Kereső toggle

Idézetek Ray Kurzweiltől

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A szingularitás lehetővé fogja tenni, hogy meghaladjuk biológiai testünk és agyunk korlátait. Uralkodni fogunk a sorsunk fölött. A kezünkbe kerül a halandóságunk. Olyan sokáig élhetünk majd, amilyen sokáig csak akarunk.

Gyakran gondolok Arthur C. Clark harmadik törvényére: „bármely, kellőképpen fejlett technológia megkülönböztethetetlen a mágiától…”. A Potter-könyvek összes „varázslata” valóra fog válni a technológia révén... A tökéletes átélést kínáló virtuális valóságunkban lehetséges lesz (…) másokat elvarázsolni és nanoeszközök alkalmazásával lehetségessé válik mindez a valódi valóságban is.

Fokozatosan körvonalazódott előttem egy átalakító esemény, amely a 21. század első felében fog bekövetkezni. Ahogyan az űrben egy feketelyuk drámaian megváltoztatja az eseményhorizontja felé gyorsuló anyag és energia mintázatát, a jövőnkben közelgő szingularitás is egyre jobban átalakítja az emberi élet minden intézményét és aspektusát, a szexualitástól kezdve a spiritualitásig.

Noha ez a korszak se nem utópisztikus, se nem disztópikus, át fogja alakítani azokat a fogalmakat, amelyekre támaszkodva értelmet adunk az életünknek, az üzleti modellektől kezdve az emberi élet hosszáig, beleértve magát a halált is.

(A szingularitás) teljes megértése szükségképpen megváltoztatja az ember felfogását általában az életről, de a saját életéről is.

A szingularitás után nem lesz különbség ember és gép, a fizikai és a virtuális valóság között.

A nem biológiai intelligencia képes lesz képességeket és tudást letölteni más gépekről, és végül az emberektől is.

A nem biológiai intelligencia gyorsuló fejlődési ciklusával párhuzamosan a nanotechnológia lehetővé fogja tenni, hogy molekuláris szinten befolyásoljuk a fizikai valóságot.

A nanobotok a biológiai idegsejtekkel kapcsolatba lépve ki fogják tágítani az emberi tapasztalás határait azzal, hogy közvetlenül az idegrendszeren belül hoznak létre virtuális valóságot.

A kép- és hanghullámok manipulálására képes, fogletnek (önszervező nanobot felhő) nevezett nanorobotok el fogják hozni a valódi világba a virtuális valóságok képlékenységét.

Végül az egész világegyetemet át fogja itatni az intelligenciánk. Ez a világegyetem sorsa. Mi fogjuk meghatározni a saját sorsunkat; nem fogjuk hagyni, hogy az égi mechanikát jelenleg uraló „buta”, egyszerű, gépies erők határozzák meg azt.

A jövő gépei emberek lesznek, még ha nem is biológiai emberek. Ez lesz az evolúció következő lépése, a következő magas szintű paradigmaváltás…

Olvasson tovább: