Kereső toggle

Tiltakozik a Hit Gyülekezete

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az MTV 1-es csatornáján 1999. február 28-án sugárzott A Hét cím? műsor egy
egyházügyekről szóló riportot is bemutatott. A műsorblokk a vallási élet területén
fellelhető egyes visszásságokról szólva az egyházalapítás törvényi feltételei
szigorításának kérdését feszegette. A visszásságok között a szellemi-lelki életet
háttérbe szorító hatalom- és pénzcentrikusságot, a szülő-gyermek viszony megromlását,
a tanulmányok elhanyagolását, a hívőkkel szembeni szabadságkorlátozást, lelki
terrort, emberek lelkibeteggé válását említették. Mindezeknek képi eszközökkel is
nyomatékot adtak, így vágóképet láthattunk egy pszichiátriai osztály folyosójáról
és arról, ahogyan egy, a new-age mozgalom körébe tartozó amerikai csoport tagjai
lenge öltözékben önkívületi állapotban ordítoznak és vonaglanak. A műsor készítői
közvetlenül az utóbbi bejátszást követően ebbe a vizuális és szövegkörnyezetbe
szerkesztették be képi megjelenítéssel és névkiírással a Hit Gyülekezetét – a
műsorban egyetlenként a bejegyzett magyar egyházak közül. A keresztény gyülekezet
tevékenységének jellemzésére a szerkesztők elegendőnek látták egy (nagykorú)
gyermekével megromlott viszonyban élő – elfogulatlannak távolról sem tekinthető
– más vallású édesanya véleményének bemutatását.

A műsort követően a Hit Gyülekezete levélben tiltakozott a Magyar Televízió ügyvezető
elnökénél. Álláspontjuk szerint a műsor súlyosan elfogultan, a tényszerűség és
tárgyilagosság figyelmen kívül hagyásával tájékoztatott, s mindezt olyan képi és
szövegkörnyezet közé ékelve tette, ami önmagában is hamis színben tüntette fel a
nézők előtt egyházukat. A műsorban a megrágalmazott gyülekezet véleményét nem kérték
ki, ezért a Hit Gyülekezete helyreigazítást kért.

A felekezet jogi képviselője beadványában hangsúlyozza: egyházuk hivatalos kimutatások
szerint a negyedik legnagyobb társadalmi támogatottságú magyar felekezet, melynek
istentiszteletei nyilvánosak, tanítása, hitvallása, vallásgyakorlata pedig bárki által
megismerhető. A könny? egyházalapítást lehetővé tevő jelenlegi szabályozás a
Hit Gyülekezete társadalmi legitimációját nem kérdőjelezi meg, hiszen a gyülekezet
a jelenlegi szabályozást jóval megelőzően, még az 1970-es évek végén szerveződött.
Közismert, hogy a Hit Gyülekezete sikerrel rehabilitált több száz kábítószerfüggő
fiatalt, hozzásegítve őket tanulmányaik befejezéséhez, munkavállaláshoz, családalapításhoz
szükséges polgári életvitelbe történő beilleszkedéshez. Szociális hálózatán
keresztül kiterjedt karitatív tevékenységet folytat az elesettek megsegítésére
itthon és a szomszédos országokban élő magyar kisebbség körében egyaránt. Továbbá
részt vesz a magyar honvédség keretein belül működő tábori lelkészi szolgálat
ellátásában is. A Hit Gyülekezete elkötelezett híve a mindenfajta etnikai, faji és
vallási alapon történő diszkriminációtól mentes társadalomnak.

Olvasson tovább: