Kereső toggle

Általános egyházak

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az állam és egyház szétválasztása már megtörtént, jelenleg az
együttműködést kell szorosabbra vonni – nyilatkozta lapunknak Hámori József, a
nemzeti kulturális örökség minisztere. Hámori kifejtette: az egyházakra nemcsak a
hitélet szempontjából van nagy szükség, hanem általános kulturális, oktatási,
szociális tevékenységük is nélkülözhetetlen.

A miniszter szerint a fő feladat, hogy a kormány a jelenleg működő és
közfeladatot is ellátó egyházakat a támogatások révén szorosabban bevonja az
állami feladatok ellátásába. Mint elmondta: a kormányprogram szerinti egyházak
közötti differenciálás a finanszírozás tekintetében fog megjelenni. Egyrészről
minden egyháznak lehetősége van finanszírozásra az szja egy százalékának
odaítélése révén, másrészt a közfeledatokhoz való hozzájárulás arányában
részesülhet támogatásban bármely egyház. Azt is elmondta, hogy a "valódi
egyházak és a magukat egyházként megjelölő csoportok" szétválasztása a
hitéleti funkció alapján fog történni. Feltétel, hogy az egyház vallási
tevékenység végzésére is alkalmas legyen, és ne pusztán üzleti vállalkozásként
működjön. Ahol hiányzik a hitéleti funkció, természetesen működhetnek továbbra
is államilag elismert egyházként, ha a törvényben foglalt feltételeknek megfelelnek.
A jelenlegi törvényi feltételek változása Hámori szerint nem várható. A fontos
teendők között említette, hogy az Apostoli Szentszékkel kötött megállapodás után
a kormány a protestáns egyházakkal és a zsidó felekezettel is külön egyezményt
kössön.

Olvasson tovább: