Kereső toggle

Hermann Nitsch művészete és a magyarok

Brutálesztétika politikai fokon

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Hermann Nitsch sajátos képzőművészeti kiállítása végül is politikai botránnyá
dagadt. A Kiscelli Múzeumban a művész Hatnapos játékok Prinzendorfban cím?
orgia-misztériumszínháza játékainak installációit, rekvizítumait, valamint video-
és fotódokumentációit állította ki. Prinzendorfban állatokat öltek le, beleztek
ki, majd a végén a húst megsütötték és megették. A kiállítást a botrány kitörése
után tömegek rohanták meg.

Erre a közös rituáléra építette fel a művész sajátos, nemzetközi
viszonylatban is érdekes esztétikáját, művészetét, amely a kezdetektől fogva
megosztja a közvéleményt. Akcióit rendszeresen botrányok kísérik, s háromszor börtönbe
is zárták emiatt, ahonnan elmondása szerint "hosszú és fájdalmas procedúra" után
sikerült kiszabadulnia. A művész istenhívő embernek mondja magát, s mindig
tiszteletben tartotta az emberek különböző vallásos meggyőződéseit. A kiállítás
– állati vérrel átitatott – saját készítés? miseruhák, véres fakeresztek,
hentesfelszerelések, vágóhídon használatos, az állati tetemek szállítására
alkalmas hatalmas fasaroglyák, laboratóriumi üvegedények sajátos egyvelegéből áll.
A fotókon keresztre kötözött véres, meztelen embereket, feldarabolt állatokat
mutatnak.

Vannak, akik a kultúrkampf részeként értékelik a konfliktushelyzetet, amelyet
balliberális oldalról gerjesztenek, s céljaik között bizonyos személyek és minisztériumok
lejáratása szerepel. Mások, politikai személyiségek, követelik a kiállítás
adminisztratív eszközökkel történő azonnali bezárását. Aztán vannak, akik a
Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagjaitól várják, hogy a kiállítás támogatására
korábban megígért kétszázötvenezer forintot vonják vissza a rendező intézménytől.
Megint mások vallásos érzületükben érzik sértve magukat. Fitz Pétert, az intézmény
igazgatóját életveszélyesen megfenyegették, levélszekrényét vörös festékkel leöntötték,
bombariadó és káosz kíséri a kiállítást. Semjén Zsolt, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának helyettes államtitkára azt várja, hogy Demszky Gábor főpolgármester,
azaz a múzeum "fenntartója" bocsánatot kérjen a katolikus vallású emberektől. A
Magyar Katolikus Püspöki Kar tiltakozó levelet adott ki. Érveik között szerepel,
hogy a művész vallásos rituálé tárgyait használja fel felháborító módon installációi
számára.

Demszky Gábor főpolgármester a Heteknek elmondta, hogy botrány akkor van, amikor az állam
ilyen kérdésekbe, mint amilyen például Hermann Nitsch kiállítása, beavatkozik. Még
akkor is, ha ez a rendezvény valóban sértheti több ember vallásos meggyőződését,
hiszen egyházi szimbólumokat emel át egy erősen deszakralizált környezetbe. Ugyanígy
jogosan tiltakoznak ellene azok is, akik nem szívesen nézik az állatok öncélú leölésének
képeit.

Leszögezte: "Kifejezetten viszolygok Hermann Nitsch művészetétől. Ezért nem néztem
meg a kiállítást, és mindenkinek ezt tanácsoltam, aki tiltakozott ellene. Az esztétikai
érzés, a művész erkölcsi megítélése azonban magánügy, ennek semmi köze a
politikához. Egy kiállítást mindenkinek joga van megnézni, vagy elkerülni, akár
tiltakozni is ellene. Viszont egyvalamihez nincs jogunk: adminisztratív eszközökkel a
saját ízlésünk kedvéért feléleszteni a pártállami idők cenzúráját, bezáratni
a Kiscelli Múzeumot."

Budapest első embere szerint "a történelem során a művészet szabadsága sokszor
szembekerült a vallásos meggyőződés méltóságának védelmével. Abból nem született
sok jó, amikor az állam próbált meg igazságot tenni. Azok a hivatalnokok például,
akik Babits vagy Ady istenes verseit betiltották, valószínűleg azt hitték, hogy a
vallást védelmezik. Ma ezeket a verseket minden vallásos ember gyönyörűséggel
olvassa."

Semjén Zsolt felszólítása kapcsán Demszky kifejtette: "Nem kívánom kommentálni méltatlan
kijelentéseit. De hadd jegyezzem meg: ha egy fővárosi vezető köztisztviselő azt
nyilatkozná, hogy a kultuszminiszter kérjen bocsánatot a hívőktől, mert a tárca támogatta
a kiállítást, nálunk ezt fegyelmi felelősségre vonás követné."

"Szívesen végeznék egy közvélemény-kutatást, hogyan minősítik az emberek ezt a
kiállítást. Őszintén mondom, az én véleményem lesújtó" – mondta lapunknak
Tarlós István III. kerületi polgármester, aki a tiltakozók sorát gyarapítja. Mint
mondta: "A múzeum vezetőit kétségtelenül félrevezették, mert egyébként hogy
lehetett volna megrendezni a kiállítást. Egy átlagos jóérzés? ember felháborodik
azokon a borzalmakon, amik ott vannak. Számomra a művészi értékek ebben az esetben másodlagosak.
Szeretném hangsúlyozni, hogy ha bármelyik vallásról lenne is szó – itt a négy történelmi
egyházra gondolok – ugyanilyen mértékben háborodnék fel, hiszen kifejezetten emberi
oldalról közelítem meg ezt a problémát."

Arra a felvetésünkre, hogy Nitschnek a Vatikánban is volt kiállítása – botrány nélkül
–, Tarlós kijelentette, hogy "ott is van gengszterizmus. Eltűri, ha kénytelen eltűrni.
Aztán itt vannak ezek a fölényes magyarázatok, mármint ahogy ennek a Nitschnek a művészetét
magyarázgatják. Vagyishogy mi nem csak túlérzékenyek, hanem még hülyék is vagyunk.
Nem értünk a modern művészethez. Tudja, mit mondok én erre? Jobb kommunikálni úgy,
hogy megértsék az emberek, mert a félreértésekből mindig csak a baj van. Szóval,
nekem ez egy kicsit sok, és rosszul esik, még akkor is, ha emiatt alulképzettnek fognak
tartani."

Szkok Iván, a Magyar Képző- és Iparművészek Országos Szövetségének elnöke
elmondta lapunknak: "Régóta ismerem Hermann Nitsch művészetét. Az az álláspontom,
hogy a művész akkor alkot művészi munkát, ha szabadon gondolkodik, és ha gyakran
filozofikus töprengéseit a művészet eszközeivel láthatóvá teszi számunkra. De
gyorsan hozzáteszem: a művészi munka és annak befogadása, megértése igen gyakran fájdalmas
és keserves."


Nitsch Ausztriában is vihart kavart

A múlt nyáron Nitsch egy hatnapos misztériumjátékot szervezett saját alsó-ausztriai
birtokán, Princzendorfban. A Haider-féle szélsőjobboldali szabadságpárt (FPÖ)
tartományi vezetője, Hans Jörg Schmidt Alsó-Ausztriában tiltakozásul sajtókonferenciát
tartott Nitsch birtoka előtt, és követelte, hogy a hatóság tiltsa be a rendezvényt.
A követelés nyomán a legnagyobb példányszámú jobboldali napilap, a Neue
Kronenzeitung sajtókampányt kezdett, azonban hatósági beavatkozás ezt követően sem
történt. Egyes állatvédő csoportoknak – akiknek hagyományosan jók a kapcsolataik
a szélsőjobboldallal – sem sikerült a rendezvényt megakadályozniuk. Egy hamis
bombariadó miatt a csendőrség átkutatta a birtokot, de bombát nem talált. A kiállítás
kapcsán az osztrák katolikus egyház hivatalosan nem tiltakozott, de egyes püspökök
felszólaltak – a magát egyébként hívő, sőt gyakorló katolikusnak mondó –
Nitsch rendezvénye ellen. (Karl Pfeifer, Bécs)


Hegyi Lóránd művészettörténész, a bécsi Modern Művészetek Múzeumának
főigazgatója lapunknak kifejtette: szemében Hermann Nitsch egy tipikusan közép-európai
művész, abból a fajtából, aki egyrészről széles körű, mély, klasszikus műveltséggel
rendelkezik, másrészt pedig jelentékeny szálakon kapcsolódik a saját (osztrák) és
a közép-európai tradíciókhoz. Megpróbál különleges jelentést kölcsönözni a művészetnek.
Ennek utolsó nagy képviselője, s ebben a vonatkozásban úgynevezett "összművészetet"
csinál, amely nemcsak a szó technikai aspektusát jelenti, vagyis hogy verset ír, zenét
szerez, rendez, fest egyszerre, hanem sokkal inkább gondolati értelemben, nevezetesen ő
a művészeti tevékenységet valóban az élet részeként értelmezi. Ebbe próbálja ő
tudatosan beépíteni az európai kultúra minden rétegét.

Nagyon sajnálom, hogy ez a botrány már politikai üggyé dagadt, biztos vagyok abban,
hogy akik a leghevesebben tiltakoznak a kiállítás ellen, nem képesek megérteni
Hermann Nitsch művészetének lényegét. A politikusoknak, a kormánynak meg kellene
tudniuk védeni, és tiszteletben kellene tartaniuk a művészi alkotószabadságot. S még
egy apróság: két évvel ezelőtt Hermann Nitsch a Kiscelli Múzeumban részt vett egy
csoportos kiállításon – ugyanezekből az installációkból állított ki –, és
senkinek sem jutott eszébe fölháborodni és tüntetéseket szervezni a művészete
ellen.

Olvasson tovább: