Kereső toggle

A nyelvek átalakulása

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Technika, politika, oktatás, üzleti élet. Csak egy pár terület, amelyek folyamatos változásnak vannak kitéve. De mi a helyzet a nyelvekkel? Milyen nyelven beszélünk mondjuk 100-110 év múlva? Megmaradhat az angol vezető szerepe a nyelvek között, vagy esetleg más veszi át a helyét?

Mit fog a világ beszélni 2115-ben?

Szakemberek véleménye szerint az elkövetkezendő 100 évben kevesebb, de egyszerűbb szerkezetekkel bíró nyelv lesz, mint ma. Azok a feltételezések, illetve félelmek, hogy az angol nyelv lesz a jövőben az egyetlen egységesen beszélt nyelv, mondhatni eléggé elhamarkodott kijelentés lenne. Az angol nyelv népszerűsége ugyan töretlen az élet számos területén, de továbbra is az a forgatókönyv jósolható a jövőre nézve, hogy az emberek elsődlegesen a saját lakókörnyezetükben használatos nyelvet fogják használni.

Mindazonáltal valószínűleg sokkal kevesebb nyelv marad majd fent, illetve a nyelvek feltételezhetően kevésbé lesznek nyelvtanilag és stilisztikailag bonyolultak, mint manapság. Előreláthatólag a ma beszélt mintegy 6000 nyelvből nagy eséllyel körülbelül 600 fog fennmaradni, mivel a jövőbeli városiasodás és esetleges népességszám-növekedés fel fogja gyorsítani a kisebb nyelvcsoportok és nyelvek megszűnését. A kisebb, „veszélyeztetett” nyelvek úgy képesek majd csak fennmaradni, ha az adott népcsoporthoz tartozó gyermekeket azon a nyelven nevelik és szocializálják.

A nyelvek kialakulása és modernizálása szempontjából három fő hullám különböztethető meg. Az első hullám a technológiarobbanás nyomán bekövetkezett hirtelen és nagyszámú népességvándorlás. Második hullámnak az Afrikából származó tömeges rabszolgaszállítmányokkal Amerikába került emberek által kialakított új nyelvek (kreol nyelvek) születése tekinthető. Harmadikként pedig a bevándorlók azon szokása említhető, ami alapján ők sajátos dialektusok és szokásrendszerek kialakításával használják annak az adott országnak a nyelvét, ahová bevándoroltak.

Az UNESCO becslése szerint a század végére a világon található nyelvek fele el fog tűnni, és ez a tömeges „kihalás” egyaránt fogja érinteni az Egyesült Államok nyugati partját, Ausztráliát, a Szaharától délre fekvő területeket és Délkelet-Ázsiát.

Nincs is „helyes” angol?

Manapság állandónak és mondhatni már örökös témának tekinthető a megállapítás, miszerint az angol nyelv „tisztasága” veszendőben van, az újabb és újabb generációk tagjai annak ellenére, hogy számtalan nyelvtanulási felülettel és lehetőséggel találkoznak, nem tudják magukat nyelvtanilag helyes mondatokban kifejezni, amit mellesleg a média által folyamatosan reklámozott helytelen nyelvhasználat is erősít. Kisgyermekkorban mindenkinek megvan a belső hajlama arra, hogy a nyelvtani szabályokat és azok alkalmazását tudatos erőfeszítések nélkül tudja elsajátítani, de emberi mivoltunknál fogva a tanulási folyamat mindannyiunk esetében hibák sorozatán keresztül megy végbe. A nyelvtani szabályok folyamatos változását a gyakorlatban tulajdonképpen az a folyamat alakítja, amelynek során bizonyos „tévedésekből” (általában azok gyakorisága miatt) szabály lesz. A mai nyelvtanítás egyik legnagyobb és talán legfontosabb feladata, hogy az embereket megtanítsuk arra is, hogyan szólítsanak meg különböző társadalmi csoportokat különböző helyzetekben.

 

Az angol jövője

Interjú Kiss Tiborral, a nyíregyházi ILS Nyelviskola képzési igazgatójával
Fennmaradhat-e a következő évtizedekben az angol nyelv vezető szerepe?
– Az angol nyelvnek mára két előnye van az összes egyéb nyelvvel szemben: egyrészt nagyon elterjedt, nemcsak földrajzi szempontból, hanem a különböző tudományok területein is. Másrészt, anélkül, hogy tisztán látnám egyéb nyelvek tanulhatóságát, a tanulás elején a legkönnyebben tanulható nyelvek közé tartozik. És ha már valaki egy kicsit belerázódik a tanulásába, akkor van arra esély, hogy ki is tart e nyelv mellett, hiszen egy nagyon elterjedt kommunikációs eszközt tudhat a magáénak.
Hány éven belül zárkózhatnak fel más nyelvek az angol mögé?
– Nem hiszem, hogy elterjedtségben bármelyik nyelv világviszonylatban meg tudja közelíteni az angolt. Arra számítok, hogy az angol vezető szerepe erősödni fog az egyéb nyelvekhez képest.
Mi tudja segíteni és megvédeni az angol prioritását?
– Nemcsak a fentebb említett körülmények erősítik az angol nyelv elterjedését, hanem az a tény is, hogy az angol nyelv tanítására fejlődött ki a leggazdagabb nyelvtanítási eszközrendszer. Mára addig jutottunk, hogy más nyelvek tanításához a tanárok – ha tudják – az angol nyelv tanításának az eszközrendszerét veszik kölcsön.
Hogyan látja az angoltanulás jövőjét?
– Minden bizonnyal a e-learning és az appok által nyújtott lehetőségek bővülni fognak, de az élő kommunikációt, a nyelvórákat nem látom letűnő úri passziónak.
Milyen veszélyeket és új lehetőségeket lát az angol nyelv tanulásában?
– A lehetőségek keretét az internet és az elektronika, az okostelefonok adják. Talán az egyre intelligensebb fordítóprogramok jelenthetnek félelmet az angoltanulással kapcsolatban.

Olvasson tovább: