Kereső toggle

Lassú ostrom - a saria felsőbbrendűségét hirdetik

Alkalmazkodás helyett saját törvény

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Változóban van a multikulturalizmus ideológiájának megítélése Európában. A hagyományosan bevándorláspárti országokban is egyre többen emelik fel a hangjukat a „parallel társadalmak” létjogosultságával szemben. A bevándorlók bizonyos csoportjai – és ez különösen a muszlim bevándorlókra igaz – elutasítják az asszimilációt, a befogadó ország kultúráját és értékrendjét. Az alkalmazkodás helyett nyíltan hirdetik saját kultúrájuk, vallásuk és törvényeik (saria) felsőbbrendűségét az őslakosokkal szemben. Egyfajta „fordított integráció” zajlik, amelynek során a bennszülöttek igyekeznek alkalmazkodni a bevándorlókhoz, és nem fordítva.

Az Egyesült Királyságban a korábbi felmérések során a válaszadók túlnyomó többsége támogatta a multikulturalizmust. Az Iszlám Állam felemelkedése óta azonban egyre többet hallani olyan brit muszlim terroristákról, akik a háborús övezetek és Anglia között ingáznak. A BBC egy nemrégiben készített felmérésében a válaszadók 95 százaléka szerint a multikulturalizmus nem működik Nagy Britanniában. Egy másik közvéleménykutatás szerint a britek 60 százaléka szerint a bevándorlás rosszat tesz Angliának, 80 százalék szerint szigorúbb bevándorláspolitikára lenne szükség.
Egyre többen vélik úgy, hogy a multikulturalizmus az egyik fő okozója az etnikumok szegregációjának az angol társadalomban. Elkezdődött a „fehérek elvándorlása” a nagyvárosokból. 2001 és 2011 között 620 ezer fehér brit lakos hagyta ott Londont, aminek következtében a főváros etnikai összetétele a nem brit többségre billent át – jelentette a Daily Mail.
A 2011-es népszámlálási adatok szerint az etnikai kisebbséghez tartozók 45 százaléka olyan térségben él, ahol a fehér angolok nem teszik ki a lakosság 50 százalékát. Ez már odáig vezetett, hogy egyes muszlimtöbbségű térségeket a muszlimok önhatalmúlag „iszlám zónáknak”
kiáltották ki. 2008-ban egy muszlim hitű rendőr megakadályozta, hogy két keresztény aktivista bibliai idézeteket tartalmazó kiadványokat osztogasson Birminghamben. „Itt nem népszerűsíthetik a Bibliát, ez egy muszlimok lakta városrész” – mondta.
David Cameron brit miniszterelnök szerint a multikulturalizmus a szélsőséges ideológiák táptalaja Angliában, amely közvetlenül járul hozzá az iszlamista terrorizmus növekedéséhez. Ennél is élesebben fogalmaz Leo McKinstry brit újságíró: „Angliát egy öngyilkos szekta irányítja, amelynek célja a nemzeti jellegünk utolsó nyomainak az eltüntetése. (…) A (baloldali politikusok) megszállott ragaszkodása a multikulturalizmushoz egy újabb sötét középkorba vezet bennünket. (…) A valódi integráció lehetetlen, amikor bizonyos etnikai csoportokat arra bátorítunk, hogy őrizzék meg a szülőföldjükről hozott szokásaikat, gyakorlataikat és nyelvüket.”

Németország

A németek az 1960-as években nyitották szélesre a kapukat a török bevándorlók előtt, megteremtve ezzel a „Wilkommenkultur” bevándorláspárti hagyományát. A német várakozásokkal ellentétben azonban a török „vendégmunkások” nem ideiglenes tartózkodásra jöttek Németországba, hanem letelepedtek, és az évek múlásával egyre többen lettek. Nemrégiben nyilvánosságra került egy 1982-es, szigorúan bizalmas dokumentum, amelyben Helmut Kohl megosztotta egy tervét Margaret Thatcher akkori angol miniszterelnökkel. A terv szerint a német kancellár a török bevándorlók felét négy éven belül szerette volna visszaküldeni Törökországba. Napjainkban már 3,5 millióra tehető a Németországban élő törökök száma, és a következő években ebben exponenciális növekedés várható.
„Ez a multikulturális megközelítés, hogy csak így boldogan éldegélünk egymás mellett, megbukott. Totálisan megbukott” – mondta Angela Merkel 2010-ben. Kijelentését akkor tette, amikor a német társadalomban éppen nagy vihart kavart Thilo Sarrazinnak, a német jegybank egykori vezetőségi tagjának bestseller könyve, a Németország felszámolja önmagát (Deutschland schafft sich ab).
Egyes felmérések szerint Németországban az őslakosok több mint 30 százaléka szerint az országukat egyszerűen „lerohanták a külföldiek”. A németek ugyanilyen arányban vélik azt, hogy a bevándorlóknak jelentős része a szociális juttatások miatt érkezett az országukba. A 2014-ben alakult PEGIDA (Patrióta Európaiak a Nyugat Iszlamizációja Ellen) mozgalom jelenleg több mint százötvenezres támogatói bázissal rendelkezik csak a Facebook platformján.

Hollandia

A jelentések szerint Hollandiában is egyre nő a feszültség a bevándorlókkal és azon belül különösen az iszlám migránsokkal szemben. Idén márciusban került megrendezésre egy kerekasztal-beszélgetés tanárok és más szakemberek részvételével a holland parlamentben. A tanárok arról számoltak be, hogy számos iskolában már nem lehet tanítani a holokausztról a muszlim diákok ellenállása miatt.
„A Nyugat kultúrája, a jogállamiság és az emberi jogok védelme felsőbbrendű értékek, mint a nem nyugati kultúrák és az azok által képviselt értékek” – szögezte le Paul Cliteur holland filozófus az Emberi jogok filozófiája (De filozofie van mensenrechten) című könyvében. Cliteur szerint a multikulturalizmus a kulturális relativizmusnak egy elfogadhatatlan ideológiája. Paul Sheffer professzor A multikulturalizmus tragédiája című esszéjében szintén erősen bírálja mind a bevándorlást, mind a multikulturalizmust. Sheffer szerint minden társadalomban létezik egy „asszimilációs plafon”, amelyet Hollandia túllépett.
„Meg akarjuk tisztítani Hollandiát az iszlámtól” – jelentette ki Machiel de Graaf, a bevándorlás-ellenes és iszlám-kritikus Szabadság Párt (PVV) egyik képviselője a napokban a holland parlamentben. Beszédében Graaf azt is követelte, hogy az ország minden mecsetét számolják fel. Az országban élő muszlimok veszélyt jelentenek a holland identitásra és kultúrára, mivel nem hajlandóak asszimilálódni, és jóval nagyobb a gyermekvállalási hajlandóság a köreikben – mutatott rá a holland képviselő.

További európai példák

Franciaországban a 2014-es európai parlamenti választásokon a Marine Le Pen vezette szélsőjobboldali Nemzeti Front minden más pártot megelőzve hatalmas győzelmet aratott. Le Pen az utcákon imádkozó muszlimokat a nácikhoz hasonló „megszálló hatalomnak” nevezte. Pártja a bevándorlás teljes leállítása, a francia határok lezárása és a muszlim mecsetek bezárása mellett foglalt állást. Nicholas Sarkozy korábbi elnök így figyelmeztette a bevándorlókat: „Ha Franciaországba jössz, el kell fogadnod azt, hogy beolvadsz egy közösségbe, a nemzet közösségébe. Ha ezt nem tartod elfogadhatónak, akkor nem szívesen látunk Franciaországban.”
Jose Maria Aznar korábbi spanyol miniszterelnök szintén a „multikulti” bukásáról számolt be országában, ahol nemrégiben megerősítették a kerítést, amely a Marokkóból érkező bevándorlókat hivatott feltartóztatni. Korábban ugyanis a kerítésen átugrálva sokan bejutottak Spanyolországba: 2014-ben 19 ezren próbálkoztak ezzel a módszerrel, közülük közel 7500-an sikeresen.
Dániában július 1-jén jelentették be, hogy jelentősen csökkentik az országba érkező bevándorlók segélyezését. Nemrégiben derült ki ugyanis, hogy a 2000-es évek elején érkezett migránsok háromnegyede tíz év elteltével is munkanélküli státuszban maradt. Az elmúlt időszakban pedig több mint száz dán állampolgár csatlakozott a Szíriában és Irakban harcoló iszlamistákhoz.
Ausztriában június óta jelentősen lelassították a bevándorlási kérelmek elbírálását, hogy megszűnjön a „bevándorlási expressz”. Az országban 2015 első öt hónapjában 180 százalékkal nőtt a menekültkérelmek száma, így év végére elérte volna a 70 ezret.
Az erős nemzeti identitással rendelkező olaszok nem nevezhetőek multikulturális nemzetnek. Az elmúlt évben jelentősen megnőtt a bevándorlók száma – 170 ezer ember igényelt menedékjogot Olaszországban. A helyiek számos városban tüntetésekkel tiltakoztak a kormány – szerintük – engedékeny menekültpolitikája miatt. Egy 2015-ös Eurobarometer felmérés szerint a lakosság 75 százaléka nem támogatja az Európai Unión kívülről érkező bevándorlást. Ezzel egyidejűleg a bevándorlás-ellenes Északi Liga párt támogatottsága jelentősen megnövekedett.

Orbán és a „multikulti”

„A multikulturális Európából nincs visszaút se a keresztény Európához, se a nemzeti kultúrák világához. (…) Ma egy modernkori népvándorlás zajlik, amellyel Európa civilizációs arculata alakulhat át, márpedig ha ez bekövetkezik, az visszacsinálhatatlan.” Orbán Viktor

A vég kezdete?

Samuel P. Huntington, a 20. század egyik vezető politikatudósa A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című nagysikerű könyvében a multikulturalizmussal is foglalkozott.
„A Nyugat kultúráját a nyugati társadalmakon belüli csoportok is veszélyeztetik. Ilyen veszélyforrást jelentenek azok a más civilizációkból érkező bevándorlók, akik az asszimilációt elutasítva továbbra is az anyaország értékeit, szokásait és kultúráját képviselik és hirdetik. Ez a jelenség különösen az Európában élő muzulmánokra jellemző.”
„Történelmileg Amerika nemzeti öntudatát a nyugati civilizáció kulturális öröksége és politikai hitvallása határozta meg, amivel az amerikaiak mindig is mélyen egyetértettek: a szabadság, a demokrácia, az individualizmus, a törvény előtti egyenlőség, az alkotmányosság és a magántulajdon tisztelete. A 20. század végén azonban a nemzeti öntudat kulturális és politikai alapköveit értelmiségiek és újságírók kicsiny, ám annál befolyásosabb csoportja vette koncentrált támadás alá. A multikulturalizmus nevében megkérdőjelezték a nyugati civilizáció örökségének a létjogosultságát, kétségbe vonták az egységes amerikai kultúra létezését és faji, etnikai vagy más-más szubnacionális kulturális egységek, csoportok legitimitását hirdették. Egyik írásukban mélyen elítélték, hogy az oktatásra »az európai kultúra és annak származékai nyomják rá bélyegüket«, s kétségbeejtőnek találták az »európai-amerikai monokultúra dominanciájának perspektíváját«. A multikulturalizmus hívei – ifjabb Arthur M. Schlesinger szerint – »gyakran etnocentrikus szeparatisták, akik a nyugati örökségben leginkább csak a Nyugat bűneit látják«. Úgy vélik, hogy »az amerikaiakat meg kell szabadítani a bűnös európai hagyatéktól, s gyógyírt, megváltást a nem nyugati kultúráktól lehet csak remélni.«”
„Az amerikai multikulturalisták ugyanígy tagadják a kulturális örökséget. Ám fő célként nem egy másik civilizációval való azonosulást tűzték ki, hanem egy sok civilizációt képviselő ország megteremtését. Ez valójában azt jelenti, hogy az ország lényegében egyetlen civilizációhoz sem tartozik, hiányzik belőle a kulturális kohézió. A történelem bebizonyította, hogy az ilyen típusú országok hosszú távon nem képesek koherenciájukat megőrizni. Ha az Egyesült Államok multikulturális országgá alakul, úgy Egyesült Államokként megszűnik létezni, esetleg valamiféle Egyesült Nemzetek válik majd belőle.”

Olvasson tovább: