Kereső toggle

A méreg, amely generációkat tesz tönkre

A családon belüli erőszak leküzdése a családterapeuta szemével

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A családon belüli erőszak alattomos viselkedési minta, amely nemzedékről nemzedékre tehet tönkre családokat. Vajon megtörhető-e ez a generációkat megnyomorító „program”? Márta Bettina szociológust, szociális munkást és családterapeutát kérdeztük.

Ma Magyarországon mennyire aktuális ez a probléma?

– Amikor édesapámnak néhány éve elmeséltem, hogy családterapeuta leszek, igyekeztem leírni számára, hogy valójában mi lesz a konkrét feladatom. Sokatmondóan hallgatott, gondolkodott, majd a hosszas beszámolómat követően csak annyit mondott: „Kislányom, amit elmondtál, azt apáink idejében a férjek veréssel lerendezték.”

Valóban, a negyvenes éveit töltő korosztály gyermekkorban megtapasztalhatta azt, hogy a konfliktus kommunikációs úton történő békés rendezése egyáltalán nem működött az iskolákban, sem felnőtt–gyerek, sem felnőtt–felnőtt között. Majd nyakunkba szakadt a magyar társadalmi, jogi rendszer gyökeres változása, amelyben a bántalmazás bármilyen megnyilvánulása büntethetővé vált. A szociális alapellátásban családgondozóként töltött éveim alatt alaposan megtanultam, hogy a bántalmazás büntetési lehetőségei egyáltalán nem csökkentik a családon belüli erőszak előfordulását. A bántalmazás elkerüléséhez, más megoldásmódok alkalmazásához szükség van még néhány évtizednyi időre. Sok esetben tapasztalhatjuk, hogy a környezetünkben élő, erőszakot megélt családok generációról generációra hagyományozzák a fel-felbukkanó bántalmazási formákat. Mintha egy archaikus íratlan szabály határozná meg ennek az előfordulását.

Mit jelent, hogy az erőszak egy tanult minta?

– Amikor egy probléma jelentkezik az életünk során, esetleg gyors megoldásokra van szükség, akkor kevésbé mérlegelünk, leginkább az életünkben tapasztalt megoldásmódozatok jutnak eszünkbe. Egy példa: párkapcsolati konfliktus során azon klienseim, akik gyermekkorukban részesei voltak a szüleik válásának, elképzelhető, lehetséges megoldásnak tartják a válást és fordítva. Az az anya, akit gyermekkorában elhagyott az édesanyja, nem tartja különösnek azt, hogy ugyanabban az életkorukban magukra hagyja a gyermekeit. Szexuális abúzus elkövetői gyakran gyermekkorban szintén szexuális abúzus áldozatai voltak. Ezért nagyon fontos a családterápia szemszögéből a különböző családi minták, valamint az azonosságok, ismétlődések felszínre hozása, értelmezése. Az erőszak családterápiás kezelése során mindig az elsődleges feladat az erőszak beszüntetése, hiszen ez nem egy ösztönös, kontrollálhatatlan reakció, hanem egy választott viselkedés. Első lépés a gyógyulás során a felelősségvállalás.

Az erőszak, bántalmazás társadalmi szintű elítélése mitől függ?

– Az erőszak megjelenése, kezelésének lehetősége nagyban függ a társadalmi megítéléstől, jogi szabályozástól, azonban, amint azt korábban említettem, akkor várható előrelépés, ha a társadalmi normákba beépül a zéró tolerancia elve. Ehhez bizony nagy szükség van a terápiás munkára, ahol az erőszak okozta következmények, traumák feldolgozására lehetőség nyílik. A gyógyítást sok esetben barátok, pár, család, szakemberek is elvégezhetik. A legjobb védekezési mód az, ha BESZÉLNEK az elszenvedett bántalmazásról. Tapasztalatom szerint minden társadalmi rétegben egyaránt előfordul az erőszak. Nem elsősorban lakóhely, társadalmi státusz befolyásolja a kialakulását, hanem inkább a származási családban tapasztalt minták. Minden felelős szakember hangsúlyozza a pozitív szülői viselkedést, mint a leghatékonyabb, szinte egyetlen lehetséges megelőző, védelmező tevékenységet.

Mi jelent a zéró tolerancia?

– A zéró tolerancia elve az, hogy ma Magyarországon egyáltalán nem fordulhat elő az erőszak. Büntetendő cselekmény.

Megelőzhető lenne a családon belüli erőszak?

– Sajnos hazánkban nagyon kevés példa van arra, hogy iskolai keretek között segítenének célzott programmal abban a gyermekeknek, hogy felismerjék azt, ha áldozattá válnak. Léteznek azonban külföldi gyakorlatok, programok az iskolás gyermekek áldozattá válásának megelőzésére.

Mit jelent az, ha mások bántalmazása miatt valakinek nincs bűntudata?

– Azt jelenti, hogy aki rossz bánásmódot szenvedett el, az feljogosítva érzi magát, hogy a következő generációkban továbbadja azt, esetleg ártatlanokat bántson.

A családterápiában az a szép, hogy képes egyszerre a bántalmazó és az elszenvedő közös munkájával, együttműködésével kapcsolati változást elérni. Azonban hangsúlyozandó, hogy a munka fontos feltétele az erőszak teljes beszüntetése. A családterápiának van jogosultsága az erőszak, bántalmazás kezelésében, mert fontos a családtagok felelősségvállalása, a lélektani kölcsönösség feltárása, hiszen mindegyik félnek megvan a maga szerepe a konfliktus kialakulásában, de felelőssége annak van, aki bántalmaz. Tehát a siker elengedhetetlen feltétele, hogy az érintettek:

– abbahagyják a konkrét erőszakot, hiszen ez egy választott viselkedés,

– átélik, elismerik a múltbéli igazságtalanságot,

– átélik az igazságtalansággal kapcsolatos érzéseiket,

– hagyják, hogy a terápia során családtagjaik is lássák a bennük játszódó folyamatot,

– korábbi erőszakot okozó személyhez kapcsolódó pozitív élményeket keresnek, hogy ezzel megtalálják a kapott jó élményt is, mert ez fontos, hogy a szülők adni tudjanak gyermekeiknek.

Olvasson tovább: