Kereső toggle

Tegnap tüntettem, ma elbocsátottak

– állítja Bálint Gergely volt szociális munkás

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál és munkaügyi bíróságon is meg kívánja támadni elbocsátását Bálint Gergely. Az LMP-s aktivistának azután mondtak fel a Máltai Szeretetszolgálatnál, hogy felszólalt egy Schmitt Pál lemondását követelő rendezvényen.

Mióta dolgozott a Máltai Szeretetszolgálatnál?

- Március elsejétől voltam utcai szociális munkás. A próbaidőmet töltöttem, és úgy tűnt, meg vannak elégedve a munkámmal. A tüntetés előtt - éppen azon a napon - a szolgálatvezetőm úgy rendelkezett, hogy kapjak kulcsot a szolgálati helyiségekhez, készüljön rólam fotó máltás egyenruhában, illetve az informatikusok generáljanak egy máltás e-mail címet a nevemre.

Tudták, hogy Ön LMP-tag?

- Amikor megpályáztam az állást, ezt nem közöltem, viszont kitöltöttem egy adatlapot, amiben leírtam, hogy társadalmi feladatot látok el - egy önkormányzati és egy felügyelőbizottságban -, továbbá a sajtóban is ismert volt már az arcom mint LMP-s aktivista. Azt is közöltem velük, hogy korábban önkéntesként segítettem A Város Mindenkié nevű csoport munkáját. Ebből tudhatták, hogy milyenek a politikai nézeteim, de ez eleinte nem volt téma.

A tüntetés előtti héten azonban egy értekezleten a szolgálatvezető a téli időszak teljesítményét értékelve megjegyezte: „Tudom, Gergely, hogy ez neked nem fog tetszeni, mivel A Város Mindenkié csoport tagja vagy, de el kell mondani, hogy ennek a csoportnak a tevékenységei és az LMP hazugságai beárnyékolják azt a teljesítményt, amit a Máltai Szeretetszolgálat letett az asztalra." Én csak annyit válaszoltam, hogy nem vagyok

A Város Mindenkié csoport tagja, mindössze kétszer segítettem nekik fénymásolópapírt cipelni.

Aztán jött a tüntetés...

- Számomra egyértelmű, hogy ha nem értek egyet valamivel, akkor a véleményemet szabadon kifejezhetem. Ezért felszólaltam a tüntetésen, de nem mint máltás szociális munkás, hanem mint magánember.

Mi történt másnap?

- Délután kettőre mentem dolgozni. Három körül szólt a szolgálatvezető, hogy van-e egy fél percem. Kimentünk az udvarra, ahol közölte: „Úgy döntöttünk, hogy nem maradhatsz tovább." Mondtam, hogy nem értem, miről van szó, talán a munkámmal kapcsolatban merült fel bármi kifogás? Bár próbaidő alatt nem kell indokolni az elbocsátást, mégis kértem, hogy árulja el az okot. Először azzal jött, hogy valószínűleg csoportdinamikai szempontból az együttműködésünk nem lehetett volna zökkenőmentes. Kérdeztem, hogy a szociális munka etikai kódexe szerint lehet-e az elbocsátás indoka, hogy egy munkatárs számára valamelyik kolléga nem annyira szimpatikus, mint a másik. Végül kimondta, hogy ilyen katolikus érzelmű munkahelyen az, hogy LMP-s telefonokat bonyolítok, az nem működik.

Mivel 20 hónapig nem volt főállásom, elég sok adósságom összegyűlt, ezért kértem, hogy hadd dolgozzak még két hónapot, ígérem, utána önként távozok. Azt felelte, ez nem lehetséges. A beszélgetés után odaléptem a számítógéphez, és megírtam a szociális munkások levelezőlistájára, hogy „tegnap tüntettem, ma kirúgtak". Ez érthető okokból nem tetszett a szolgálatvezetőmnek, aki kijelentette, a fennmaradó néhány napot sem kell ledolgoznom.

Valóban bonyolított munkaidőben LMP-s telefonokat?

- Igen, de amennyiben ez a társadalmi megbízatásomhoz kapcsolódik, azt a munkáltató nem kifogásolhatja. Egyébként pedig nem az volt a kifogás, hogy telefonálok, hanem, hogy LMP-s telefonokat bonyolítok egy ilyen katolikus szellemiségű helyen.

Hogyan tovább?

- Hétfőn bent voltam az országos központban, hogy a kilépőpapírjaimat átvegyem. Elém tettek egy megállapodást, amely szerint a felek kölcsönös megegyezéssel munkaviszonyukat megszüntetik. Ezt nem írtam alá, mert nem felel meg a valóságnak. Nagyon szerettem itt dolgozni, lelkesedéssel, élvezettel. Ha rajtam múlik, biztosan nem bontom fel a munkaviszonyomat.

Ezt követően a szeretetszolgálat vezetői bejelentkeztek a másnapi szolgálati munkaértekezletre, valamint már előre kiosztották az ügyemben megjelent sajtóanyagokat, mondván, hogy olvasgassák ezeket a kollégák, mert erről is szó lesz. A cél nyilván az, hogy a munkatársaimmal mondassák ki, hogy nem voltam alkalmas a munkára.

Jogi alapon is megtámadja a döntést?

- Jogvédő szervezetek megerősítettek abban, hogy egy munkavállaló alapvető jogaiban próbaidő alatt is ugyanazt a védelmet élvezi, mint az, akit határozatlan időre vettek fel. Emiatt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, valamint munkaügyi bírósághoz fordulok. Ráadásul a mai napig nem kaptam meg a munkaszerződésemet, nincs munkaköri leírásom, és nem részesültem munkavédelmi oktatásban sem, amiért pedig a Fővárosi Kormányhivatalnál törvényességi vizsgálatot kérve kezdeményezek eljárást.

Az ügyben megkerestük a Máltai Szeretetszolgálatot is, ahol azonban az ügy kényes jogi vonatkozásaira hivatkozva nem kívántak nyilatkozni. Informálisan úgy értesültünk, hogy a szervezet álláspontja az, hogy nem is tudtak arról, milyen politikai rendezvényen vett rész Bálint Gergely. Éppen ezért nem is emiatt bocsátották el - hanem azért, mert nem végezte jól a munkáját, és rendszeresen elkésett.

Nem is tudták?

Az ügyben megkerestük a Máltai Szeretetszolgálatot is, ahol azonban az ügy kényes jogi vonatkozásaira hivatkozva nem kívántak nyilatkozni. Informálisan úgy értesültünk, hogy a szervezet álláspontja az, hogy nem is tudtak arról, milyen politikai rendezvényen vett rész Bálint Gergely. Éppen ezért nem is emiatt bocsátották el – hanem azért, mert nem végezte jól
a munkáját, és rendszeresen elkésett.

Olvasson tovább: