Kereső toggle

Jellem és történelem

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Századunk második felének vezető történelmi személyiségei esetében ritkán
tudjuk, hogy személyiségük határozta-e meg későbbi történelmi szerepüket.
Rákosi, Gerő, Farkas esetében fogalmunk sincsen arról, hogy személyiségük tette-e
őket kommunista vezetővé, vagy más okból funkcionáriusokká váltak és a "lét"
magához idomította a "tudatot". Gerő és Farkas esetében jószerivel az
életrajzot sem ismerjük. Rákosi személyi adatai ismertek, és a bukott diktátor
nemrégiben megjelent emlékiratában is előadta önigazolását, Révai esetében pedig
az írásokból valamennyire kirajzolódik a pártideológus jellemképe. Kádár az a
ritka eset, akinek élete alakulásából látható: a személyes vonások döntő
szerepet játszottak abban, hogy az a nagybetűvel írt KÁDÁR lett belőle, akiről
elneveztek egy korszakot.

(Szabó Miklós történész írása: Az árulás világa: a
Kádár-rendszer
)

Olvasson tovább: