Kereső toggle

Minőségfejlesztés az oktatásban

Központi vezérlés helyett menedzselés

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Június 15-én került sor az ELTE Kongresszusi Központjában az első Országos Minőségfejlesztési
Konferenciára és Vásárra. A rendezvény az oktatási rendszer piaci szemlélet? átalakításához
kívánt segítséget nyújtani.

Az esemény aktualitását a közoktatási törvény napokban a parlament elé kerülő módosítása
adja, melynek fő irányelve a minőségközpontú oktatás megteremtése Magyarországon.

Pokorni Zoltán oktatási miniszter nyitóbeszédében többek közt elmondta, hogy a
mostani törvénymódosítás három fontos elemet tartalmaz. Az első a kerettantervek
bevezetése azzal a deklarált céllal, hogy a tanterv úgymond ne legyen helyi alku tárgya,
hanem az oktatásnak országosan egységes, összemérhető színvonalat biztosítson. A második
az értékelés-mérés, azaz a minőségbiztosítási rendszer kidolgozása. A harmadik
elem pedig az oktatás finanszírozásának átalakítása. A központi költségvetés és
az önkormányzati támogatás kétharmad-egyharmados arányát 80-20 százalékra változtatják.

Mindez alapvetően centralizációs törekvésnek tűnik az átláthatóság és az ellenőrizhetőség
jegyében. Pokorni mindazonáltal hangsúlyozta, hogy semmiképp sem akarnak a kommunista
érából visszaköszönő, ideológiai típusú kontrollt ráültetni az iskolákra. A
szeptembertől felálló Országos Közoktatási Értékelési Vizsgaközpont koordinálni
fogja a minőségfejlesztési feladatokat, ellenőrzi, hogy az oktatási intézmények
eleget tesznek-e a törvényi előírásoknak és a szakmai paramétereknek. Emellett még
az alapműveltségi és az érettségi vizsga szervezésében is közreműködik.

Egy a Gallup Intézet által áprilisban készített felmérés szerint a pedagógusok
nyolcvan százaléka támogatná egy korszer?bb értékelési, mérési, tanácsadási és
fejlesztési rendszer bevezetését. A pedagógusok egyetértenek azzal a megállapítással,
hogy a szakmai ellenőrzés hiánya negatívan befolyásolja intézményük presztízsét.

A magyar oktatási rendszer azonban szerkezetét tekintve alaposan átformálódott. Az önkormányzati
iskolák mellett számos alapítványi és egyházi intézmény is színesíti a palettát.
Ennek a heterogén és decentralizált intézményrendszernek a minőségbiztosítása ma
már csak piacgazdasági szemlélettel, a kereslet-kínálat alapján jöhet létre.

Ez a vásárral egybekötött konferencia is abban kívánt segítséget nyújtani a pedagógusoknak,
hogy a különböző – leginkább gazdasági – területeken kipróbált minőségbiztosítási
modellekkel, irányzatokkal megismerkedjenek, és valóban vásárszerűen válogathassanak
a kínálkozó lehetőségek közül.

Persze ami működik mondjuk Hollandiában, nem biztos, hogy az eltérő magyar viszonyok
közt is sikeres lesz. Az Oktatási Minisztérium ezért 1,5 milliárd forinttal támogatja
a különböző módszerek kipróbálásának kísérleteit. A miniszter úgy véli, hogy
2-3 évi próbaidő után az országos tapasztalatok összegzéseképpen kialakítható
lenne egy hazai feltételeknek megfelelő minőségfejlesztési modell.

Pokorni hangsúlyozta, hogy a jövőben csak akkor tudják az oktatást finanszírozni, ha
az eredményeket és a teljesítményt láthatóvá, számszerűvé tudják tenni. Kérdés,
hogy a tudásbeli értékek ugyanúgy mérhetők-e és latba vethetők-e, mint a buszgyártás
esetében.

Mindehhez szükséges az oktatás minőségéről alkotott fogalmak közelítése is. A
miniszter szerint ennek megítéléséhez nem csupán a felvételi statisztikákat vagy az
Országos Tanulmányi Verseny eredményeit kell figyelembe vennünk. Egy iskola valódi
minőségét az mutatja, hogy mit és mennyit tud hozzáadni a gyerekek teljesítményéhez.
Így például egy külvárosi intézményben – ahol sokan az alapoktatást sem tudják
elvégezni –, ha minden gyerek eljut a tisztes szakmatanulás lehetőségéig, az már
értéket jelent.

Az önkormányzatok életében is szükség van szemléletváltásra, hogy az oktatási
intézmények fenntartása ne érjen véget a puszta üzemeltetéssel, és létszámcsökkenés
esetén ne vonják ki a normatív támogatást az oktatásból, hanem fordítsák azt minőségfejlesztésre.
Az önkormányzatok anyagi kereteit ismerve kérdés, miképpen várható el tőlük ez a
hozzáállás, de erre már nem tért ki az expozé.

Olvasson tovább: