Kereső toggle

NAGYÍTÓ

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Hétoldalas cikk jelent meg a Newsweek cím?
tekintélyes amerikai magazin legutóbbi számában a
pünkösdi-karizmatikus mozgalomról. A mozgalomhoz, amelyet
Magyarországon gyakran leszektáznak, a Newsweek értesülései
szerint világszerte 460 millió keresztény tartozik, és
napjainkban a kereszténység legdinamikusabban növekedő ága.

A "pünkösdi tűz", amely több hullámban söpört végig a
XX. században a kereszténységen, felekezeti határokat
átlépve új mozgalmat hozott létre a keresztény hívők
körében. A Szentlélekkel való betöltekezésre hangsúlyt
helyező, az eksztatikus élmények előtt is nyitott
megújulási hullám a hagyományos felekezetek klérusában
komoly aggodalmakat váltott ki. A bibliai alapokhoz való
visszatérés, az Istennel való személyes közösség
hangsúlyozása, a hagyományos klerikális tekintély
megkérdőjelezése ugyanis mind kihívást jelentenek a
tradicionális felekezetek számára.

A "Szentlélek-mozgalom" hatására tömegesen léptek ki a
különböző felekezetekből emberek. II. János Pál pápa
legutóbbi latin-amerikai körútja során külön felhívta a
figyelmet a neoprotestáns gyülekezetek veszélyeire,
Dél-Amerikában ugyanis milliószámra hagyták el a hívők a
rituális felekezeteket és tértek át az újonnan megalakult
pünkösdi gyülekezetekbe.

Ahogy az egyháztörténelem vallási ébredéseivel lenni
szokott, a pünkösdi-karizmatikus mozgalommal kapcsolatban is
számos kérdés vetődik fel. A Szentlélek ereje című, a
Newsweek címoldalán szereplő cikk számba veszi a mozgalmat
érő kritikákat is. A dinamikusan növekedő "pneumatikus"
megújulás számos teológiai vitát generált, mint annak
idején a protestáns reformáció is. A szóbanforgó cikk
szerint az új keresztény ébredési mozgalom szélsőségesei
hajlamosak a Szentlélek személyének kisajátítására és
annak letagadására, hogy Isten a világ minden részén jelen
van és cselekszik.

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom világméretű
térhódítását és társadalmi befolyásának növekedését
jelzi az is, hogy a szellemi megújulási hullámmal rendszeresen
foglalkozott a nemzetközi média az utóbbi időben, a CNN
amerikai hírcsatorna például többször is megszólaltatott a
mozgalmat támadó, illetve védő teológusokat és
szakembereket.

Olvasson tovább: