Kereső toggle

Aerobic-mise a gyárcsarnokban

Ellenreformáció brazil módra

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Nemrégiben sajátos színfolttal gazdagodott Brazília már amúgy is egzotikusan
tarka vallási palettája. Az új csillag egy katolikus pap, aki úgy érezte:
tarthatatlan az az állapot, hogy a hetvenes évektől egyre inkább erősödő neoprotestáns
keresztény közösségeket favorizálva a hívek milliói fordítanak hátat a Római
Katolikus Egyháznak. Az elvesztett bárányok visszaszerzését célul kitűző "ellenreformáció"
legújabb fogását Marcelo Rossi atya zenés-táncos aerobic istentiszteletei jelentik.

A 31 éves volt tornatanár, Marcelo Rossi tiszteletes heti két alkalommal tart "kondicionáló"
istentiszteletet Sao Paulo közelében. Marcelo atya és rajongói a Bizánci Rózsafüzér
Temploma nevet ajándékozták annak a használaton kívüli palackozóüzemnek, ahol összejöveteleiket
tartják. Az anyaszentegyház mindeddig szemet hunyt az atlétatermet? atya különcségei
felett: minden hatásos eszközt alkalmazhatónak tart annak érdekében, hogy
visszaszerezze egyre inkább fogyatkozó hívőtáborát. A Római Katolikus Egyház évente
ugyanis egymillió főt veszít az országban: húsz év alatt 90-ről 70 százalékra csökkent
a magukat katolikusnak vallók száma.

A távozók közül legtöbben Brazília hárompólusú vallási életének másik szárnyához,
az ún. "teljes evangéliumi" (az evangéliumi tanítást teljességében megélni kívánó
irányzat – a szerk.), karizmatikus egyházakhoz csatlakoznak, míg a dekatolizálók 30
százaléka a szintén dinamikusan növekvő spiritiszta mozgalmak követőivé válik.

A világ legnépesebb katolikus országának számító Brazília mára egyúttal a Föld
harmadik legnagyobb – 30 millió főt számláló – evangéliumi keresztény népességével
rendelkezik: közülük 88 százalék vallja magát ún. "újjászületett" kereszténynek.


A rohamos térvesztés ellensúlyozására a brazil püspökök három évvel ezelőtt
ellenreformációs stratégiát dolgoztak ki. Ennek egyik eleme a vallási konkurencia tevékenységének
kriminalizálása a katolikus kézben lévő médiumokon keresztül. A népszerűség
visszaszerzésének másik módszere a kereszténységgel ugyan ellentétes gyakorlatot
folytató, de a katolicizmussal nem szembenálló spiritiszta tömegek beterelése a
templomokba.

Ez a stratégia nem számít újnak: a spiritizmus mintegy háromszáz évvel ezelőtt érkezett
Afrikából és Indiából Brazíliába, és azon nyomban házasságra lépett a római
katolicizmussal: a bevándorlók és rabszolgák ettől kezdve saját nemzeti isteneiket
egyszerűen katolikus szentek neveire keresztelték át, és így "megszentelve"
zavartalanul folytathatták azok kultuszát. Ma a brazil lakosság 60 százaléka
foglalkozik az okkultizmus valamely vállfajával: van fekete mágia, fehér mágia,
boszorkányság, ám a legjelentősebb kultuszok a camdomblé és a macumba. A candomblé
követőinél kötelező az állatáldozat bemutatása, emellett a csatlakozóknak vállalni
kell, hogy személyesen is valamely istenség uralma alá kerülnek. Egyik legnépszerűbb
istenük Iemanja, a tenger és a termékenység istennője. A macumba követői pedig
halott emberek szellemeinek vezetését keresik.

A horrorfilmekből ismert okkult praktikák Brazíliában teljesen átitatják a hétköznapokat:
több mint 400 ezer spiritiszta médium és 14 ezer spiritiszta központ van az országban.
Ezek közül néhányban boszorkányok végeznek sebészi beavatkozásokat, operációkat.
Vannak olyan csoportok, akik rituális összejöveteleik során állatok vérét töltik a
saját, leborotvált koponyájukon vágott sebekbe, hogy így lépjenek kapcsolatba gonosz
erőkkel. A macumba papnői pénzért halálos átkokat olvasnak másokra.

A vallási térkép átalakulását az amerikai Charisma magazin januári számában egy történettel
illusztrálja. Jeremino Martins gyermekkorában hét barátjával töltötte szabadidejét:
csupán azt nem értette, a többiek miért nem látják "fehér ruhába öltözött barátait".
Az afrikai vagy indiai neveken bemutatkozó titokzatos alakok tanították meg Jereminót
9 éves korában arra, hogyan olvasson mások gondolataiban, hogyan jósoljon tenyérből.
Ők buzdították a fekete mágiáról szóló könyvek olvasására is. A kisfiú aggódó
katolikus édesanyja végül egy paraguayi spiritisztához fordult tanácsért, aki azt állította,
hogy a gyermeket egy halott hozzátartozójának a szelleme szállta meg. Jeremino egészen
addig élvezte bizarr ismerőseinek a társaságát, amíg azok fel nem szólították: vágja
el az öccse nyakát, és gyűjtse össze a vérét egy tálba, hogy ezáltal nagyobb erőre
tegyen szert. Jeremino végül is nem engedelmeskedett. Mint elmondta: a hangok hallatán
ösztönösen bekapcsolta a televíziót, ahol éppen egy keresztény evangelizáló
istentiszteletet közvetítettek, amelyen a prédikátor egy volt spiritisza fiatalember
élettörténetéről és megtéréséről beszélt.

Martins így került először kapcsolatba a Sara Nossa Terra (SNT: "Gyógyítsd meg Földünket")
nev? pünkösdi–karizmatikus egyházzal, amelynek országszerte mintegy 200 helyi gyülekezete
van. Az SNT 1976-ban jött létre Robson és Lucia Rodovalho vezetésével, akiknek nem
titkolt szándékuk, hogy Jézus számára szeretnék megnyerni a spiritizmussal mélyen
átitatott országot. Kezdeti próbálkozásaikat nem sok siker koronázta: tíz-húsz évvel
ezelőtt az evangéliumi keresztények a korrupciót, a szabadkőműves mozgalmat és a Római
Katolikus Egyházat nyíltan támogató kormány gyakori üldözésének és zaklatásának
voltak kitéve. Mára azonban fordult a kocka: még a Kommunista Párton belül is akadnak
támogatóik. A nézeteik terjesztésére a televíziót, sajtót és a média egyéb
csatornáit is igénybe vevő evangéliumi keresztények kitartásának eredményeként a
politikusok mind inkább felismerik, hogy az evangéliumi keresztényeket a túlvilági életen
kívül az is érdekli, hogyan vehetnének részt aktívan a társadalmi gondok megoldásában.
Szinte minden réteget képviselő tagjaik révén olyan jelentős befolyásra tudtak
szert tenni, hogy tavaly sikerült elérniük: a kormány ne szüntesse meg az egyházaknak
járó adómentesség jogát. Politikusokon kívül számos tévésztár és sportoló is
jár pünkösdi–karizmatikus gyülekezetekbe. Az SNT sorai közt tudhatja például Luiz
Estevao szenátort, Joaquim Roriz szövetségi kormányzót, valamint számos kormánytisztviselőt
is. A jelenlegi elnök, Fernando Henrique Cardoso szintén aktívan keresi a pünkösdi–karizmatikus
körök barátságát: jól tudja, hogy mivel a társadalom óriási hányadát teszik ki,
jelentős szavazóbázisra találhat személyükben. A legendás focista, egyben brazil
sportminiszter Pelé felesége szintén aktívan látogatja az SNT istentiszteleteit.

A Rodovalho házaspár 1992-ben úgy döntött, a fővárosba, Brasíliába helyezi át központjukat,
ahol akkor 2500 spiritiszta központ és 1800 evangéliumi gyülekezet volt. Mára ez az
arány megváltozott: ma 1600 spiritiszta központ és 2800 evangéliumi gyülekezet működik
a fővárosban.


A New Age mintavárosBrazília fővárosa, Brasília a Föld egyik legfiatalabb városa, ám meglehetősen ősi
minta alapján épült fel. A városba érkezőt furcsa, nyomasztó érzés szállja meg a
különös, piramis formájú épületek láttán. A várost 1960-ban álmodta meg az
akkori elnök, Juscelino Kubitschek, aki római katolikus hitével remekül összeegyeztethetőnek
tartotta az okkultizmust. Kubitschek elnök a New Age lelkes követőjeként az ősi
egyiptomi Ehnaton fáraó reinkarnációjának tartotta magát. Ehnaton volt az, aki az
egyiptomi napistenség, Aton tiszteletére külön várost építtetett. Kubitschek úgy
érezte, az ő küldetése pedig az, hogy felépítse Brasíliát, amelyről hitte, hogy
egykor majd a harmadik évezred fővárosává válhat. Kubitschek hitt a kozmikus megvilágosodásban,
az egyiptomi kártyajóslásban, a napimádásban és a számmisztikában. Annak érdekében,
hogy Brasília minden tekintetben az ősi Aton városára hasonlítson, az egyiptomi építészetet
a modern várostervezéssel ötvözte. A kongresszus épületén például két, egymással
párhuzamosan elhelyezkedő torony található, amelyet úgy építettek fel, hogy április
21-én, Brasília születésnapján a napfelkelte pontosan a tornyok között legyen látható.
Ezt Kubitschek azért tartotta fontosnak, mivel a fáraó születésnapján a nap pontosan
a Kheopsz piramis csúcsán kelt fel. Az egyiptomi spiritizmus más jegyei is gazdagon
fellelhetők Brasíliában. A város alakját úgy tervezték meg, hogy az ősi Egyiptom
szent madarára, az íbiszre hasonlítson. A Don Bosco kápolna egy magas, piramis alakú
építmény, amely pontosan a 15. szélességi körön fekszik és annak a papnak a nevét
viseli, aki 1883-ban megjósolta, hogy Brazília központi részén egy új civilizáció
fog létrejönni. A Jóakarat temploma egy hatoldalú piramis, tetején Brazília
legnagyobb tiszta kristálykövével. A panteista épület 24 órán keresztül tárt
kapukkal várja valamennyi vallás képviselőjét. Az Országos Kutatási Központ épülete
II. Ramszesz piramisának mása, míg az Elektromos Vállalat központja a szakarai lépcsős
piramist idézi fel, amelyről az egyiptomiak azt tartották, hogy a kozmikus energia forrása.


Kubitscheknek egyébként még élete vége is Ehnatont idézte. Az elnök 1976-ban halt
meg autóbalesetben, tizenhat évvel azután, hogy felépült Brasília városa, hasonlóan
az egykori fáraóhoz, akivel tizenhat évvel Aton város felépülte után erőszakos halál
végzett. (Forrás: Charisma)

Olvasson tovább: