Kereső toggle

A sorsdöntő kilenc nap

Károlyi kormányzása a Tisza-gyilkosságtól a fegyverszünetig

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Megmozdult a Föld, eltűnt Magyarország, az a régi jó világ, amit a nagyapák ismertek, az a különleges jó világ, Magyarország, amelyen kívül nincs élet, ha van is, az nem olyan. Az első világháború, a mi felfogásunkban már ősként feltűnő világok pusztulását hozta, a boldog békeidők végét, „Atlantisz” elsüllyedését. Magyarországon az 1918-as Mindenszentek meghozta a Károlyi-kormányt. „Forradalom fehér virága, a sír virága…”– írja Juhász Gyula. 1918-ban Magyarországra a halottak „ünnepén” beköszöntött az őszirózsás forradalom.

Persze vannak, akiknek ez a változás a demokrácia, a köztársaság, a sajtószabadság, a szociális jogok eljövetelét jelenti a Nemzeti Tanács programja alapján, és ilyen módon a feltámadást, mint ahogy Juhász folytatja versét: „Föltámadást hoztál e tájra, szívünk dobbant szabadon a forradalomban”. Az „úri Magyarország megrendülése” sokak számára a szabadság érzetét jelentette, és a reményt a változásra. De beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket?

A Tisza-gyilkosság elszabotált nyomozása

Október 31-én, a Károlyi-kormány kinevezésének napján lőtték le terrorista merénylők Tisza Istvánt, aki 1917 júniusáig Magyarország miniszterelnöke volt. Meggyilkolása szinte a mai napig is jobban lázba hozza a történelemmel foglalkozó közvéleményt, mint Károlyiék kinevezése. Részben azért, mert a baloldali narratíva szerint még ma sem tudjuk, kik követték el a merényletet, de az igazi feszültség valójában ennek az eseménynek a szimbolikus jellegéből fakad. Tisza, nemcsak azért, mert ő volt Magyarország háborús miniszterelnöke, hanem azért is, mert a háború előtti évtizedben az ő politikája határozta meg Magyarország sorsát, „úri Magyarország” szimbóluma volt. Kemény kézzel próbálta egyben tartani Magyarországot, konzervatív liberális oldalról akarta működőképessé tenni, és a nemesi osztály túlélését biztosítani.

Egy korszak kötődik a nevéhez, de nem volt korszakos politikus. Meghatározó a korában, de nem tudott a nemzeti nagyok közé emelkedni, talán azért, mert nem értette a korát teljesen, és így, szándékai ellenére hozzájárult a történelmi Magyarország bukásához. Például azzal, hogy nem fogta fel olyan kérdések megoldásának jelentőségét, mint a választójog kiterjesztése és a nemzetiségekkel való megegyezés, szociális kérdések és a nagybirtok-rendszer problémái. Ezt csak felerősítette rigorózus stílusa, neki (tán igaztalanul) tulajdonított úri gőgje. Ellenségei szerint egy személyben volt felelős a háborúért, a 600 000 magyar halottért. Ez volt az, ami végül is a halálát okozta. Merénylői is a háború felelősét látták benne, és úgy gondolták, hogy meg kell fizetnie ezért.

Meggyilkolását a mai napig sokan úgy mutatják be, mint forradalmi szükségszerűséget, ami által annak a sok rossznak, amit ő képviselt, el kellett tűnnie az útból, hogy a progresszivitás erői célba érjenek. Ez a felfogás akadályozza a mai napig Tisza reális megítélését. (Lehet, hogy napjainkig hat az a szociálforradalmár, anarchista, kommunista felfogás, amely az erőszakot, gyilkosságot, politikai ellenfelek fizikai megsemmisítését is elfogadhatónak tartja egy „magasabb rendű társadalmi igazság” nevében?) Valószínűleg az erre a korra jellemző anarchista felfogás mellett egy másik prózai ok is szerepet játszott: a politikai ellenfél likvidálása.

Annak ellenére, hogy egy 1920-as bírósági perben azonosították a merényletben részt vevő terroristákat (a gyilkosság elkövetésekor jelen lévő Almásy Denise grófnő, Tisza István unokahúga), sokan még a mai napig is úgy tartják, hogy nem lehet azonosítani az elkövetőket. Valóban, 100 év után mi sem vállalkoznánk ennek a kérdésnek eldöntésére, ami érdekel most minket: a Károlyi-rendszer működése a gyilkosság felderítésekor. A Tisza-gyilkosság fel(nem)derítése ugyanis, mint cseppben a tenger, megmutatja a Károlyi-éra valódi arcát.

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: