Kereső toggle

Meddig lehet önköltség alatt eladni?

Az agrárkerekasztal veszekedő lovagjai

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Négyszöglet? kerekasztalnál gyűltek össze az FVM által kiválogatott, az agrárium irányításában magukat kompetensnek mondó szervezetek, hogy megalkossák az agrárágazat közép- és hosszú távú stratégiai tervét. A kerekasztal létrehozását Dávid Ibolya kezdeményezte, a válságba került ágazatok és termelők megmentése érdekében. Az EU-csatlakozáshoz közeledve több ágazatban komoly piaci és finanszírozási problémák alakultak ki. Ennek okai, hogy a sertés-, a baromfi- és a tejágazatban a termelők csak önköltség alatt tudnak értékesíteni. Várható több mint kétszáz élelmiszer-ipari feldolgozó bezárása. Az intézmény- és informatikai rendszer csúszása miatt még mindig nem ismertek az idei agrártámogatási lehetőségek, ezért a termelők üzleti tervet sem tudnak készíteni, ami mind a SAPARD, mind az uniós vidékfejlesztési támogatások, mind a banki finanszírozás megszerzését
ellehetetleníti. A kialakult helyzet leginkább a családi kisgazdaságokat veszélyezteti. Őket támogatta javaslatával az MDF.Az MSZP, az MDF és a Fidesz agrárpolitikusai. Eredménytelenül tárgyaltak Fotó: MTI

A javaslatra a kormány jelezte, hogy csak távlati tervezéssel hajlandó foglalkozni
a kerekasztal keretében, az azonnali ügyek az FVM asztalára tartoznak. Az előkészítő bizottság ülésein a pártok és az érdekképviseletek nem tudtak megegyezni a kérdésben. Az FVM álláspontja szerint nincsenek komoly problémák, inkább csak az ágazat felkészületlensége okoz gondokat. Azonban ebben vessen mindenki magára, mert a felkészülés lehetősége megvolt, csak nem éltek vele. Az ülésen az SZDSZ javaslatára a kerekasztalt kibővítették a vidékfejlesztés névvel.

Az első plenáris ülésen megjelent a Fidesz, az MDF és a családi gazdaságok érdekképviseletét ellátó MAGOSZ képviselője. Jelezték, hogy csak akkor tudnak érdemben a kerekasztalon részt venni, ha az azonnali ügyekkel is foglalkozik. Németh Imre javaslatot tett egy különbizottság létrehozására, amely más összetétellel az egyébként már többnyire megoldott válságkérdésekkel foglalkozna. Az ellenzéki pártok képviselői elfogadták az ajánlatot, de kérték a válságok kezelésének idejére a kerekasztal üléseinek felfüggesztését. A javaslatot a jelenlévők elutasították, így került sor az első kivonulásra. 

A kerekasztal még a MAGOSZ jelenlétével kezdte el munkáját. A jelenlévők, akik nagyrészt az 1997-ben megtartott agrárkerekasztal tagjai voltak, felszólalásaikban megerősítették, hogy az ágazat válságban van. Ennek okaként szinte mindenki az 1997-es tárgyalások eredményeként elfogadott agrárfejlesztési törvény be nem tartását jelölte meg. 

A törvény rendelkezik az ágazat középtávú tervének megalkotásáról, amelyet a kormányok hét év alatt nem készítettek el. A Parlament Mezőgazdasági Bizottságának MSZP-s elnöke, Magda Sándor kijelentette, hogy a rendszerváltás legnagyobb vesztese a vidék, a vidéki emberek abból élnek, amit 1990-ig felhalmoztak. Az FVM és elődje a napi tűzoltásokkal elfoglalva, stratégia nélkül adták a támogatást. Ez olyan mintha feneketlen zsákba öntötték volna. Magda hangsúlyozta a tervezés fontosságát, majd követelte a közvetlen terület alapú támogatások júniusi kifizetését. 

Pászthoy András az MSZP részéről szintén napi ügyekkel foglalkozott, felsorakozott a júniusi kifizetés mellett, követelte az áfatörvény módosítását, az intézményfejlesztés gyorsítását. A MAGOSZ képviselője, Jakab István hangsúlyozta, hogy kötött mandátummal érkezett, tagsága a napi válságtémákkal kapcsolatban vár megoldást. Egyedüliként kitért arra, hogy az FVM által javasolt tervezési eljárás egyébként sem felel meg az EU által a Nemzeti Fejlesztési Terv és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv készítésekor ajánlott módszernek, így az elkészült terv közvetlenül nem lesz használható a következő tervezési időszakban. 

Az ügyrend kapcsán felmerült, hogy az előkészítő bizottságban az érdekképviseleti szervezetek ernyőszervezetei önkorlátozást vállaltak, csak egy-egy képviselőt küldenek. Ezt a családi gazdaságok oldaláról betartották, a nagygazdaságok azonban teljes létszámmal felvonultak. Ennek kapcsán került sor a MAGOSZ kivonulására. Innentől simán ment minden. A kerekasztal elnöke Dr. Horn Péter akadémikus lett, és minden javaslatot elfogadott a testület. Felmerült, hogy PR-programot kell indítani az agrárgazdaság, a mezőgazdasági termelők társadalmi elfogadásának javítása érdekében, amelyre külön bizottságot hoznak létre. 

Az FVM által javasolt különbizottság kedden ült össze. Az ellenzék és a MAGOSZ véleménye szerint a bizottságban nem folyt érdemi munka, így a demonstrációt választották. Szanyi Tibor FVM-államtitkár szerint őszinte, tényfeltáró beszélgetés volt, ahol az egyes partnerek saját számaikat egyeztették az ágazatok veszteségeiről. Ezt most az FVM szakemberei vizsgálják. Az első gazdademonstrációk Medgyessy Péter évértékelő beszéde alatt kezdődnek, és több hétig is eltarthatnak. 

A kerekasztalon részt vevő szakértők között a folyosón többször elhangzott Mohács és a Csele-patak neve. A már közel másfél évtizede strukturálatlanul, szervezetlenül működő, vadabbnál vadabb ötletekkel és napi válságkezelésekkel elfoglalt minisztérium és érdekképviseletek nem képesek egységes, csak partneri együttműködés alapján megoldható feladatot ellátni. Az új helyzet megoldásához hiányzik a tudás, a jövőkép, az integráló érdek, de leginkább a bizalom. Ezt PR-munkával pótolni nem lehet. Különösen úgy nem, hogy az érintettek kizárásával, zárt ajtók mellett folynak a tárgyalások.

Olvasson tovább: