Kereső toggle

Kilépek a Magyar Helsinki Bizottságból

Mészáros István László nyilatkozata

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A Magyar Helsinki Bizottság a kvótanépszavazás meghekkelésére hívta fel a választókat: érvénytelen szavazatok leadásáért kampányol. Mint aki a korai időktől (a 90-es évek elejétől) a Bizottság tagja vagyok, és előtte részt vettem az ellenzéki Független Jogvédő Szolgálat munkájában is, ezt az akciót több szempontból is súlyosan aggályosnak, hitelrontónak és elfogadhatatlannak tartom:

1.) Megdöbbentő, hogy egy eredetileg a demokrácia értékei és az állampolgárok jogai mellett elkötelezett szervezet (amelyik anno úttörő szerepet vitt az emberi jogvédelem ethoszának meghonosításában) mára odáig jutott, hogy most a demokrácia egyik legfontosabb intézménye, a népszavazás ellen kampányol. Azon túl, hogy ez antidemokratikus, gyakorlatilag megkérdőjelezi a polgárok józan ítélőképességét is.

2.) Végzetes szereptévesztés, hogy egy elvileg független, civil jogvédő szervezet ezzel a kampánnyal a pártpolitika mezejére lépett. Innét már senki le nem mossa róla, hogy ténylegesen egy jól körülhatárolható politikai tábor szekerét tolja.

3.) Elfogadhatatlan, hogy ráadásul egy ilyen fajsúlyú állásfoglalásról a szervezet vezetése ki sem kérte a Bizottság tagságának a véleményét. A tagság feje fölötti döntéshozatal, mint eljárási mód (függetlenül a döntés érdemétől – bár természetesen azzal sem értek egyet) önmagában is antidemokratikus. Ez szintén aláássa a Bizottság demokratikus értékek melletti elvi elkötelezettségének hitelét.

Demokrata vagyok, tehát nem szeretem, ha megkérdezésem nélkül döntenek, majd utána hivatkozási pontként használnak föl. Ezért negyed évszázados tagsági viszonyomat megszüntetve kilépek a Magyar Helsinki Bizottságból. Ezt természetesen anélkül teszem, hogy elvitatnám a Bizottság múltbeli érdemeit.

A Helsinki Bizottság mostani döntését nem csupán antidemokratikusnak tartom, de tartalmilag sem értek vele egyet. Mivel demokrata vagyok, nem kérek abból, hogy akár kvóta-ügyben, akár később bármi másban külső hatalmi aktussal népünk szuverenitását akaratunk ellenére csökkentsék. Ezért október 2-án részt veszek, és nemmel szavazok a népszavazáson.

Ráadásul keresztény és magyar patrióta vagyok. Miközben fontosnak tartom a valódi menekültek emberi jogi szempontjainak érvényesítését és a velük való szolidaritást, az Európát sújtó migrációs krízist elsősorban biztonsági és nemzeti sorskérdésnek tartom.

Nekünk, magyaroknak és európaiaknak is jócskán vannak ebben a kihívásban védelemre szoruló emberi jogaink, továbbá jogunk nemzeti önazonosságunk, kultúránk, hagyományaink megőrzésére.

Ezért is részt veszek, és nemmel szavazok a népszavazáson.

Mészáros István László,

az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának korábbi (1990–1998) szabad demokrata alelnöke

Kőszeg Ferenc és Németh Sándor reakciója

Mészáros Istvánnak írott, a Helsinki Figyelő blogon megjelent válaszában Kőszeg Ferenc, a Magyar Helsinki Bizottság alapítója azt állította:
Mészáros István lépése „logikusan következik” a Hit Gyülekezete „politikai állásfoglalásából”. „A menekülők elleni uszítás nem politikai kérdés, sőt nem is csak emberi jogi kérdés. A háború elől menekülők védelme, túl a nemzetközi jogon, emberség kérdése. Akinek a számára ez nem kézenfekvő, annak valóban nincs helye a Helsinki Bizottságban” – írta Mészáros Istvánnak adott válaszában Kőszeg Ferenc.

A Magyar Helsinki Bizottság alapítójának adott viszontválaszában Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze a következőket írta:
„Kedves Feri,
Megütközéssel olvastam mai nyilatkozatodat. Eddig is tapasztaltam, hogy nem áll távol tőled az alaptalan vádaskodás, és sajnos most is azt látom, hogy visszaesőként újra hitesezni kezdtél. Visszautasítom azt, hogy volt tagtársatok, Mészáros István kilépőnyilatkozatában megfogalmazott kritikákra az érdemi válasz helyett a Hit Gyülekezetét emeled céltáblaként magad elé. Ezeket a vitákat a Helsinki Bizottságnak a saját tagságával kell lefolytatnia. Jobb lenne, ha őket kérdeznétek meg, mielőtt nyilatkozatokat és nyílt leveleket adtok ki.
Feri, nem uszítunk a menekülők ellen, ezt te is jól tudod, mégis ezzel vádolsz minket. Keresztényként tudjuk, mi a feladatunk a rászorultakkal, az üldözöttekkel, a menekülőkkel, és ezt a feladatot tesszük is. Nem állami pénzből, hanem a hívők áldozatvállalásából, nem a médiafelületet keresve, hanem meggyőződésből és szívből.
De az első perctől fogva elmondtuk, hogy rossz döntések sorozatának tartjuk mindazt, ami az elmúlt időszak bevándorlási hullámához vezetett. Ezeket a rossz döntéseket nem Budapesten, hanem elsősorban Brüsszelben és Berlinben hozták. Az ottani vezetők hamis helyzetértékelése és felelőtlensége miatt tört be olyan ellenőrizetlen tömeg Magyarországra, akik között – ma már tudjuk – véres kezű gyilkosok és terrorsegédeik is voltak.
Több száz ember tragikus halála ellenére a brüszszeli és berlini vezetők semmit nem tanultak az elmúlt egy évből. Újra az itt élők emberi jogait és demokratikus véleményét semmibe véve akarják rákényszeríteni diktátumaikat Magyarországra és más nemzetekre.
Ezért nem tartjuk sem feleslegesnek, sem jogtalannak a népszavazást, és arra kérünk minden felelősen gondolkodó hívő és nem hívő honfitársunkat, hogy menjen el, és szavazzon nemmel október másodikán.
A köztünk lévő véleménykülönbségek ellenére életművedet és személyedet változatlanul nagyra becsülve, tisztelettel, Németh Sándor”

Olvasson tovább: