Kereső toggle

Biblia az osztályban

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Eddig mindössze három-négy egyház kezdte el szervező munkáját a szeptember 1-től minden állami iskolában megkezdődő hittanoktatásra, és úgy tűnik, az iskolák is teherként élik meg az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és szervezést - főleg, hogy a vonatkozó miniszteri rendelet a beiratkozás előtti utolsó pillanatban jelent meg. Pedig a változás első körben közel kétezer általános iskolát és mintegy 160 ezer diákot érint majd, a döntés pedig a szülők kezében van.

A köznevelési törvény értelmében szeptember 1-től minden államilag fenntartott iskolában kötelezővé válik az erkölcstanoktatás. A szülők ehelyett választhatják a 27 bejegyzett egyház bármelyikének hit- és erkölcstan oktatását – amennyiben az érintett egyház delegálni tud szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkező hittanoktatót az adott iskolába. A változás egyelőre csak a következő tanév első és ötödik osztályosait érinti, de a jövőben felmenő rendszerben minden általános iskolai évfolyamon bevezetik az erkölcstant, illetve a helyette választható, egyházi oktatású hit- és erkölcstan tárgyat. 

Az illetékes tárca nem könnyítette meg az ügyben sem az iskolák, sem az egyházak munkáját: a beiratkozások előtti utolsó pillanatban, múlt héten pénteken jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának hitoktatást szabályzó rendelet kiegészítése. Ez a jogszabály határozza meg az egyházak és az iskolák feladatait a hittanoktatást, az azzal kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szülői jelentkezéseket illetően. A csúszás érdekes helyzeteket eredményezett, ugyanis a rendelet szerint az iskolaigazgatóknak egy március 1. és 14. közötti időpontot kell(ett volna) kijelölniük az egyházak számára a hittanoktatással kapcsolatos tájékoztatásra, és a dátumról az érintett felekezeteket minimum tíz nappal korábban értesítenie kell(ett volna). Ezt követően március 16. és 31. között az iskolának nyilvánosságra kell hoznia – internetes oldalán, faliújságon – a hitoktatást vállaló egyházak listáját. A március 22-én megjelent rendeletet így az iskolák eleve nem tudják maradéktalanul betartani.

Hogy ez milyen gyakorlati problémákat okoz, azt jól jelzi, hogy – a Hetek értesülései szerint – a tankerületi igazgatóknak kiküldött központi eljárásrend értelmében a beiratkozásig lehetőséget kell biztosítani az egyházaknak, hogy a szülőket tájékoztassák. Ám a tavaszi szünet miatt erre gyakorlatilag egy-két napjuk maradt az iskoláknak, illetve a felekezeteknek, ugyanis a beiratkozásra április 8-9-én kerül sor. Ez azért is problémás, mert a megalapozott választáshoz a szülőknek mindenképpen meg kell ismerniük a kínálatot: a szintén központilag kiadott adminisztrációs űrlapon ugyanis nem lesznek felsorolva a választható egyházak, a szülőknek a pontozott vonalra maguknak kell beírniuk az általuk preferált felekezet nevét (amennyiben semmit nem írnak be, úgy erkölcstanoktatásban vesz részt a gyermekük). A tájékozódást segítheti ugyanakkor, hogy az érintett egyházak képviselői a beiratkozás során is jelen lehetnek, és tájékoztatást adhatnak a szülők számára. Valamivel könnyebb helyzetben vannak a leendő ötödikes diákok szülei, nekik ugyanis május 20-ig kell a döntést meghozniuk.

A Hetek információi szerint eddig mindössze három-négy egyház élt országos szinten az új lehetőséggel, és kevés olyan iskola van, ahol négynél több felekezet jelezte hittanoktatási igényét. A történelminek nevezett egyházak mellett a Hit Gyülekezete az egyetlen, amely országos lefedettséggel tudja biztosítani a hit- és erkölcsoktatást. Mint Papp László, az egyház témáért felelős koordinátora elmondta, hitoktatóik a legnagyobb magyarországi hittudományi intézményben, a Szent Pál Akadémián szerezték meg a diplomájukat. A gyülekezet kiterjedt közoktatási tevékenységet folytat, Budapesten és négy megyeszékhelyen működtet általános iskolát – az ott szerzett tapasztalatokat az állami intézményekben is sikerrel tudják majd hasznosítani. „Célunk, hogy a Bibliát megismerjék és megszeressék a gyerekek, és az abban szereplő hősök példaképként szolgáljanak a számukra, történeteikből erkölcsi és életvezetési tanácsokat meríthessenek egész életükben.

Azt gondoljuk, hogy ez a fajta megközelítés az oktatásban és a médiában is hiánycikk ma Magyarországon” – fogalmazott Papp László. Hozzátette: az alsó tagozatban mindezt bibliai képeskönyvek, játékok, rajzfilmek megtekintése, és a bibliai történetek színdarabszerű megjelenítése, órai beszélgetések révén igyekeznek megvalósítani. Felsőben pedig egy, a teljes Szentírást hitelesen átfogó képregénysorozat tankönyvként való használatával ismételik meg ugyanezt magasabb szinten. A koordinátor megjegyezte, szeretnék, hogy a lehetőséggel minél több szülő találkozzon, és számítanak azok érdeklődésére is, akik nem elkötelezettek egyik vagy másik felekezet iránt, ám gyermeküket bibliai szellemben kívánják nevelni. A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében hozták létre a www.hiteserkolcstan.hu honlapot is.

Olvasson tovább: