néző előtt. Az egyházi vezető azt állítja, egy olyan nyilatkozatot írt alá
kényszerűségből, amelyben azt írja: nem működik együtt a titkosszolgálattal,
csak fontos államügyekben. Theodosie (eredeti nevén Petrescu Macedon, fedőnevén
Mache) úgy véli, aláírását az ország javára tett hűségeskünek és nem
beszervezésként kell értékelni.Theodosie ortodox püspök

„Üldöztek, megzsaroltak, azt mondták, vagy aláírsz, vagy bezárunk” –
elmondása szerint ilyen fenyegetések hatására írt alá együttműködési
nyilatkozatot 1972-ben a Secrutiatén Andrei Andreicut, gyulafehérvári ortodox
metropolita. Andreicut egyúttal azt nyilatkozta, senkit sem súgott be. Az
egyházfő azt javasolja, hogy az ortodox szinódus üljön össze, és a Securitate
irattárát vizsgáló szerv egyik képviselőjével nézzék át az egyházat érintő
dossziékat. Elmondása szerint az ortodox egyháznak nem célja a valóságot
elkendőzni, sőt a teljes átláthatóság mellett „a Securitate fantomjától” való
megszabadulás a cél. A kényszerű beszervezés előtt a titkosszolgálat lehallgatta
a telefonját, távollétében bemikrofonozta a lakását – magyarázta Andreicut. A
megfigyelés 1989 végéig folytatódott. Szintén retorzió érte, mikor nem kaphatott
külföldi tanulmányi ösztöndíjat, noha kétszer is sikeresen vizsgázott; és csak
ötödjére kapott lehetőséget a doktori cím megszerzésére Bukarestben.

Olvasson tovább: