Kereső toggle

Gyula lett Viktorból

A választási törvényt buherálják

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Két, bevezetése esetén a 2014-es választások kimenetelére komoly hatást gyakorló intézkedésről vitáznak a Fidesz vezérkarában. Több fideszes vezető a választáson való voksolás előfeltételéül szabná az előzetes regisztrációt. Emellett Orbán Viktor megszüntetné a pártok állami támogatását.

Az Ipsos közvélemény-kutató intézet legfrissebb adatai szerint a Fidesz támogatói köre már csak 1,3 millió embert jelent, míg az az MSZP őrzi az egymilliós táborát. Az Ipsos elemzése azt vélelmezi, hogy a Fidesz már elérte a támogatói erózió alját, ennél lejjebb talán nem megy, ekkora lehet a Fidesz mindenre elszánt törzsbázisa. A csökkenés miatt májusban a biztos pártválasztók között a Fidesz és az MSZP közötti különbség tíz százalék alá esett. A gigantikus létszámú bizonytalanok miatt minden szakértő óvatosságra int az eredményekből való egyszerű következtetések levonásával kapcsolatban, különösen azért, mert bár 1,4 millióan fordultak el a Fidesztől, az ellenzéki pártok nem tudták jelentősen gyarapítani a támogatóik számát. Ráadásul a legelutasítottabb párt továbbra is az MSZP, nekik a legnehezebb a törzsbázishoz „újakat" szerezni.

Ha a 2014-es választáson ez az arány maradna, akkor az új választási törvény esetében a Fidesz újra simán és jelentős többséggel rendelkezne az új összetételű parlamentben. Az új választási törvény ugyanis továbbra is a győztest jutalmazza, egyes szakértői vélemények szerint még jobban, mint a 2010-ig érvényben levő szabályozás.

A választási hajlandóságon azonban minden esetben az utolsó hónapok heves hangvételű kampányai szoktak változtatni. A Fidesz vezérkarából kiszivárgó hírek szerint az elmúlt 20 év gyakorlatán éppen a most forgó témák változtatnának. Egyrészt Orbán Viktor ötlete, miszerint a gazdasági válságra való tekintettel szüntessék meg a pártok - évi 3 milliárd forintos - állami támogatását, az ellenzéki pártok kampánybüdzséjére mérne csapást. Igaz, a téma eddigi felelőse, Lázár János frakcióvezető, leendő miniszterelnökségi államtitkár ezzel nyilvánosan nem értett egyet. Lázár nem is tehetne nagyon mást, mert tavaly még arról beszélt, hogy szerinte emelni kellene a pártok támogatását, mert irreálisan alacsony pénzből működtetik a politikai elitet.

A másik vitatott elképzelés pedig jóval a választások előtti regisztrációhoz kötné a voksoláson való részvétel lehetőségét. A Népszabadságnak egy fideszes vezető ezt azzal indokolta, hogy csak azok járulnának az urnákhoz, akik józan, tudatos megfontolások alapján voksolnak a nemzet jövőjére, és nem a választási kampány finisében az ellenfelet démonizáló, lebutított kampányszövegekre vevő vadbarmok.

Egy fideszes országgyűlési képviselő a Heteknek a felvetésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy nem is érti, miért került elő a regisztrációs kérdés, mert csak szeptember környékén kell döntenie a Fidesznek, hogy akarja-e ezt a nyugati demokráciákban is alkalmazott technikai elemet beilleszteni a választási szabályokba. Forrásunk egyébként nem örülne ennek, mert véleménye szerint inkább a kispártoknak kedvezne, nem a nagy támogató bázissal rendelkező, ezért nehezebben mobilizálható Fidesznek. A pártok finanszírozásának megvonása kapcsán pedig azt a választ kaptuk, hogy szerinte Orbán Viktor egész egyszerűen Horn Gyulát játszik, népszerű dolgot akart mondani, hiszen mindenki utálja a politikai osztályt. Ha nem is lesz a döntésből semmi, akkor is az marad meg az emberek tudatában, hogy milyen „jó fej" Orbán Viktor. „Az ilyen, a kisemberek szimpátiájára hajtó kommunikáció mestere volt Horn Gyula" - indokolta a párhuzamot forrásunk. (Horn Gyula egyébként elérte, hogy közel 10 százalékos mértékben csökkentsék a pártok támogatását.)

Karácsony Gergely, az LMP politikusa, civilben választási szakértő a Heteknek elmondta,  valójában senki sem tudja, hogy az előzetes regisztráció a gyakorlati alkalmazás során 2014-ben melyik pártnak kedvezne. Karácsony abban azonban biztos, hogy a Fidesz azért „buherálja" a választás szabályait, mert azt reméli, hogy előnyösebb helyzetet teremthetnek újbóli választási győzelmükhöz. „Talán úgy vélhetik, hogy a regisztrációval a legnagyobb szervezetséggel és pénzzel rendelkező Fidesz a bázisát jobban tudja mozgósítani, mint a gyenge szervezettséggel, minimális tőkével rendelkező protestpártok. Ha igazak a sajtóhírek az előzetes regisztrációról, illetve a párttámogatás csökkentéséről, akkor még az MSZP »élheti« túl ezt a logisztikai feladványt" - vélekedett az LMP-s politikus, aki személy szerint úgy érzi, hogy az LMP esélyeit csökkentené egy ilyen szabályozás bevezetése.

Karácsony arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen ezen a héten jár Magyarországon a Velencei Bizottság szakértő csoportja, hogy tanulmányozza a választási reformmal kapcsolatos dilemmákat. Bár Európában van vagy volt példa az előzetes regisztrációra, azok nagyban eltértek a Fidesz által tervezettektől. Hisz Angliában még a választás előtti napokban is van lehetőség a regisztrációra, Franciaországban pedig éppen megszüntették ezt a technikai szabályt. „A Fidesz által tervezett intézkedés láthatóan a választási eredményekre is hatást kíván gyakorolni, míg az említett országokban adminisztratív jellegűek voltak e szabályok" - tette hozzá a politikus.

László Róbert, a Political Capital elemzője szerint már a közvélemény-kutatások alapján egyértelműen látható a Fidesz eróziója, és szerinte ez pánikot okozhat a párt vezetésében. A Fidesz lépései, a választói körzetek inkább a jobboldalnak kedvező átalakítása, az előzetes regisztráció lehetősége vagy a pártok költségvetésének megkurtítása azt a célt szolgálhatja, hogy előnyökhöz jussanak 2014-ben.

KinekŰkedvezŰaŰregisztráció?

Az elzetes regisztráció bevezetése korántsem tekinthet biztosnak, mégis részletesen foglalkozunk vele, mivel elfogadása esetén ez lehet a választást leginkább befolyásoló változtatás a magyar választási rendszerben – fogalmaz a Political Capital választási törvényrl szóló, Félúton a választási törvény címŐ tanulmánya.  
A választópolgárok lajstromozása minden választási rendszerben a választási csalások megelzését, a választás tisztaságának megrzését szolgálja, ezáltal ugyanis megakadályozható, hogy ugyanazon személy esetleg több helyen is szavazzon. A választásra jogosultak listájának elkészítése két metódus szerint történhet: a passzív rendszerben a választópolgár aktív részvétele nélkül összeállított névjegyzék segítségével, az ún. aktív rendszerben pedig a választópolgár elzetes regisztrációja révén.
2011 októberében elsként az Index tudósított arról, hogy a Fideszben felmerült a változtatás lehetsége. Eszerint az eddig automatikusan összeállított névjegyzék helyett a szavazóknak maguknak kellene regisztrálniuk a választás eltt, akár hónapokkal elre jelezve részvételi szándékukat. Az elzetes regisztráció bevezetésének szándékát hivatalosan nem ersítették meg, de nem is cáfolták. A legfbb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy lehet-e a tervezett változtatásnak szakmai indoka, vagy tisztán pártpolitikai érdek és számítás áll az ötlet mögött.
Ahogy a választási rendszer új elemeinek többségérl, az elzetes regisztráció intézményérl is kijelenthet, hogy annak bevezetése önmagában nem lenne antidemokratikus lépés. Amiatt viszont, hogy fejlett demokráciákban – például Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban – is létezik ilyen mechanizmus, meghonosítása nem válik feltétlenül indokolttá Magyarország esetében.
A politikai rendszer és azon belül a választási rendszer átalakításáról szóló eddigi diskurzusban a Fidesz általában nem rendszerszintŐ problémák kapcsán felmerül kritikákra adott választ, hanem a részletkérdésekre fókuszálva technikai jellegŐnek tüntetett fel minden változtatást. Mindezzel a kormányoldal szakmailag megalapozottnak állítja be saját álláspontját, hiszen – úgymond – a túl általános („tájékozatlanságon alapuló”) kritikákkal szemben a „technikai” részletekrl beszél. Csakhogy épp ezzel válik az érvelése tisztán politikaivá, mivel ez a kommunikáció kizárólag azt szolgálja, hogy a rendszerszintŐ változtatásokról elterelje a figyelmet. ValószínŐsíthet, hogy a választási eljárásról szóló törvény kapcsán a kormánypárt ugyanezt fogja tenni, st nehezen érthet, eljárási kérdésekrl lévén szó, ezt még könnyebb lesz elfogadtatni a nyilvánossággal.
Márpedig az eljárási szabályok kapcsán dönt jelentségŐ, a politikai szereplk lehetségeit alapveten befolyásoló kérdésekrl van szó – az elzetes regisztráció is egy ezek közül, annak révén ugyanis választók tömegei eshetnek el a szavazás lehetségétl. Az elzetes regisztráció más demokráciákban való mŐködése tehát nem szakmai indok, csupán egy külföldi példára való üres hivatkozás.
Túl azon, hogy Magyarországon az elzetes regisztrációnak nincs elzménye az elmúlt húsz évben, olyan eddigi, számottev problémát okozó hiányosságokról sem lehet beszélni, amelyek kapcsán szakmailag indokolható lenne egy ilyen intézkedés. A magyarországi népességnyilvántartási rendszerrel szemben a korábbi választások során nem merültek fel komolyan vehet kritikák. Elvétve tudunk csak olyan esetekrl, amikor a választók indokolatlanul maradtak le a névjegyzékrl.
A kiszivárgott tervek túlságosan korán – a választás eltt három hónappal – lezáruló regisztrációról szólnak, ami nemzetközi összehasonlításban is példátlan intézkedés lenne. Az Egyesült Államokban végzett kutatások szerint a választási részvételt jelentsen befolyásolhatja, hogy mikor zárul le a regisztráció: minél közelebb van ez az idpont a választásokhoz, annál inkább mobilizálhatóak a választók. Jelenleg az Egyesült Államokban egyetlen állam sem kötelez a szavazás napjától távolabbi regisztrációt, a vonatkozó brit szabályokban pedig nincs határid szabva a regisztrációra, elméletileg tehát akár a szavazás napján is lehet regisztrálni. Az Egyesült Államokban az utóbbi húsz évben a legfontosabb, regisztrációs törvény az 1993-as NVRA (National Voter Registration Act) kötelezte az összes államot, hogy tegye lehetvé a választás napján történ regisztrációt, vagy indítson programot a nem regisztrált szavazók regisztrálására.
Az elzetes regisztrációról szóló javaslat támogatói azzal érvelnek, hogy a változtatás révén „a választáson a tudatos választók vennének részt, és kiszŐrhetek lennének azok a visszaélések, amikor egy jelölt a szavazás napján kis értékŐ ajándékokkal csábítva buszoztat el nem kötelezett választókat a szavazókörökbe”. Az elzetes regisztráció viszont aligha elzné meg a „buszoztatáson” alapuló visszaéléseket, legfeljebb a költségeit növelné meg. Ersen kérdéses továbbá, hogy az állampolgári tudatosság így lenne elsegíthet, hiszen ebbl a szempontból nem mellékes a politikai kultúra fejlettsége és a választók politikai részvételi hajlandósága. Márpedig Magyarországon éppen a politikától való elfordulás, a választói apátia jelent problémát. Ebben a környezetben pedig az elzetes regisztráció vélheten csak növelné a politikailag passzív állampolgárok arányát.

Olvasson tovább: