Kereső toggle

Meleg pároknak nem adnának babát

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Továbbra is vita dúl a homoszexuális párok gyerekvállalási joga körül. A bulvármédia is élénk figyelemmel kíséri egyes hazai és külföldi celebek, így Elton John énekes vagy a Viva tévés Steiner Kristóf örökbefogadási kálváriáit. Mint ismeretes, Kristóf és párja nagy sajtónyilvánosság közepette Izraelbe utazott azért, hogy az ottani megengedőbb szabályozást kihasználva gyermeket fogadhassanak örökbe. A hazai jogalkotók szerint azonban ebben a kérdésben a gyermek érdeke előbbre való, mint a felnőttek jogegyenlőségi vitái.

„Hiába szavaznák meg a meleg élettársak örökbefogadási jogát a törvényalkotók, akkor sem lenne rá igény, sem az örökbeadók, sem a gyerekek szempontjából" - mondja Mórucz Lajosné, a Gólyahír Egyesület vezetője. Az egyesület nyílt örökbeadással foglalkozik, ami azt jelenti, hogy a kismama ismeri az örökbefogadó párt, akinek a javára lemond az újszülöttről. Miközben sok pszichológus véleménye szerint a hagyományos családok ma annyira rossz állapotban vannak, hogy erősen diszkrimináló a meleg párok gyereknevelési jogát elvitatni, a gólyahíres elnöknek kifejezetten pozitív tapasztalatai vannak a hagyományos házasságok állapotát illetően. A magyar átlaggal szemben a náluk érdeklődő párok között ritka a válás, a szülők felelősségteljesen ragaszkodnak a gyermekekhez. „Egy gyereknek család kell, legfőképpen összetartó apa és anya. Mi azért is házaspároknak segítjük az örökbefogadást, mert az életet adó anya minden esetben így szeretné. Tehát ő még egyedülállónak sem adná örökbe a babáját, hisz éppen amiatt került krízishelyzetbe, mert ő maga is egyedül van" - teszi hozzá Móruczné, aki több kismamát is megkérdezett már, hogy mit szólnának ahhoz, ha meleg pároknak adnák örökbe a gyermeküket. A válasz minden esetben elutasító volt. A Gólyahírnél háromszáznyolcvan házaspár van a várólistán, akik átlagosan három évet várnak az örökbefogadásra, vagyis folyamatos utánpótlás van - a vezetőnő szavaival élve - „nagyon jó állapotban lévő házaspárokból". Márpedig Móruczné szerint, amíg így áll a helyzet, nekik kell odaadni a gyermeket. Úgy véli: mindig a gyerek szempontja az elsődleges, és az ő jogaik nem tartoznak azonos kérdéskörbe a homoszexuálisok jogegyenlőségével.

„Amikor kerekasztal-beszélgetésekben a meleg szervezetek képviselői nekem szegezték a kérdést, hogy tőlünk miért nem kaphatnak babát a meleg párok, azt válaszoltam nekik: ha örökbe akarnak fogadni, csináljanak maguknak egy szervezetet, hirdessék meg magukat nyíltan, és nézzük meg, hány anya akarja nekik adni a gyermekét? Megígértem nekik, hogy ha nálunk jelentkezik olyan anya, aki melegeknek akarja odaadni a gyermekét, szólok nekik. De kilenc év alatt egyetlen ilyen esettel sem találkoztam. Kérdés, hogy milyen alapon várják el a melegek a heteroszexuális társadalomtól, hogy az köteles legyen nekik biztosítani gyermeket?" - kérdi Móruczné, aki szerint a különböző családformákat nem lehet egyenrangúsítani, már csak azért sem, mert gyermek csak különböző nemű emberek kapcsolatából jöhet létre.

A gyermekvédelmi („állami") gondozásban ma háromezer örökbefogadásra alkalmas házaspár vár gyermekre Magyarországon, miközben kétezer örökbe adható gyerek van. „Az örökbefogadás egy családpótló jogintézmény, ami arról szól, hogy az érintett gyermekeknek keresünk családot, nem pedig fordítva" - szögezte le lapunknak Dr. Katonáné dr. Pehr Erika, az SzMM Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának főosztályvezetője. Hangsúlyozta: a gyermeknek alapvető joga van arra, hogy teljes családban nevelkedjen, ellenben a gyermekhez való jog nem alapjog. Abban pedig mindmáig teljes szakmai egyetértés uralkodik, hogy a működőképes, hagyományos házasság képezi a legmegfelelőbb családot a gyermek fejlődése szempontjából.

Magyarországon a kérdés szeptemberben, az új Ptk. parlamenti szavazásakor merült fel élesen - egyelőre még csak az élettárs vér szerinti gyermekének örökbefogadása kapcsán. A szakértő szerint megalapozatlan a kérdés, mert a gyereket örökbe fogadni csak akkor lehetne, ha mindkét szülője lemondana róla, ráadásul érthetetlen, hogy miért kellene őt a vér szerinti apjától elszakítani. Mivel az elfogadott törvényjavaslat az örökbefogadást továbbra is csak házaspároknak és egyedülálló személyeknek engedélyezi, a hazai melegszervezetek a homoszexuálisokra vonatkozó bejegyzett élettársi viszony megalkotását mindössze kezdeti lépésként üdvözölték. Deklarációjuk szerint nem állnak meg a meleg párok teljes jogegyenlőségének kivívásáig, azaz a házasságkötési és gyermekvállalási jogaik megteremtéséig. Érvelésükben többek között az Európa Tanács (ET) örökbefogadási egyezményére, illetve a strasbourgi emberi jogi bíróság egyik döntésére hivatkoztak. A strasbourgi határozat szerint az Európai Emberi Jogok Egyezményét sértette az a franciaországi eset, amikor egy örökbefogadási kérelmet a kérelmező homoszexualitása miatt utasítottak el, mégpedig az „ellenkező nemű példakép hiányára" hivatkozva.

Katonáné szerint sem a gyermekek örökbefogadásáról szóló európai egyezmény, sem a gyerekek érdekeit elsődlegesnek tekintő gyerekjogi egyezmény nem támasztja alá a homoszexuális párok jogát a gyermekek örökbefogadására. „Az ET legutóbbi, 2008-ban elfogadott, örökbefogadásról szóló egyezménye értelmében a hagyományos házaspárokon és az egyedülálló személyeken kívül legfeljebb a különböző nemű élettársak fogadhatnak örökbe. Magyarországon a különnemű élettársak azért nem fogadhatnak gyereket örökbe, mert nálunk még kialakulóban van a tartós élettársi kapcsolat jogintézménye" - teszi hozzá a főosztályvezető.

Itt tart a világ 2009-ben

„Szakmailag azt tudom mondani, hogy a gyerek harmonikus fejlődése a leginkább olyan családban biztosított, ahol van egy apa meg egy anya, azaz egy hagyományos családmodellben. Nagyon jó, ha ráadásul harmonikus ez a család, de sajnos ez ma már szinte illúziónak számít, hiszen a házasságok ötven-hatvan százaléka felbomlik, és az egyszülős családokban nevelkedő gyerekek száma meredeken nő. A mai viszonyok között érthetetlennek tűnik számomra, miért pont a homoszexuális párok esetében vetik fel azt, hogy kell egy apa meg egy anya” – vélekedik Ranschburg Jenő pszichológus, aki szerint a gyerek fejlődése szempontjából a legnagyobb kockázata kimutathatóan az egyszülős családnak van.
A nemzetközi szakirodalomban csupán 1996-ban jelent meg olyan tanulmány, mely azt állította, hogy a homoszexuális szülők gyermeke nagyobb valószínűséggel válik maga is homoszexuálissá. Azóta megsokasodtak a gyereket nevelő meleg párokat vizsgáló kutatások, főleg Amerikában, amelyek sorra cáfolták az 1996-os megállapítást. „Eddigi tudásunk alapján valószínűsíthető, hogy a nemi identitás már a születéskor eldől” – fejtegeti a pszichológus, és megjegyzi: a szakma igen erőteljesen hajlik ma afelé, hogy egy gyerek személyiségfejlődése nem károsodik pusztán amiatt, ha homoszexuális családban nevelkedik.
A demográfusok véleményét, miszerint a hagyományos házasság intézményének alkotmányos védelmet kell biztosítani, mivel mindmáig ez a legtermékenyebb családforma, Ranschburg nem osztja. Szerinte jogi eszközökkel nem lehet a házasság intézményét fenntartani, inkább megfelelő körülményeket kellene teremteni ahhoz, hogy a felnövekvő generációk jobban preferálják a családalapítást.

Olvasson tovább: