Kereső toggle

Vallási feszültségek Magyarországon

Ki áll az őrület határán

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

"1993 nyarán a bíróság elmarasztalta Németh Gézát, és felszólította, hogy
tartózkodjék a további jogsértésektől, mivel a Mai Nap nev? napilapban megjelent
Újkori keresztes háború cím? írásában valótlan tényállításaival a felperes
(Krisna-hívők) személyéhez fűződő jogait megsértette. 1994 elején a bíróság
elutasította Németh Géza fellebbezését. Ebben és más cikkeiben a következő vádak
szerepeltek: »agymosás, családok szétszakítása, magyarságtudat elvesztése,
rabszolgaság, pszichológiai terror, nagyszámú fiatal tragédiája, agresszív
pszichotechnikák, totális ellenőrzés, rafinált eszközök, személyiségtorzulás«.
1993 elején Dávid Ibolya MDF-es képviselő egy képviselőkből és ügyészekből
álló csoport nevében megígéri a Segítő Barát Munkaközösség támogatását,
amely a Nyugaton sokat vitatott Anti-cult Movement hazai változataként jött létre, és
céljai többek között: »leleplező felvilágosítás«, »a bűnüldöző szervek
mozgósítása«, »destruktív szekták elleni panaszokat fogadó hatóság
felállítása«, »e szektákat propagáló rádió- és tévéműsorok elleni
fellépés«, »e szekták áldozatainak deprogramozása«, »nemzetbiztonságilag
veszélyes gazdasági és politikai behatolás semlegesítése« (Segítő Barát
Munkaközösség Szándéknyilatkozata, 1992. november 16.)."

(Fókusz: Vallási feszültségek Magyarországon)

Est a Magyarok Házában

"Megszaporodtak az indulatos közbekiáltások, szóváltások,
becsmérlések. Az est egyik résztvevője például »Zsidó patkány, takarodj haza!«
felszólítással fordult egy gyanútlan – mint utóbb kiderült, székely származású
– nézőhöz (...) Egyikük így kiáltott: »Habzik a szád, Jézus nem volt zsidó,
most mért nem tapsolsz, proli?!« Közeledtünk Európához."

(Tudósítás: Est a Magyarok Házában)

Olvasson tovább: