Kereső toggle

Koronatanúk

Új honfoglalásra készül a mélymagyar szekta

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Április 20. és 22. között rendezték meg Novákfalván a Szent Korona Szolgálat
Tanítóinak Első Szerét. A szervezők szerinti cél: „a résztvevők felkészüljenek
arra, hogy minden magyar ember számára közvetítsék azt az önbecsülés- és
önazonosságtudat-kiteljesítő erőt, ami értelmi és érzelmi egységben ad tartalmat
annak az ősi jognak, ami alapján mindannyian a Szent Korona tagjai vagyunk”.

A helyszín Novákfalva, melyet egy hazai vállalkozó, Novák Tamás, saját
magáról nevezett el. „Szerencsés vagyok, mert megengedhettem magamnak azt a
luxust, hogy felépítsem ezt a magyarságtudatot erősíteni hivatott létesítményt”
– nyilatkozta az üzletember egy országos napilapnak. A Vas megyei üdülőfalu
valóban roskadozik a népi és vallási motívumoktól, Szűzanya-szobortól a
sámánházon át megtalálható itt minden, ami egy identitáskereső hazafit
megelégíthet. A bejáratnál a kapubálványok üdvözölnek bennünket, minden délután
öt órakor pedig Trianon emlékére – a békediktátum aláírásának időpontjában –
megszólal a trianoni emlékharang, amely két percig tartó zúgással idézi fel a
magyar történelem eme tragikus fejezetét. Egy keresztre feszített Nagy
Magyarország-térkép mellett maroknyi csoport hallgatja láthatóan nagy átéléssel
a szónokot. A fehér papi ruhába öltözött úr épp a Boldogasszonyhoz imádkozik.
„Ámen” – zúgja a főleg idősekből álló csoport, majd elindulnak a következő
„stáció” felé. A Kossuth téri tüntetők egyik vezéralakja, Halász József őszinte
szeretettel üdvözli azokat is, akik láthatóan nem az övéi közül valók.Halász József

„Tegnap ellátogattunk arra a helyre, ahol a Szent Koronát utoljára őrizték a
második világháború előtt, és hatalmas lelki élményben volt részünk, hiszen a
Szent Korona nem pusztán egy tárgy, hanem egyben közvetítő is Isten és a földi
halandók között” – meséli elégedetten, és kiegészítésül elmondja, hogy a
Szálasi-bunkert is bűn lett volna kihagyni Kőszegen. Egy terembe érve a Szent
Korona szolgálója példaként emeli ki egy érettségiző osztály tanárát, aki csak
azért ment táppénzre, hogy most itt lehessen, majd a már említett fehér ruhás
férfi – civilben szülész-nőgyógyász – az anyaság és az anyaistenség üzenetét
foglalta össze. A kissé ködös, hol keresztény, hol mitikus elemekben bővelkedő
monológ fő üzenete szerint a nőknek az életben három létszakaszuk van: kezdetben
a szűzmáriaság, majd az anyaság, legvégül pedig a boldogasszonyság. A banya szó
állítólag utóbbiból ered, és „csupán az ördög miatt van napjainkban negatív
értelme”.

Halász József kérdésünkre elmondta, hogy szerencséjükre a Szent Korona-tanba
minden vallás belefér. Példaként ifj. Hegedűs Lóránt református lelkészt említi,
aki nemrég nyugtatta meg őt, hogy a protestánsok is tisztelik a Szűzanyát, csak
éppen nem imádják. Amúgy a korona követőinek eltökélt szándéka, hogy 2054-re, az
egyházszakadás ezeréves évfordulójára megtörténjen a vallásegyesülés. „A
vallások megosztják az emberiséget. Ezért is van szükség arra, hogy egyesüljenek
a keresztény, az ősi magyar vagy akár a zsidó vallás követői, és egyetlen
ellenség legyen, a gyakorolt ateizmus, vagyis a globalizmus diktatúrájának
vallása” – szól a hadüzenet.

A mindeközben töretlenül zajló előadás szónoka éppen a „zsidók büntető Istenét”
állítja szembe az „Újszövetség szerető Istenével”, és hát adja magát a párhuzam:
a Szent Korona csakúgy, mint hajdan a frigyláda, isteni erőt közvetít. „Csakhogy
Szent Korona van, a frigyládát pedig még nem látta senki” – szól közbe az egyik
hallgató, aki szerint „a zsidó sokkal fiatalabb nép, mint mi”. Ráadásul
„önmagukat rekesztik ki a magyar társadalomból, hiszen többször kinyilvánították
már, nem akarnak hivatalos kisebbség lenni” – fejeli meg a hallottakat Halász
József, akinek – bevallása szerint – nagyon sok zsidó barátja van.

„Új honfoglalásra készülünk” – hangzik el a vezérszónok csatába hívó szava, és
valóban: az eddig templomi csöndhöz szokott üveges tekintetek gazdái
megelevenednek. A „koronatanúk” fontos feladatuknak tekintik az 1944 előtti
magyar alkotmányhoz való visszatérést. Éppen ezért egy ötvenkét oldalas
tanulmányt adtak ki, melyben részletesen kifejtik programjukat. A Szeretet, nem
Gyűlölet címet viselő kiadvány olyan alternatívát vázol fel, melynek lényege az
EU okozta „szenvedhetetlen iga” lerázása. A tan hirdetői az EU-ból történő
azonnali kilépést és a pártrendszer megszüntetését egyaránt szorgalmazzák. Ez
utóbbit a rendi országgyűlés váltaná fel, azaz nem a pártok jelölnék a
képviselőket, hanem a nép maga közül választana követeket. Halász József szerint
programjuk sikere nem kérdés, „ennek a rendezvénynek is pont ez volt a célja,
hogy minél több ember ismerje meg azokat a tényeket, melyet a hatalom
elhallgat”. Az agyonhallgatás, úgy tűnik, sikeres, hiszen az ország minden
tájáról összesen negyvenkilenc ember volt kíváncsi a képzésre. Ők mostantól a
civil életben adják majd tovább teljes tudásukat, mely a szervezők szerint „az
értelem és az érzelem egysége”. A Szent Korona nem kirekesztő tan, minden
népcsoport, minden nemzet ugyanúgy tagja lehet – vallják az egybegyűltek, és a
szónok ennek illusztrálására egy ősz hajú, kék szemű urat kezd el győzködni:
„Lehet, hogy te előző életedben kínai voltál vagy ír.”

A Szent Koronához egyébként imádkozni is lehet a Pannónia tv egyik jelenlévő
operatőre szerint, aki egyébként a távol maradt kamerás médiumok becsületét
mentette meg a rendezvényen. Végszó gyanánt Halász József arra kéri a sajtó
megjelent képviselőit, hogy segítsenek megindítani a párbeszédet a pártok és a
Szent Korona-tan követői között. „Ez az önök dolga” – búcsúzik az értelmi
szerző.Fotók: Cseszkó Tamás

Olvasson tovább: