Kereső toggle

Szívhasogatás

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Ifjúkoromban szívesen fújtunk a kompániával egy nótát: "Mátészalka gyászba\'
van / Gacsaj Pesta halva van. / Még vasárnap délután / Vígan járt a jány után. /
Hazafelé mentében / Rézfokos a fejében, dufla kés a szívében." Nos, nem tehetek róla,
de ez jutott eszembe, amikor meghallottam, hogy váratlanul jobb létre szenderült a
magyar szélsőjobb egyik érdemdús orgánuma, a turáni sütet? újpogányság és a
tiszaeszlári-orgoványi sütet? régi antiszemitizmus buzgó élesztgetője, a Hunnia.

Nem mintha emiatt Mátészalka (vagy bármelyik magyar település) csakugyan gyászba
borult volna, és nem is azért, mintha Kunszabó főszerkesztő urat leütötték volna a
szerkesztőség előtt, a Nefelejcs utca sarkán. Hanem csupán azért tolult ajkamra e gyászos
szövege ellenére is vidám nóta, mert a Hunniára is elmondható (mutatis mutandis):
"Még vasárnap délután…" – és most íme, kiterítve fekszik. Vagyis: Kunszabó
meg a Hunnia Kft. Még csak nemrég perelte több mint 19 millió forintra az ügyészséget
(perbe fogva egyúttal egy zsidó társadalmi szervezetet, valamint egy zsidó magánszemélyt
is) abban a vérmes reményben, hogy a lap pénztől nemigen duzzadó bukszáját majd az
állam és a zsidók rovására sikerül teleszivattyúzni, ám ezzel szemben tudomásul
kellett venniök, hogy egy petákot sem kapnak, sőt még nekik kell kifizetniök jó háromnegyed
millió forint perköltséget.

Mindezt maga Kunszabó zokogta el a Hunnia utolsó számában, valamint abban az interjúban,
amelyet nemrégiben a Demokrata álnevet viselő hetilap készített vele a szívbéli együttérzés
(és talán néminem? szellemi rokonság…) jegyében.

A Demokrata szerkesztői az ő nagy szívbéli jóságukban más elesettek és árvák ügyét
is felkarolják. Alighanem ezért jelenhetett meg a lap egyik februári számában egy levél
(?), mely a Gadó Györggyel szemben pervesztes Kéri Edit számára pénzbeli támogatást
kér a nyájas (és persze, hazafias) olvasóktól. Kedves véletlen, hogy Kérivel együtt
pervesztes lett (a fentebb említettől különálló, más ügyben) Kunszabó Ferenc is,
akiről emiatt máris 74 ezer forintot gombolt le a végrehajtó. De hogy ne csak Kunszabóékról
és a Demokratáról essék szó, helyénvaló itt megemlíteni egy másik vérbeli
demokrata gyászos esetét is. Ezúttal nem Gacsaj, hanem Csurka Pestáról van szó, aki
éveken át addig állította, hogy ő bizony nem hogy 28 millióval, de egy forinttal sem
tartozik holmi televíziós ügyekből kifolyólag, míg most nemrég a Legfelső Bíróság
kimondta: a 28 milliós tartozás nemcsak létezik, de időközben csaknem száz millióra
nőtt a kamatokkal, miegyebekkel.

Ha meggondolom, hogy mindezen felül még vagy 28 millió (plusz költség, kamat)
megfizetésére kötelezhetik a bíróságok Csurkát abban a további ügyben, amelyet
(legalábbis ígérete szerint) Demszky Gábor indított ellene (mivel Csurka őt a lapjában
minden bizonyíték nélkül III/III-as ügynöknek nevezte), akkor bizony szinte megáll
bennem az ütő: Lehet, hogy a Magyar Fórum is a Hunnia sorsára jut előbb-utóbb?

Bizony, megint csak a Gacsaj Pesta nótája jut az eszembe, annak is a vége: "Lányok,
lányok, sírjatok / Gyöngykoszorút fonjatok…"

Olvasson tovább: