Kereső toggle

Karesz atya megáldott, sosem felejtem

Homoszexuális pedofil botrány a Pécsi Egyházmegyében

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Óriási kárt okoznak a pécsi katolikus egyházi botrányhoz hasonló esetek: a papok által elkövetett szexuális bűnök nemcsak a közvetlen áldozatokat, de teljes családokat tesznek tönkre, az ügyek és az eltussolásukra tett – többnyire sikeres – kísérletek pedig az egész kereszténység hitelét rombolják. Magyarországon még a világátlaghoz képest is alacsony szintű a felelősségvállalás kultúrája.

Homoszexuális pedofil botrány robbant a pécsi katolikus egyházmegyében: a hírek szerint Gál Károly atya (képünkön) szerelmi viszonyba keveredett gimnazista tanítványával. Az esetről a Szabad Pécs Facebook-oldalán adott hírt Babos Attila újságíró hétfőn délelőtt: „Már nem tagja a Pécsi Egyházmegye papságának az a korábban Kozármislenyben szolgáló pap, aki tiltott kapcsolat miatt adhatta vissza a reverendát.” A Szabad Pécs úgy tudja, a plébános hamvazószerdán kereste meg a pécsi megyéspüspököt, és „a papi hivatással össze nem egyeztethető kapcsolatot” vallott be, és emiatt már nem tagja a papságnak. „Információink szerint a plébánosnak egy Pécsett tanuló gimnazista fiúval volt viszonya” – írja a lap.

Néhány órával később a Pécsi Egyházmegye nevében Udvardy György megyéspüspök közleményt adott ki, amelyben közli: „Gál Károly atya, a Pécsi Egyházmegye papja súlyos erkölcsi okokra hivatkozva a papi szolgálatból való elbocsátását kérte évekkel ezelőtt történt események kapcsán, amelyek felvetik a fiatalkorú veszélyeztetésének alapos gyanúját. Önmagára vonatkozó bejelentését előzetes vizsgálat keretében kivizsgáltam, és őt az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően minden papi működés gyakorlásától azonnali hatállyal felfüggesztettem.”

A homályos megfogalmazás ellenére hamar kiderült, miről van szó: értesüléseink szerint a hívők és tanítványai körében népszerű „Karesz atya” évek óta viszonyt folytathatott gimnazista fiú tanítványával. Úgy tudjuk, nem egészen önként adta fel magát, hanem azt követően, hogy az érintett fiatal szülei feljelentést tettek a rendőrségen. Ezt az értesülést a rendőrség nem cáfolta, de a nyomozás érdekeire tekintettel semmilyen információt nem adott. Szerdán arról értesültünk, hogy újabb szülő tett rendőrségi feljelentést az ügyben – a rendőrség ezt sem kommentálta. Az „események” – a püspök közleményével ellentétben – nem évekkel ezelőtt történtek, hanem évekkel ezelőtt kezdődtek – állítólag hat évvel ezelőtt –, és a közelmúltig tartottak. Ami, ha igaz, azt jelentheti, hogy az érintett fiú a viszony kezdetén 12-13 éves lehetett.

A 42 éves „Karesz atya” Kozármislenyben szolgált mint plébános, emellett hittant is tanított Pécs egyik egyházi gimnáziumában. 2015-ben a város „Kozármislenyért érdemérem” kitüntetéssel jutalmazta a mind hívei, mind diákjai körében rendkívül népszerű klerikust.  

„Hálát adok Gál Karcsi atyáért, az első általam ismert sztrítör papért, aki ugyancsak szétosztja az életét a fiatalok között bármely városban, ahol éppen van” – írta a papról egyik híve még 2010-ben. B. Csaba pedig így fogalmazott: „Ezt nem tudom szavakba önteni. Egyszerűen csodálom őt. Isten tartsa meg nagyon sokáig, mert nagy szüksége van ennek az erkölcstelen világnak rá. Egyszer megáldott, sosem felejtem el.” Karesz atya rapszövegeket írt, sci-fi-rajongó, és laza: sokszor reverenda nélkül, hétköznapi ruhában járt, rendszeresen vett részt ifjúsági találkozókon.

A Hetek ugyanakkor úgy értesült, hogy egyházi körökben már szeminarista korától fogva tudott volt szexuális irányultsága, ezért is érthetetlen, miként szentelték pappá. A kozármislenyi katolikus hívők többsége mégis veszteségként éli meg távozását, – sokuk el sem hiszi, hogy igaz a gyanú. Az egyik városvezető viszont azt mondta, köztudott volt „Karesz atya irányultsága”.

Természetesen kerestük Gál Károlyt, de nem reagált. Udvardy püspök pedig azt írta, az ügy lezárásáig nem nyilatkoznak. Ezt követően telefonon sikerült elérni annak az egyházi gimnáziumnak az igazgatóját, ahol „Karesz atya” hittant oktatott. Az igazgató többszöri próbálkozásunk után is csak azt mondta, hogy semmilyen konkrét információja nincs az ügyről. Igaz, hogy beszélt „Karesz atyával”, amikor a pap bejelentette, hogy nem tanít tovább, azt azonban nem kérdezte meg tőle, mit követett el. Az igazgató azt a kérdést is hárította, hogy a hírekben említett gimnazista szerető az ő intézményének tanulója-e. Semmit nem tud a plébános áldozatáról – „ha van egyáltalán áldozat” – adott újabb értékelhetetlen választ. Érdekes módon azt viszont tudta, hogy az eset „öt-hat éve” történt. Végül azt kérte, cikkünkben ne jelenjen meg a gimnázium neve, se az, hogy ő ezt kérte. Válaszomra, miszerint ezt még átgondolom, az igazgató közölte, az én erkölcsi felelősségem, mit és hogyan írok. Arra a felvetésemre, hogy erkölcsi felelősség tekintetében a köreikben kirobbant – nem egyedi – pedofilgyanús botrány az elsődleges, az igazgató felháborodva közölte, hogy írjak, amit akarok, de jó, ha tudom, telefonbeszélgetésünket rögzítette. Ezek után felelősségről, korábbi jelzésekről, szóbeszédről már nem volt értelme kérdezni. Annyit azért sikerült megtudni, hogy Gál ebben a tanévben három osztály mintegy száz diákjának tanított hittant, és hogy a botrány kirobbanása óta mind a tanári kar, mind a diákok „várakozó állásponton” vannak.

A homályos püspöki nyilatkozat és az igazgató kitérő válaszai alapján kérdéses, kiderülhet-e, mi történt valójában. Évekkel ezelőtt Wildmann János teológus próbált hasonló eseteket feltárni Pécsett, ám mindig falakba ütközött (lásd keretes interjúnkat). Hasonlóképpen nem lett jogi következménye a két évvel ezelőtt ismertté vált pannonhalmi „pizsamás” esetnek, amikor – már az ügyek elévülése után – nyilvánosságra hozták egy ottani katolikus nevelőtanár viselt dolgait: kiderült, éveken át simogatta a rábízott fiú diákokat, nadrágjukba nyúlkált, együtt zuhanyoztak, „bűnös érintések történtek”. A szerzetes paptanár külföldre költözött, háborítatlanul éli világát.

Ferenc pápa szégyenkezik

„Halljuk meg a mi anyaegyházunk sírását és jajgatását is, aki nemcsak a legkisebb gyermekeinek okozott fájdalom láttán sír, hanem azért is, mert tud némely tagjának bűnéről is: ismeri a papok által szexuálisan kihasznált kiskorúak szenvedését, történetét és fájdalmát! Szégyenkezünk e bűn miatt. Mélyen fájlaljuk ezt, és bocsánatot kérünk. Osztozunk az áldozatok fájdalmában, és szomorúan sírunk a bűn felett. A történtek bűne felett, a segítségnyújtás elmulasztásának bűne felett, az eltussolás és a tagadás bűne felett, a hatalommal való visszaélés bűne felett. Világosan és becsületesen tegyük magunkévá a »zéró tolerancia« parancsát ezen a területen!”
(Ferenc pápa, 2017. január 2.)

Olvasson tovább: