Kereső toggle

Katolikus médiavezetők világi képzése

Túl minden határon

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

"A történelmi egyházak biztos alapon állnak ahhoz, hogy
a közszolgálati médián keresztül szerepet vállaljanak az
ifjúság erkölcsi és világnézeti nevelésében"– mondta
Juhász Judit, a Magyar Rádió Rt. alelnöke azon a hét elején
megrendezett háromnapos konferencián, amely – immáron
harmadszor – a határainkon túli katolikus
médiaközpont-vezetők továbbképzését tűzte ki célul.

A Magyar Rádió Rt., a katolikus érdekeltség? "Hogy a
fonál meg ne szakadjon" Alapítvány és a Praxis Kiadó az
Országos Lelkipásztori Intézetben médiatalálkozót rendezett
a határon túli médiaközpontok vezetői és munkatársai
részére. "A történelmi egyházak biztos alapon állnak egy
olyan médiaháló kialakításához, amely vallási gondolatot
és erkölcsi értékrendet közvetít" – hangoztatta Juhász
Judit, a közszolgálati rádió alelnöke. Lehet, hogy
munkatársaik még nem ismerik a műsorkészítést – mondta
–, de "ők nagyon pontosan tudják, hogy mit, miért és
kinek akarnak elmondani". Lukács László, a Magyar Katolikus
Püspöki Kar Sajtóirodájának igazgatója előadásában arra
hívta fel a figyelmet, hogy mivel "az evangéliumot minden
eszközzel hirdetni kell", ezért egyháza
"körömszakadtáig ragaszkodik a közszolgálatinak nevezett
médiumokban kijáró műsoridőhöz". Lukács
szerencsétlennek nevezte az 1990. évi vallás- és
lelkiismereti szabadságról szóló törvényt, mivel az a
tényleges egyházaknak kijáró privilégiumokkal ajándékozta
meg az új vallási csoportokat is. Szerinte csak a műsoridőn
jelenleg is osztozó felekezetek érdemesek arra, hogy a Magyar
Rádióban megjelenjenek. Financiális okok eddig
meghiúsították egy katolikus rádióállomás
felállítását, noha – mint mondta – a vatikáni
szerződésben is benne foglaltatik: ha az egyház
közszolgálati feladatot vállal át, akkor "az állam
köteles ehhez a pénzforrásokat biztosítani". Az egyház
pedig a rádió közszolgálati szerepét is átvállalja, emiatt
van jogalapja arra, hogy az állam az adófizetők pénzéből
gondoskodjon a vallási műsorokról. Juhász Judit alelnök
hangsúlyozta: csak a történelmi egyházak jöhetnek szóba, ha
vallási műsorkészítésről van szó. A közszolgálati sajtó
feladataként jelölte meg az egyházi médiaközpontok
létrehozását, melyek struktúrájuknál fogva ugyan nem
lehetnek világnézetileg semlegesek, de "még mindig jobb az
egyház tiszta és őszinte szándékától függni, mint a
különböző politikai, gazdasági érdekcsoportoktól,
kötődésektől". Molnár Melinda, a székelyudvarhelyi bázis
vezetője lapunknak a jelenséget úgy jellemezte, hogy "mi
egyben világi média is vagyunk, esperesi központtal". A
bázisvezető szerint a sikertörténet szépséghibája, hogy az
egyházmegyék nem tudnak anyagi fedezetet nyújtani a műsor
fejlesztésére. Segítő barátként azonban megmozdult a Magyar
Rádió Rt. és a Magyar Televízió Rt., s ígéretet tettek
arra, hogy a műsorokon kívül a hazánkban rendezendő egyházi
továbbképzéseket is finanszírozni fogják az adófizetők
pénzéből.

Olvasson tovább: