Kereső toggle

A nagy király és városa

Jézus próféciái Jeruzsálemről (2. rész)

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Hányszor járt Jézus Jeruzsálemben? Erre a kérdésre nem tudjuk a pontos választ, de az evangéliumok alapján egyértelmű, hogy a Megváltót nagyon mély, intenzív kapcsolat fűzi a városhoz, amelynek a sorsát, jövőjét mindig a szívén viselte.

Az elmúlt héten Jézus földi életének első 12 évéből tekintettük át, milyen események kapcsolódhatnak Jeruzsálemhez? (Jézus és Jeruzsálem. Hetek, 2016. december 22.) Láttuk, hogy Mária már több hónapos terhes volt, amikor a ma Jeruzsálemhez tartozó településen, Ein Karemben meglátogatta rokonát, Erzsébetet, majd Augustus népszámlálási rendelete miatt Jézus – a próféciákkal egyezően – a várostól délre fekvő Betlehemben született meg. Az újszülöttet szülei kétszer is felvitték a Templomba: először nyolc nap után József, azért, hogy körülmetéljék, majd 40 nap elteltével ismét, hogy áldozatot mutassanak be az elsőszülött gyermekért.

A néhány évig tartó egyiptomi fogságból való visszatérésük után József és Mária, ekkor már minden bizonnyal több gyermekükkel együtt, rendszeresen feljártak Jeruzsálembe, hiszen a Lukács evangéliumában olvasható esemény – a 12 éves Jézus a Templomban maradt a tudós doktorok között – leírásából kiderül: mind a szülők, mind Jézus otthonosan mozgott a városban.

Nem tudjuk, hány éves koráig maradt Jézus a szüleivel Názáretben, és mikor költözött át a „maga városába”, Kapernaumba. Annak ellenére, hogy Jézus galileai lakos maradt, a törvényt követve minden bizonnyal egyedül is feljárt Jeruzsálembe, mielőtt megkezdte volna három és fél éves nyilvános szolgálatát.

A Templom ormán állva

Jézus színre lépésének híre előbb eljuthatott Jeruzsálembe, mint Galileába, mert Keresztelő Jánoshoz kiment „Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke”, így láthatták, amint Isten Szelleme galamb formájában Jézusra száll, a mennyből pedig megszólal az Atya hangja.

Hamarosan maga Jézus is Jeruzsálembe ment, igaz nem éppen szokványos körülmények között. A keresztsége után a pusztában a Sátán megkísértette, és miután a 40 napja böjtölő

Jézus éhségét nem tudta kihasználni, erőteljesebb módszerhez folyamodott. „Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére” – írja Máté evangéliuma. A Heródes által kibővített Második Templom magassága egyes pontokon meghaladta a 60 métert (mai léptékkel mérve mintegy húsz emelet magas volt), így a második megkísértésre ebben a szédítő magasságban került sor. Önmagában is megdöbbentő az, hogy a Sátán Jézust fizikai valójában fel tudta emelni, majd sok kilométeren át repült vele – vagy transzportálta magával együtt – Jeruzsálembe, a Templom tetejére.

A természetfeletti – de a fizikai térben megtörténő – utazás után kifejezetten provokatív volt az ördög kihívása, hogy Jézus egyedül is próbáljon meg „repülni”, angyalokra bízva magát, ám Jézus egy pontosan idézett igével – „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet” – elutasította a neki állított csapdát.

A Sátán a harmadik megkísértésnél is levegőbe emelte Jézust, csak még sokkal magasabbra: „Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét”. Érdekes végiggondolni, hogy ebben a helyzetben Jézus látta a császárkori pompájában fénylő Rómát, sőt akár Tiberius császárt is, akinek a nevében Pilatus jó három év múlva Jeruzsálemben elrendeli a keresztrefeszítését is. Róma mellett ebben az időben nagy birodalmak léteztek Keleten is, a párthusok országa és a kínai Han-birodalom, a nyugati féltekén pedig a maja civilizáció tízezer főt elérő városokkal. Természetesen Izrael földjén, de az egész Közel-Keleten vagy bárhol máshol sincs olyan hegy, ahonnan el lehetne látni Latin-Amerikától Kínáig, így a földkerekségről adott vizuális látomás a Sátán természetfeletti „nagyelőadása” lehetett – amit Jézus egyetlen mondatával: „Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj” – félresöpört.

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: