Kereső toggle

Kódolt-e a Biblia

Komputerizált tévhitek

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Michael Drosnin amerikai újságíró, a Washington
Post és a Wall Street Journal egykori munkatársa tavaly
kaszszasikert aratott könyvével alaposan ráijesztett a
világra. A Biblia-kód cím? m?ben ugyanis kijelentette,
megkezdődött a visszaszámlálás az emberiség végső
pusztulásához: Izraelt – egész pontosan Jeruzsálemet –
rövid időn belül arab atomcsapás fogja érni, melynek nyomán
kezdetét veszi a harmadik világháború. A nukleáris holocaust
mellett a Földet gigantikus természeti csapások –
földrengések és meteorbecsapódások – is érik. Az
apokaliptikus üzenet nyitott fülekre talált: a Newsweek
magazin szerint a könyv két hónap alatt a tavalyi év
nemzetközi bestsellerévé vált.

A szerző állításait a Biblia héber szövegének komputeres
vizsgálatára alapozta. Mielőtt bárki meggyanúsíthatta
volna, hogy azok közé a "fanatikus" emberek közé
tartozik, akik hisznek is a Bibliában, sietve megnyugtatta a
nagyközönséget: meggyőződéses ateista és ufóhívő.
Drosnin szerint a Tórát Mózes a Sínai-hegyen nem Istentől,
hanem földönkívüli lényektől kapta, akik egy komputerrel
kódolt adatbázist adtak át neki a hegycsúcson. A kódolt
Biblia célja az volt – szól Drosnin magyarázata –, hogy a
titkos információkat őrizze mindaddig, amíg a komputer
feltalálásával lehetővé válik a kódok megfejtése az
emberek számára. Mi volt a kódolt üzenettel az idegenek
célja? Drosnin szerint az, hogy a figyelmeztetés nyomán az
emberiség globális összefogással megpróbálja megmenteni a
Földet az elkerülhetetlennek látszó katasztrófától. A
továbbiakban ezt a New Age-irodalomból és a különböző
ufómítoszokból is jól ismert elméletet erősíti meg a
könyv. Michael Drosnin írásában ugyanakkor nem saját
kutatásaira, hanem két nemzetközileg is elismert (és
Isten-hívő) izraeli matematikus tanulmányára hivatkozik. A
hivatkozott tudósok egyike, Elijahu Rips, a jeruzsálemi Héber
Egyetem matematika-professzora azonban a könyvről kiadott
nyilvános közleményében elhatárolta magát Drosnin jövőre
vonatkozó következtetéseitől.

"Drosnin álláspontja szerint csupán véletlen egybeesés,
hogy az űrlények üzeneteiket pont abba a szövegbe helyezték
el, amelyik a monoteizmust megismertette a világgal, s Isten és
a zsidó nép különleges kapcsolatáról szól" - jegyzi meg
találóan Jonathan Rosenblum a Jerusalem Postban közzétett
cikkében, amelyben a Biblia-kódra reagált.

Rámutat arra, hogy korunkban tipikus az a mentalitás, hogy
intelligens emberek inkább képtelenségekbe kapaszkodnak,
csakhogy letagadhassák Isten létezését. Drosnin is inkább
azt állítja, hogy a Biblia programozó matematikus
űrlényektől származik, minthogy elfogadja, hogy az az Isten
adta az emberiségnek, Aki bemutatkozik benne. "Természetesen
Drosnin magyarázata nevetséges. Az úgynevezett káosz-elmélet
világossá teszi, hogy a jövő egyszerűen nem megjósolható.
Kizárólag a természetet irányító Személy tudja előre
jelezni a természetben bekövetkező változásokat, és csak
az, aki az idő fölött áll, tudhatja előre, hogyan fogják az
emberek a szabad akaratukat használni. Ez a leírás mintha
Istenre illene..."

Drosnin nemcsak a vizsgált és jóslatainak igazolására
védjegyként felhasznált szöveget szakította el eredeti
tulajdonosától, hanem a módszert is. Az általa használt
módszer eredeti tulajdonosai pedig Rips professzor és
munkatársai, akik Mózes első könyvének szövegét
komputerrel vizsgálva próbáltak meg olyan értelmes szavakat
találni a sorok között, amelyek bet?i egymástól 2, 3 vagy
bármilyen tetszőleges számú (de állandó) betűtávolságra
vannak. Feltételezésük az volt, hogy a bibliai szövegben a
véletlen egybeeséseken túlmutató rejtett információkat
találnak. Az ötletet egy 18. századi misztikus vilniusi
csodarabbi gondolata adta, aki szerint "minden, ami volt, van
és az, ami lesz a világ végezetéig, a Tórában
megtalálható, az első betűtől az utolsóig. És nem csupán
általánosságban, hanem minden embernek a születésétől a
halála pillanatáig minden egyes másodperce."

A "kód" felfedezése tehát az, hogy a következőképpen
adunk utasítást a számítógépnek: keresd meg egy szó
bet?it úgy, hogy azok egymástól szigorúan állandó
távolságra legyenek. Rendezd sorokba a szöveget úgy, hogy
annyi bet? legyen a sor hossza, amekkora az állandó távolság
a keresett szó bet?i között, majd keress értelmes szavakat a
sorokra merőlegesen!

Michael Drosnin könyvében azt állítja, hogy 1994-ben ezzel a
komputeres programmal egy megdöbbentő eredményre jutott.
Drosnin a vizsgálatot kiterjesztette a héber nyelv? Biblia –
vagyis az Ószövetség – valamennyi könyvére, és így
próbálta megtalálni az akkori izraeli miniszterelnök, Jichak
Rabin nevét a szövegben. A számítógép a 39 ószövetségi
könyv összesen 304805 betűjét átvizsgálva Rabin teljes
nevét egyetlenegyszer találta meg. A betűk igencsak messze
estek egymástól: a név mássalhangzói egymástól pontosan
4772 bet? távolságra bukkantak fel. Amikor a nevet sikerült
Drosninnak beazonosítania, a komputer a 304805 betűt
keresztrejtvény-szerűen 64, egyenként 4772 bet? hosszúságú
sorba átrendezve egy táblázatot nyomtatott ki, melyen a Jichak
Rabin névre merőlegesen ez a mondat volt olvasható: "A
merénylő meggyilkolja."

Drosnin a felfedezését követően 1994 szeptember elsején
Izraelbe repült, hogy személyesen figyelmeztesse a
miniszterelnököt a "veszélyre". A szerző szerint
matematikailag elenyészően kicsi, egy a háromezerhez annak a
valószínűsége, hogy az egybeesés véletlen. Az üzenet egy
közös ismerősükön keresztül el is jutott Rabinhoz, aki
azonban a konkrétumok nélküli figyelmeztetést nem vette
komolyan. Nem meglepő, hiszen az izraeli vezetők hagyományosan
a terroristák által leginkább fenyegetett személyek a
világon. Ha a zseniális kód üzent is, hogy az izraeli
kormányfőt megölni szándékozik egy merénylő, azt nem
mondta meg, hogy mégis melyik és mikor.

Az egy évvel később bekövetkezett merénylet után Drosnin
igazolva érezte elméletét, ezért minden idejét arra szánta,
hogy a komputeres program segítségével további
összefüggéseket találjon – erőfeszítései azonban mind a
mai napig hiábavalóak voltak. Michael Drosnin – egyetlen
kivétellel – eddig csak egyes múltbeli eseményeket tudott
utólag beazonosítani. A jövendölések során pedig
előfordultak nyilvánvaló melléfogások is. Drosnin
könyvében elsorolja, hogyan bukkant rá egymás után a
"Biblia-kód" segítségével a rejtett "apokaliptikus
üzenetekre". A kód állítólag ijesztő jövőt jósol az
emberiség számára: Izraelt nukleáris terrortámadás fogja
érni, Netanjahu miniszterelnök ellen is merénylet készül,
ezután kitör a harmadik világháború, közben Japánt, Los
Angelest és a Közel-Keletet pusztító földrengések döntik
romba, a Föld többi részét pedig egy kisbolygó becsapódása
pusztítja el.

A szenzációsnak szánt fejezetcímek nemcsak nem hoznak újat,
de nem is ismeretlenek: "A bepecsételt könyv", "Az
utolsó idők", "Apokalipszis", "Armageddon" enyhén
szólva plágiumgyanús. A rejtett üzenet már 25 éve
megjelent, méghozzá Hal Lindsay elismert amerikai bibliakutató
bestsellerében, a "Néhai Föld bolygóban". A nagy
különbség azonban az, hogy Drosnin ezekre a fejtegetésekre a
bizonyítékot nem a Biblia bárki által olvasható (és
ellenőrizhető) szövegében, hanem kizárólag a komputerrel
dekódolt "üzenetekben" találja meg, szerinte a közismert
bibliai versek csupán "illusztrációk".

Sok millió embernek azonban a Biblia ennek ellenére
univerzális könyv marad, amely nem azért született meg, hogy
jövőkutatók nagy körülményesen összehalászott, silány
tőmondataira leljenek benne a XX. század végén élő emberek
– de csak azok, akik számítógéppel kutatják a kódot.

Ha a héber Biblia valóban csak egy napjainkra szóló,
rejtjeles üzenet puszta tárolására szolgálna, akkor aligha
lett volna képes évezredeken keresztül reményt és hitet
adni, fenntartani a család intézményét, vagy létrehozni
életképes, prosperáló társadalmakat, amelyek jogrendjének
időtálló alappillére az emberi méltóság, a tulajdon és a
szabadság tisztelete. És akkor még nem is említettük a
menekültek, a szegények, elesettek, árvák iránti
szolidaritás elvét és gyakorlatát. Mindezek ma az élet
fundamentumait képezik, és ahol hiányoznak, ott az emberek
súlyos válságokat élnek át.

A "kódhívők", kódkeresők talán sohasem döbbennek rá,
hogy a Biblia szerzője egymástól nem 4772, vagy más
távolságra lévő betűk összeolvasása által fejti ki
üzenetét számunkra, hanem az egymás melletti betűk
öszszeolvasása által. Egy bizonyos: a kód elszáll, az Írás
megmarad.

Olvasson tovább: